ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Άνοδο σε ποσοστό 0,10% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 96,14 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στις €874.881,72 €.

ΚΥΠΕ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ κατά την πρώτη συνεδρία της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 158,17 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 0,11%.

Άνοδο σε ποσοστό 0,10% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 96,14 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στις €874.881,72 €.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Εναλλακτική Αγορά παρουσίασε πτώση 0,37%, κλείνοντας στις 1.269,25 μονάδες, όπως και ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 2,06%, κλείνοντας στις 876,63. Αντιθέτως, ανοδικά κινήθηκε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,31%, κλείνοντας στις 123,85 μονάδες, και οι Επενδυτικές κατά 1,02%, κλείνοντας στις 1.917,48 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €428.418,59 (τιμή κλεισίματος €4,27 - χωρίς μεταβολή), της Ελληνικής Τράπεζας με €134.369,31 (τιμή κλεισίματος €2,5 – πτώση 0,4%), της Logicom με €110.290,72 (τιμή κλεισίματος €3,08 - άνοδος 0,65%), της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €89.967,5 (τιμή κλεισίματος €3,84 - πτώση 1,03%) και της Demetra Holdings με €40.260,18 (τιμή κλεισίματος €0,976 – άνοδος 1,04%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, δέκα πτωτικά και τέσσερις παρέμεναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 212.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά). Όπως, αναφέρται, η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2022, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2022, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2023 και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023.  

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 21 Μαΐου 2024. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2024) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις ή εάν ληφθούν άλλες αποφάσεις από το Χρηματιστήριο.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με ημερομηνία 16 Μαΐου 2024, το ΧΑΚ ανακοίνωσε επίσης ότι η εισηγμένη εταιρεία Enteca Plc έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο δεν θα προβεί στην παρουσίαση των τίτλων της εταιρείας με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, ως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Παρομοίως, σε συνέχεια τητης ανακοίνωσής του με ημερομηνία 16 Μαΐου 2024, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι η εισηγμένη εταιρεία P.G. Economides Properties Plc έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο δε θα προβεί στην παρουσίαση των τίτλων της εταιρείας με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, ως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (BOCH/ΤΡΚΗ), το οποίο ανερχόταν σε €44.587.088,6 διαιρεμένο σε 445.870.886 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έχει μειωθεί σε €44.577.469,6 διαιρεμένο σε 445.774.696 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10, με βάση απόφαση της εταιρείας, λόγω ακύρωσης 96.190 μετοχών που κατέχονταν από την εταιρεία, μέσω του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές αυτές αποτελούνται εκ 44.202 συνήθων μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί ως εξής: 30.000 συνήθεις μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και 14.202 συνήθεις μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Σχετική είναι η ανακοίνωση της εταιρείας με ημερομηνία 13 Μαΐου 2024.

Επίσης, εκ 25.666 συνήθων μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί ως εξής : 11.216 συνήθεις μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και 14.450 συνήθεις μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Σχετική είναι η ανακοίνωση της εταιρείας με ημερομηνία 14 Μαΐου 2024.

Επιπλέον, εκ 26.322 συνήθων μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί ως εξής : 16.322 συνήθεις μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και 10.000 συνήθεις μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Σχετική είναι η ανακοίνωση της εταιρείας με ημερομηνία 15 Μαΐου 2024.

Η αλλαγή αυτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024. 

Αναγκαίες σχετικές προσαρμογές γίνονται και στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών του ΧΑΚ, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση