ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κανείς στην ίδια τάξη στο Γυμνάσιο - Οι λόγοι της απόφασης

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου θα προάγονται με τη βαθμολογία που τους έχει δοθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα, στο Υπουργείο, σε δηλώσεις αναφορικά με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα ο κ. Προδρόμου αναφορικά με την τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευσης ανέφερε: «Μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για τροποποίηση των Κανονισμών Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου θα προάγονται με τη βαθμολογία που τους έχει δοθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν θα προβλέπεται στασιμότητα λόγω επίδοσης στο Γυμνάσιο.

Αυτή η ρύθμιση αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών, μπορεί να είναι 10 ή 20 ή εν πάση περιπτώσει μερικές δεκάδες σε ένα συνολικό πληθυσμό 22 ή 23 χιλιάδων. Αντιστοιχεί, δηλαδή σε ποσοστό μικρότερο του 0,5%.

Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι:

(α) Να αποφύγουμε την ψυχολογική πίεση που δημιουργείται σε αυτά τα λίγα παιδιά, η οποία κάποτε οδηγεί και σε τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά και τη συνεπακόλουθη πίεση που δημιουργείται στην οικογένεια, με πολύ αμφίβολο όφελος.

(β) Με δεδομένο ότι, εκ των αποτελεσμάτων, το παιδαγωγικό όφελος από την επανάληψη της τάξης είναι αμφίβολο ή και ασήμαντο, να μη χάνεται ο χρόνος εκείνος που διατίθεται για διαδικασίες στασιμότητας/ανεξετάσεων και μπορεί να φτάνει μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες. Δηλαδή να μη χάνεται για τον σκοπό αυτό διδακτικός χρόνος από τη συνολική λειτουργία του σχολείου. Ενώ θα προκύψει όφελος και σε όρους διοικητικού χρόνου που αφιερώνεται μέχρι τώρα.

Με την αλλαγή αυτή θα μπορεί να διατεθεί σημαντικός χρόνος:

(α) Για την καλύτερη και πιο άνετη χρονοσειρά και τη διοργάνωση των μαθημάτων.
(β) Για να μπορέσουμε να έχουμε στο Γυμνάσιο μια σειρά από θεματικές που όλοι συμφωνούν ότι μας χρειάζονται, αλλά συνήθως δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, όπως ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, χρηματο-οικονομικός αλφαβητισμός/επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ζητήματα πολιτειότητας, κ.ο.κ. Εξετάζεται συναφώς και η εισαγωγή στο πρόγραμμα κάποιων αντίστοιχων Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
(γ) Ενδεχομένως για σκοπούς επαναλήψεων/εμπέδωσης όπου τυχόν χρειάζεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που καταγράφεται υπερβολικός αριθμός απουσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται ήδη στους Κανονισμούς, θα εξακολουθήσει να υπάρχει στασιμότητα. Αυτό διότι σε εκείνη την περίπτωση πρόκειται για κάτι διαφορετικό, αφού μαθητής/μαθήτρια με υπερβολικό αριθμό απουσιών ουσιαστικά δεν θα επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης, αφού ουσιαστικά δεν θα τα έχει παρακολουθήσει.

Η τροποποίηση προτείνεται για τους Κανονισμούς του Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τη νομοθεσία η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Δεν αποκλείεται ωστόσο στη συνέχεια, λαμβανόμενης υπόψη και της εμπειρίας που θα προκύψει από αυτή την προσαρμογή των Κανονισμών, να προωθηθεί ανάλογη ρύθμιση και για τον λυκειακό κύκλο.

Επιπρόσθετα, με την ίδια τροποποίηση προτείνεται ότι στη μετάβαση από την Γ’ τάξη Γυμνασίου στο Λύκειο οι μαθητές/μαθήτριες θα προσανατολίζονται και θα εντάσσονται σε κάποια από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ), εφόσον έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 10/20 στα αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού/ειδίκευσης. Με την πρακτική αυτή θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο αριθμός μαθητών/τριών να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στην ΟΜΠ όπου είναι εγγεγραμμένοι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις γραπτές αξιολογήσεις σε τρία διαδοχικά σχολικά έτη ένας περιορισμένος, αλλά σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών φαίνεται να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν καθόλου τα μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν (έχοντας κατ’ επανάληψη επιδόσεις χαμηλότερες από 6/20 στις γραπτές αξιολογήσεις). Με τη ρύθμιση αυτή θα εξασφαλίζεται ότι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να επωφεληθούν από τη φοίτηση στην Α’ τάξη Λυκείου.

Εφόσον εγκριθεί, η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή μετά από τέσσερα χρόνια, εφόσον θα ισχύσει για όσους/ες εγγραφούν στην Α’ Γυμνασίου από το επόμενο σχολικό έτος (δηλαδή θα εφαρμοστεί στο Λύκειο από το σχολικό έτος 2026/27)», ανέφερε καταληκτικά ο Υπουργός Παιδείας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση