ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Το κόστος μιας απροβίβαστης παιδείας

Δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μαθητή και κατέχουμε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα

Είμαστε ως Κύπρος στην 4η θέση της Ευρώπης στις δαπάνες για την Παιδεία με 10.000 ευρώ ετησίως ανά μαθητή και στη 2η χειρότερη θέση στις χαμηλές επιδόσεις, με τελευταία τη Βουλγαρία που όμως με 2.340 ευρώ ετησίως. Μια ματιά στα καταθλιπτικά αποτελέσματα των παγκυπρίων εξετάσεων καταδεικνύει του λόγου το αληθές. Ας δούμε όμως τα στοιχεία και τα νούμερα που συνθέτουν την εικόνα της Παιδείας μας μέσα από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ε.Ε. εκπονεί κάθε χρόνο συγκεκριμένες εκθέσεις αναφορικά με την πορεία των μαθητών σε επίπεδο κράτους, για όλα τα μέλη της, υπό τον ευρύτερο τίτλο «Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Σε αυτή την έκθεση προσμετρούνται και εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μαθητική κοινότητα, όπως οι επιδόσεις των μαθητών, η κοινωνική και δημογραφική προέλευση, αν είναι μετανάστες ή όχι, αλλά και τα όσα κάνει το κράτος για τον συγκεκριμένο τομέα, όπως είναι η εκπόνηση πολιτικών, το μέρισμα στον προϋπολογισμό κτλ. Στην έκθεση του 2017 για την Κύπρο, τονίζεται σαφώς πως οι χαμηλές επιδόσεις των ατόμων ηλικίας 15 ετών σε βασικές δεξιότητες προκαλούν έντονη ανησυχία. Η Κύπρος παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες (42,1 %) και στα μαθηματικά (42,6 %) στην Ε.Ε. και κατέχει την τρίτη χειρότερη θέση στις δεξιότητες κατανόησης κειμένου (35,6 %) σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA 2015 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016). Συνολικά, το ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην Κύπρο είναι το δεύτερο χειρότερο στην Ε.Ε. Το ποσοστό των ατόμων με τις καλύτερες επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, που αποτελούν τον τομέα στον οποίο επικεντρώθηκε η έρευνα PISA για το 2015, είναι επίσης χαμηλό, καθώς ανέρχεται στο 1,6 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (6,8 %). Πρέπει να σημειωθεί πως η πηγή δεδομένων είναι το τεστ αξιολόγησης 15χρονων μαθητών του προγράμματος PISA 201515, στο οποίο έλαβαν για πρώτη φορά μέρος όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το πρόγραμμα PISA παρέχει μοναδικά στοιχεία όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η προέλευση από οικογένειες μεταναστών και το φύλο στην επίτευξη του κριτηρίου αναφοράς της Ε.Ε. για τις χαμηλές επιδόσεις σε τρεις τομείς:

● στην κατανόηση κειμένου

● στα μαθηματικά και

● στις φυσικές επιστήμες.

Εμπεριέχονται φυσικά και ορισμένα άλλα σημεία στην έρευνα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον όπως το ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε., αλλά τα επίπεδα απασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολείπονται του μέσου όρου.

Υψηλές οι δαπάνες

Τα προαναφερόμενα καταγράφονται την ώρα που το επίπεδο των δαπανών της Κύπρου για τον τομέα της εκπαίδευσης παραμένει υψηλό. Το 2015, η χώρα διέθεσε το 5,7 % του ΑΕΠ της στην εκπαίδευση, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ε.Ε. (4,9 %). Το ποσοστό των συνολικών κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση έχει μειωθεί, ωστόσο, καθώς ανέρχεται στο 14,2 %, εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ε.Ε. (10,3 %). Οι δαπάνες της Κύπρου ανά μαθητή της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων της Ε.Ε. Ο μέσος όρος δαπανών για δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανά σπουδαστή, ανέρχεται, βάσει της συγκεκριμένης έκθεσης για τα έτη 2013-16, περίπου στα 10.000 ευρώ για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, αναφέρει η έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, αυτό δεν μεταφράζεται σε εκπαιδευτικά αποτελέσματα συγκρίσιμα με εκείνα των χωρών που δαπανούν παρόμοια ποσά ανά μαθητή. Οι δαπάνες ανά μαθητή στην Κύπρο αυξάνονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα διαδοχικά έως τη δευτεροβάθμια και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία έλαβε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση το 2014 σε σύγκριση με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 2014, οι δαπάνες ανά σπουδαστή ήταν οριακά λιγότερες από τις αντίστοιχες στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τι λέει η Eurostat

Τα προαναφερόμενα έρχεται να επιβεβαιώσει και σχετική έκθεση της Eurostat, αναφορικά με τις ανά μαθητή δαπάνες των χωρών της Ε.Ε. Στην έκθεση «Annual expenditure on educational institutions per pupil/student based on FTE, by education level and programme orientation» και με τα στοιχεία να έχουν ενημερωθεί στις 27 του τρέχοντος μηνός, φαίνονται οι δαπάνες των δημοσίων ιδρυμάτων. Θέτοντας τα στοιχεία για τις δαπάνες ανά μαθητή, προκύπτει πως η Κύπρος είναι εξ εκείνων των χωρών που επενδύουν περισσότερα από άλλες χώρες. Και συγκεκριμένα,

● 9.230 ευρώ για το 2012,

● 9.518 ευρώ για το 2013,

● 8.730 για το 2014 και

● 8.605 για το 2015.

Στη σχετική κατάταξη της Eurostat και με αυτά τα νούμερα, προηγούνται της Κύπρου χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο και η Ελβετία, όμως έπονται χώρες όπως η Ισπανία για παράδειγμα. Πρέπει, ωστόσο, να καταγραφεί το εξής. Ενώ αυτές είναι οι δαπάνες ανά μαθητή, το ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην Κύπρο είναι το δεύτερο χειρότερο στην Ε.Ε. Πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Βουλγαρία που όμως επένδυσε ανά μαθητή 2.340 ευρώ για το 2015.

Εφικτή η σύγκριση

Ένα εξ εκείνων των επιχειρημάτων που συχνά πέφτουν στο τραπέζι του διαλόγου, είναι και εκείνο του ότι η Κύπρος έχει διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα από άλλες χώρες και πως πιθανότατα είναι αδόκιμη η όποια σύγκριση. Είναι δεδομένο αυτό, ωστόσο, οι συγκρίσεις είναι θεμιτές. Κι αυτό γιατί τόσο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται εδώ όσο και τα δεδομένα της Eurostat, δεν βασίζονται μόνο στις μαθητικές δεξιότητες και τα αποτελέσματα αλλά συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο όγκο δεδομένων στον οποίο μεταξύ άλλων εμπεριέχονται στοιχεία για τη σύνθεση του πληθυσμού, τις δημογραφικές αλλαγές, το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού κ.ά. Για να καταλήξει εν προκειμένω η Eurostat να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία προϋπολογισμού για την παιδεία στα κράτη μέλη της Ε.Ε., εμπεριέχει τους προαναφερόμενους δείκτες και έχει σαν σημείο αναφοράς, όπως και κάθε άλλος ευρωπαϊκός οργανισμός που προβαίνει σε ανάλογες μελέτες, το «Data for the Sustainable Development Goals» της Unicef. Σκοπός δημιουργίας αυτού είναι το να μπορεί να καταστεί εφικτή και ρεαλιστική μια παγκόσμια σύγκριση ανάμεσα σε εκπαιδευτικά συστήματα διαφορετικών χωρών και τα αποτελέσματά τους, για σκοπούς δραστηριοποίησης της Unicef.

Απαιτείται άμεση αντιστροφή της κατάστασης

Η κατάσταση, όπως περιγράφεται σήμερα, μετά τη δημοσιοποίηση των μέσων όρων των παγκυπρίων εξετάσεων δεν διαφέρει από εκείνη πέρυσι την ίδια περίοδο όπως δεν διαφέρουν και τα πολιτικά επιχειρήματα πέριξ του πώς αντιστρέφονται τα δεδομένα που επικρατούν. Άπαντες προσβλέπουν στη μεταρρύθμιση για την πραγμάτωση των προαναφερομένων, ωστόσο αυτή απαιτεί πίστωση χρόνου ενώ πρέπει να σημειωθεί πως ήδη βρισκόμαστε επί δεύτερης θητείας στο Υπ. Παιδείας για την κυβέρνηση Αναστασιάδη και ακόμη να ολοκληρωθεί. Όπως σημείωσαν πηγές στην «Κ», τρία χρόνια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης φαίνεται να μην ήταν αρκετά για να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να αυξηθεί ο μέσος όρος στα μαθήματα στις παγκύπριες.

Τι λένε οι αρμόδιοι

Σε επικοινωνία της εφημερίδας με τον νυν υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή εφόσον επί των ημερών του στο Υπ. Παιδείας ξεκίνησε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μας ανέφερε ότι η βελτίωση στα αποτελέσματα των εξετάσεων θα έρθει μέσα από την ευρύτερη μεταρρύθμιση. Επισήμανε ότι χρειάζεται περαιτέρω χρόνος εφόσον οι πρώτοι εκπαιδευτικοί του νέου συστήματος διορισμών, θα διοριστούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ οι εξετάσεις τετραμήνων δεν έχουν εφαρμοστεί. Εκκρεμούν όπως είπε καίρια κομμάτια για να συμπληρωθεί το παζλ της μεταρρύθμισης, ενώ για το ότι μαθητές πηγαίνουν στις εξετάσεις αδιάφοροι, ο κ. Καδής τόνισε ότι αυτό υπολογίζει ν’ αλλάξει με τον διαχωρισμό των προεισαγωγικών από τις απολυτήριες εξετάσεις. Αν αλλάξει θα υπάρξει αύξηση στους μέσους όρους κατά 3-4 μονάδες, σημείωσε. Η «Κ» προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον νυν υπ. Παιδείας κ. Χαμπιαούρη για τα ζητήματα, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Τι λένε οι γονείς

«Μετά και από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018, επιθυμεί να εκφράσει τη λύπη, απογοήτευση και τον έντονο προβληματισμό της που για μια ακόμη χρονιά αποτύχαμε αφού ο μέσος όρος των περισσότερων μαθημάτων είναι το 10 ή κάτω από τη βάση». Με αυτή την πρόταση «υποδέχθηκε» ο σύλλογος γονέων τα αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα, ενώ και σε επικοινωνία που είχαν με την εφημερίδα, το γενικότερο πνεύμα της τοποθέτησης δεν άλλαξε. Τίθεται μάλιστα και ζήτημα νοοτροπίας. Ο πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου ανέφερε πρόσφατα στην εφημερίδα πως «δεν καταφέραμε να περάσουμε στη νοοτροπία των μαθητών ότι θα πρέπει να δουλέψουν για να πάρουν όσο το δυνατό ψηλό βαθμό». Επισήμανε δε ότι μέσα από τον νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών θα πρέπει να εμπεδωθεί και στους ίδιους ότι επιβάλλεται να διαβάζουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κατοχυρώνουν τη συνεργασία τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κατοχυρώνουν τη συνεργασία τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Καθ. Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και ο Καθ. Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΠΑΙΔΕΙΑ
#alumnistories – Interior Design

#alumnistories – Interior Design

Να είσαι διακοσμητής δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα… είναι όμως πολύ ενδιαφέρον.
Δελτίο Τύπου
 |  ΠΑΙΔΕΙΑ
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Frederick και Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Frederick και Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν στο πεδίο της αναβάθμισης και ανάπτυξης υποδομών που εξυπηρετούν την τουριστική ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΠΑΙΔΕΙΑ
X