ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανοδική πορεία για το ΧΑΚ την Πέμπτη

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 157,93 μονάδες καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,76%.

ΚΥΠΕ

Ανοδική πορεία κατέγραψε και την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 157,93 μονάδες καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 0,76%.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 96,00 μονάδες με άνοδο 0,77%. Η αξία των συναλλαγών ήταν €1.096.963.

Όσον αφορά στους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 0,59%, η Εναλλακτική Αγορά επίσης, κατά 0,81%. Οριακή άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία, με 0,02% ενώ οι Επενδυτικές έκλεισαν με πτώση της τάξεως του 1,79%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 506.890 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,24 ευρώ – άνοδος 2,66%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 191.391 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,976 ευρώ – πτώση 1,81%), της Ατλάντικ Ασφαλιστική με όγκο 119.943 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,14 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών 118.831 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,50 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού, με όγκο συναλλαγών 47.336 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,88 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 11 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 5 έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 258.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2024) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, [με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 140 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου], οι πιο κάτω εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023:

 

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Dome Investments Public Company Ltd

CPI Holdings Public Ltd

CLR Investment Fund Public Ltd

Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Unifast Finance & Investments Public Company Ltd

Cyprus Trading Corporation Plc

Ermes Department Stores Plc

Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή)

 

Κατά συνέπεια, σημειώνεται, οι τίτλοι των εταιρειών που απαριθμούνται από 1 – 9, θα μεταταχθούν μέχρι τη συμμόρφωση τους, στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑΚ, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018).

Οι πιο πάνω μετατάξεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024.

Αναφορικά με τους τίτλους της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (αριθμός 10), σημειώνεται ότι θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Ανακοίνωσε επίσης ότι, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2024) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, (με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 140 και 154 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου), οι πιο κάτω εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ Αγορά δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023:

 

Mr. Pengu Public Company Ltd

Altrecom Plc

Enteca Plc

Rianeson Investments Plc

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

ZREES Fraction Plc

Meditrina Cyprus Plc

P. G. Economides Properties Plc

S. S. H. Solar Finance Plc

The Reputation Exchange Plc

C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή)

 

Κατ’ επέκταση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σημειώνει, με βάση την παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου: 01/2018, 02/2018, ημερ. 23/1/2018), τα ακόλουθα:

(Α)   την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών, από την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024:

 

Mr. Pengu Public Company Ltd

Altrecom Plc

Enteca Plc

Rianeson Investments Plc

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

ZREES Fraction Plc

Meditrina Cyprus Plc

P. G. Economides Properties Plc

S. S. H. Solar Finance Plc

(Β) τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των τίτλων της εταιρείας The Reputation Exchange Plc.

(Γ)   τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας C. O.  Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd.

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών ή σε άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης ή της αναστολής στους τίτλους των εταιρειών, θα έχουν εκλείψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση