ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παραδόθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς το νέο Σύστημα Αξιολόγησης

Η ολοκληρωμένη πρόταση για το Νέο Σύστημα ολοκληρώθηκε έπειτα από εργασία οκτώ και πλέον μηνών

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Μέχρι τις 19 Αυγούστου 2019 οι εμπλεκόμενοι φορείς στην εκπαίδευση θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της ολοκληρωμένης πρότασης για το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, η οποία τους παραδόθηκε επίσημα σήμερα, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2019 να συμφωνήσουν το σχέδιο.
 
Αυτό ανέφερε κατά τη σημερινή παρουσίαση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας, «προχωρώντας με συνέπεια στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, αφού θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βασική παράμετρο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ζήτημα που ταλανίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα εδώ και σαράντα χρόνια».
 
Σημείωσε ότι η ολοκληρωμένη πρόταση για το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, ολοκληρώθηκε έπειτα από εργασία οκτώ και πλέον μηνών και πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών και του συνόλου των εκπαιδευτικών εταίρων.
 
Όπως είπε, η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών συμβάλλει στον μηχανισμό ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού συστήματος και αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κύπρο.
 
«Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αναφορικά με το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, εδράζεται στη βασική αρχή ότι η λειτουργία της αξιολόγησης παραμένει παιδαγωγική και αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης: των εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων, του συστήματος και των ίδιων των μαθητών και μαθητριών. Επιπλέον, σκοπός της συγκεκριμένης πρότασης είναι να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τον ρόλο τους στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.


 
Προς τούτο, συνέχισε ο κ. Χαμπιαούρης, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, Συνομοσπονδιών Γονέων, Παιδοβουλής, Επιθεωρητών, Διευθυντών Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολείων), καθώς και οι εμπειρίες που συσσωρεύθηκαν από την εφαρμογή του παρόντος συστήματος αξιολόγησης και προηγούμενων προτάσεων που είχαν ετοιμαστεί.
 
Είπε, επίσης, ότι στο νέο σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνονται πολλές καινοτομίες, οι οποίες, θα βοηθήσουν πραγματικά στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, όπως οι διαδικασίες συνεχούς και διαχρονικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και των σχολείων, μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση του σχολικού έργου, καθώς και πρόνοιες για τη στήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, των συμβασιούχων και των αντικαταστατών.
 
Όπως ανέφερε, το σχέδιο θεσπίζει έναν νέο μηχανισμό για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών, ενώ προβλέπεται και η διαδικασία της μεταξιολόγησης, αφού το σχέδιο στηρίζεται στην αρχή ότι «όποιος αξιολογεί αξιολογείται».
 
Ο Υπουργός Παιδείας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, καθώς και όλους όσοι συνεργάστηκαν με την Επιτροπή για την ανάπτυξη της πρότασης.
 
«Προσδοκώ σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οποίος αρχίζει από σήμερα, ώστε να καταλήξουμε σε ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Ένα εργαλείο, το οποίο θα αξιολογεί ταυτόχρονα και την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού μας συστήματος στο μέλλον. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης θα αποτελέσει μια νέα αρχή για το επόμενο βήμα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, δίνοντας μια εξαιρετική ευκαιρία για ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, για το καλό των μαθητών και των μαθητριών μας, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας μας ευρύτερα», σημείωσε.

Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέχρι τις 19 Αυγούστου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ούτως ώστε, όπως είπε, «να ξεκινήσει να μελετά τις προτάσεις όλων η Επιτροπή και το στοίχημα το μεγάλο είναι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2019 να κλείσουμε το θέμα τούτο, για να μπούμε με τη νέα χρονιά, με τις επιμορφώσεις, με όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται».


 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χρίστου είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι λεπτομέρειες της πρότασης αναμένεται να συζητηθούν συστηματικά από τον Σεπτέμβρη με όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους.
 
Όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, η πρόταση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του σχολικού έργου το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 
Σημειώθηκε ότι στο σχέδιο αξιολόγησης υπάρχουν πρόνοιες για διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η οποία αφορά σε προγράμματα στήριξης, στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Επίσης, το σχέδιο αξιολόγησης θεσπίζει ένα νέο μηχανισμό για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, κατά θέση, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών, στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία θέσεων Αξιολογητών, υιοθετούνται για την αριθμητική βαθμολογία ουσιαστικά κριτήρια, μετρήσιμα/παρατηρήσιμα, τα οποία αφορούν την αξία του εκπαιδευτικού στο διδακτικό του έργο, προβλέπεται πρόνοια για δημιουργία θέσης Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ώστε να δίνονται ευκαιρίες παραμονής στην τάξη έμπειρων εκπαιδευτικών.
 
Στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης, αναφέρεται, επίσης, ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
 
Στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης, προβλέπεται η διαδικασία της μεταξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των κριτηρίων αξιολόγησης, των εντύπων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση και για την αξιολόγηση των Αξιολογητών και προβλέπονται διαδικασίες υποβολής και εξέτασης ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς.
 
Όσον αφορά τους Αξιολογητές, στην πρόταση αναφέρεται ότι για να ενισχυθεί η αρχή της αξιοκρατίας και το αίσθημα δικαιοσύνης, οι Διευθύνσεις κάθε βαθμίδας ορίζουν κάθε διετία αριθμό Αξιολογητών από το σώμα των Επιθεωρητών και των Πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης (ΠΛΕ), ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ορίζει έναν από τους ΠΛΕ ως Γενικό Αξιολογητή με ευθύνη τον συντονισμό των Αξιολογητών.
 
Σημειώνονται ότι οι Αξιολογητές ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά τους από τις μετααξιολογήσεις.
 
Στην πρόταση αναφέρεται, ότι η εισαγωγή της θέσης του Ανώτερου Εκπαιδευτικού προσφέρει διέξοδο ανέλιξης σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν προαγωγή σε μία βαθμίδα η οποία δεν θα συνοδεύεται με μείωση ωρών διδασκαλίας και ανάληψη διοικητικών καθηκόντων.
 
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση σε περίπτωση διαφωνίας με  την αξιολόγησή τους και για τον σκοπό αυτό δημιουργείται ανεξάρτητο σώμα για εξέταση των ενστάσεων, το οποίο είναι τριμελές και διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.


 
Προστίθεται ότι για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας, προτείνεται η θεσμοθέτηση μιας ενιαίας διαδικασίας με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς πορείας βελτίωσης, η οποία θα περιλαμβάνει την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) και την εξωτερική αξιολόγηση (ανατροφοδότηση).
 
Όπως αναφέρεται, η Συνεχής Επαγγελματική Βελτίωση, μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης, και οι ευκαιρίες του εκπαιδευτικού για ανάπτυξη αρχίζουν με την ένταξη του εκπαιδευτικού στο σύστημα και ολοκληρώνονται με την αφυπηρέτησή του.
 
Σημειώνεται ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει στόχο την επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και όχι τη σύγκριση και την αριθμητική αποτίμηση του έργου που επιτελεί.
 
Αναφέρεται, επίσης, ότι ένας από τους στόχους ενός συστήματος αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η θέσπιση μηχανισμού για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, κατά θέση, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών.

Σημειώνεται ότι η αριθμητική αποτίμηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την Αξία (80%), τα Προσόντα (10%), και την Αρχαιότητα (10%).
 
Όσον αφορά τη Μεταξιολόγηση, στην πρόταση αναφέρεται η ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών μεταξιολόγησης του κάθε συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου είναι επιτακτική, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά το αίσθημα εμπιστοσύνης στο κάθε σύστημα από τους διάφορους φορείς και ειδικότερα από τους αξιολογούμενους.
 
Προστίθεται ότι με την ανάπτυξη μηχανισμών μεταξιολόγησης τόσο το ΥΠΠ όσο και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις ιδιότητες κάθε συστήματος και να εντοπίσουν τον βαθμό στον οποίο το κάθε σύστημα επιτυγχάνει τους στόχους του.
 
Η ολοκληρωμένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία δόθηκε αντίγραφο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, βρίσκεται στο εξής Link.

Συζήτηση μετά την παρουσίαση

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου εξέφρασε την ικανοποίηση του για το σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
 
«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος χωρίς παρεμβάσεις», πρόσθεσε.
 
Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να εργαστούν κάτω από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος, ίσως μερικές μέρες ή κάποιους μήνες, ωστόσο ο Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι μερικές μέρες δεν έχει πρόβλημα, αλλά μήνες όχι.
 
«Είναι όλοι γνώστες του περιεχομένου και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι μαθητές και οι γονείς. Είχαν όλοι εμπλοκή στην συγγραφή. Για αυτό δεν είναι κάτι το άγνωστο», πρόσθεσε ο Υπουργός Παιδείας.
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού, σε τοποθέτηση του, είπε ότι η Επιτροπή έχει διαμορφώσει μια πρόταση, η οποία, οπωσδήποτε, δεν είναι η τελική πρόταση και θα τύχει περαιτέρω συζήτησης και διαβουλεύσεων.
 
«Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά θα καταλήξει. Το σχέδιο αξιολόγησης για μας τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, είναι ένας αγώνας που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα γίνουν όλες οι διαβουλεύσεις και η κατάληξη του θα είναι στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας», σημείωσε.
 
Απαντώντας ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ακολουθήσουν οποιαδήποτε διαδικασία.
 
«Ο στόχος ένας είναι, να φύγει το πεπαλαιωμένο σύστημα που υπάρχει σήμερα και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει το συγκεκριμένο σύστημα που θα υιοθετηθεί από όλους σας. Δε θα κάνει πίσω. Πρέπει να γίνει αλλαγή», πρόσθεσε.
 
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε ότι ο στόχος τους είναι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2019 να συμφωνήσουν το σχέδιο και πρόσθεσε ότι μόλις το συμφωνήσουν όλοι οι εταίροι ξεκινούν όλες οι άλλες διαδικασίες, στη Νομική Υπηρεσία και ότι άλλο χρειάζεται να γίνει για να υιοθετηθεί.
 
«Σίγουρα αν δεν προλάβουμε το Σεπτέμβρη του 2020 να υλοποιηθεί, θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα είναι έτοιμο του 2021 να μπει σε εφαρμογή», πρόσθεσε.
 
Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά το τέλος της παρουσίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χρίστου είπε ότι το 95% των εκπαιδευτικών της Κύπρου είναι εξαιρετικοί και το έργο που επιτελούν και το έργο που θα επιτελούν μέσω αυτής της διαδικασίας, θα βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα παρέχεται στους μαθητές.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση