ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Θέτοντας τις βάσεις για την αλλαγή στην κοινωνία μας

Δελτίο Τύπου

Το έργο EMERGE, το οποίο υλοποιείται από το ερευνητικό κέντρο CARDET και τον οργανισμό Κουμάντο στη Τσέπη σου, με ιδιαίτερη περηφάνια ανακοινώνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και υλικό, το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και καθοδήγηση τόσο στους πολίτες όσο και τους οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά στα κοινά και να συμβάλουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω της σελίδας του έργου, περιλαμβάνει μια λεπτομερή παρουσίαση βασικών αξιών και αρχών της δημοκρατίας καθώς και της σημασίας της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών. Επιπρόσθετα, προσφέρει πρακτική καθοδήγηση και εργαλεία μέσω των οποίων οργανισμοί (εθελοντικοί, νεολαίας, ΜΚΟ) μπορούν να διαμορφώσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την βιώσιμη και αποτελεσματική τους λειτουργία ως βασικοί πυλώνες συμμετοχής και στήριξης των πολιτών στη δημοκρατία μας.

Συγκεκριμένα, στο ψηφιακό πρόγραμμα για τους πολίτες αναλύονται οι αξίες και θεσμοί της δημοκρατίας και ο ρόλος των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και η ιδιαίτερη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών. Επιπρόσθετα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται βασικές αρχές για την χρηστή διοίκηση, σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο, και στρατηγική λειτουργεία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της ικανότητας τους να προσεγγίσουν και να στηρίξουν τους πολίτες αλλά και για να προωθήσουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία μας. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν εργαλεία και οδηγοί που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν για να σχεδιάσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και να μελετήσετε το υλικό του μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του EMERGE.

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων και ενεργειών που υλοποιεί το EMERGE για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθησης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο υλοποιεί πλειάδα δράσεων και εκδηλώσεων για να εμβαθύνει τις γνώσεις των πολιτών και να αναπτύξει την ικανότητα τους να μετατρέψουν τις απόψεις και αξίες τους σε ενέργειες που συμβάλουν στην βελτίωση της κοινωνίας μας.

Το έργο EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση