ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αμελητέες απώλειες στο ΧΑΚ την Τρίτη

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση 0,10%, κλείνοντας στις 39,84 μονάδες

ΚΥΠΕ

Αμελητέες απώλειες παρουσίασε την Τρίτη το Χρηματιστήριο, στη δεύτερη πτωτική συνεδρία της εβδομάδας. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 66,38 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,08%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση 0,10%, κλείνοντας στις 39,84 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €497.319, με τους τραπεζικούς τίτλους να αντιστοιχούν στο 86% του όγκου συναλλαγών.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη παρουσίασε η Κύρια Αγορά με 0,49% και τα Ξενοδοχεία με 0,06%. Η Εναλλακτική Αγορά παρουσίασε ζημιές 1,07%, ενώ ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών δεν παρουσίασε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €257.139 (άνοδος 0,27% - τιμή κλεισίματος €0,73). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €172.416 (άνοδος 1,00% - τιμή κλεισίματος €2,74), της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €33.250 (πτώση 0,72% - τιμή κλεισίματος €2,74), της Demetra Holdings Plc με €8.402 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,36) και της Salamis Tours με €5.833 (πτώση 7,24% - τιμή κλεισίματος €1,41).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 223.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (ΝΕΑ Αγορά). Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω: μη τήρησης της υποχρέωσης για υπηρεσίες Φορέα Εκκαθάρισης και μη υποβολής της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 31 Μαΐου 2022. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι την 1η Αυγούστου 2022) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

Ανακοίνωσε επίσης με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (όπως τροποποιήθηκε), οι τίτλοι της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου με σήμανση (Σ), λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τον ελάχιστο αριθμό Διοικητικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγμένης εταιρείας, ως απαιτείται από την Παράγραφο 3.1.1 (ν) των ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί). Το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες, έχουν εκλείψει.

Τέλος το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Elaine Securities Plc,The Meredith Property Group Plc και Eurivex Plc ως είχε ανακοινωθεί στις 9 Μαΐου 2022. Υπενθυμίζεται ότι η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 12 Ιουλίου 2022) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις, ως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση