ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πτωτικά κινήθηκε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Σε σχέση με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες η Κύρια Αγορά είχε πτώση 1,33%

ΚΥΠΕ

Πτωτικά κινήθηκε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό του Δείκτη να κλείνει στις 70,82 μονάδες με ζημιές 0,87%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 42,48 μονάδες με απώλειες 0,93%. Ο όγκος των συναλλαγών ήταν 225.455,15 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες η Κύρια Αγορά είχε πτώση 1,33%, η Εναλλακτική είχε αμελητέα άνοδο 0,08%, τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα και οι Επενδυτικές έκλεισαν με πτώση 0,97%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 167.273,19 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,140 ευρώ - πτώση 1,72%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με 22.722,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,840 ευρώ - αμετάβλητη), της THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD με όγκο συναλλαγών 13.423,75 (τιμή κλεισίματος 0,625 ευρώ - πτώση 0,79%), της ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ με όγκο συναλλαγών 6.432,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,680 ευρώ-πτώση 1,47%) και της PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών 5.021,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,100- πτώση 0,90%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 3 κινήθηκαν ανοδικά, 7 είχαν πτώση και 3 έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 94.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω μη τήρησης της συνεχούς υποχρέωσης για διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ευρύ κοινό.

Οι τίτλοι της εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά από την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022.

Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Οι τίτλοι της εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά από την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022.

Τέλος, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών The Reputation Exchange Plc και Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company ως είχε ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 20 Ιουλίου 2022) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις, ως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση