ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για σπουδές η Κύπρος

Κυπριακά πανεπιστήμια καθιστούν την χώρα μας έναν ιδανικό ακαδημαϊκό προορισμό – Τι δείχνουν πανεπιστημιακές κατατάξεις

Προωθητική Ενέργεια

Η Κύπρος αποτελεί πλέον έναν από τους ελκυστικότερους πανεπιστημιακούς προορισμούς, καθώς διαθέτει πανεπιστήμια που προσφέρουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή ποιότητα και ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα τελευταία αποτελέσματα των πανεπιστημιακών κατατάξεων του οργανισμού Times Higher Education, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τρία κυπριακά πανεπιστήμια, και τοποθετούνται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου.

Από τις πιο σημαντικές κατατάξεις

Τα Times Higher Education World University Rankings (THE) είναι μια ετήσια έκδοση πανεπιστημιακών κατατάξεων από το περιοδικό Times Higher Education (THE). Tο THE δημοσιεύει παγκόσμιες ιδρυματικές, θεματικές, αλλά και κατατάξεις σε σχέση με τη φήμη ενός πανεπιστημίου, καθώς και περιφερειακές κατατάξεις, ενώ η εν λόγω κατάταξη θεωρείται ως μία από τις πιο σημαντικές κατατάξεις πανεπιστημίων μαζί με το Academic Ranking of World Universities (AEWU) και τα QS World University Rankings (QS). Μάλιστα η εκτεταμένη έκδοση του 2022 να περιλαμβάνει περισσότερα από 1,600 πανεπιστήμια με αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα, από σύνολο 25,000 που λειτουργούν παγκοσμίως, τα οποία πληρούν τα απαιτητικά κριτήρια της κατάταξης και έλαβαν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Τα πανεπιστήμια που ξεχωρίζουν

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι τα τρία κυπριακά πανεπιστήμια που συγκαταλέγονται στην πανεπιστημιακή κατάταξη THE World University Rankings τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω λίστα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σημείωσε σημαντική άνοδο καθώς φέτος κατατάσσεται ανάμεσα στα 601-800 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, από τα 801-1000 που ήταν προηγουμένως, και τοποθετείται ανάμεσα στα 250 καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκτο μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη λίστα των καλύτερων πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 401-500 και το ΤΕΠΑΚ ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα παγκοσμίως.
 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα τρία αυτά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια των χωρών με αναδυόμενες οικονομίες. Ειδικότερα, τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) Emerging Economies Rankings 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση 122 ανάμεσα στα πανεπιστήμια των χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες.

Η κατάταξη αυτή αξιοποιεί τους ίδιους απαιτητικούς δείκτες επιδόσεων με αυτούς της κύριας παγκόσμιας κατάταξης του THE World University Rankings, η οποία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο. Αξιολογείται, δηλαδή, η επίδοση κάθε πανεπιστημίου στους βασικούς πυλώνες της Διδασκαλίας, της Έρευνας, της Μεταφοράς της Γνώσης, καθώς και της Διεθνούς Εμβέλειας. Ένας αριθμός ρεκόρ, 698 πανεπιστημίων από 50 χώρες, με αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα, κατατάχθηκαν φέτος, καταδεικνύοντας τη δυναμική της περιοχής στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πρόοδος στους τομείς Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεων και Οικονομικών

Η χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τους τομείς της Εκπαίδευσης, των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών καθώς τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 201-250 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα της Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει πως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί το 2ο  πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα και το 40ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό τον τομέα.

Επιπρόσθετα η θέση του εν λόγω πανεπιστημίου, και συνεπώς η θέση της Κύπρου, ενισχύεται και στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών, αφού τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2022, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 201-250 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως σε αυτό τον τομέα. Ως αποτέλεσμα, το Πανεπιστήμιο είναι το 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, και το 47ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Η σημασία για την Κύπρο

Η κατάταξη κυπριακών πανεπιστημίων ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου επιβεβαιώνει αδιαμφισβήτητα την ανταγωνιστική θέση της Κύπρου ως ένας ελκυστικός ακαδημαϊκός προορισμός ο οποίος διαθέτει πανεπιστήμια που προσφέρουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή ποιότητα και ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία, στα πρότυπα του εξωτερικού. Προσφέρει, μεταξύ άλλων, την επιλογή για μερική φοίτηση σε άλλη χώρα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+, το οποίο παρέχει στους φοιτητές σχετική οικονομική στήριξη. Τα προσιτά δίδακτρα και το συνολικά χαμηλότερο κόστος φοίτησης σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και άλλες χώρες καθώς και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες που καθιστούν την χώρα ελκυστική για φοιτητές. Επιπρόσθετα, από τα σημαντικότερα στοιχεία που πλέον ένας φοιτητής λαμβάνει υπόψη ως προς την επιλογή της χώρας που θα σπουδάσει είναι η διαχείριση της πανδημίας. Τα κυπριακά πανεπιστήμια επέδειξαν αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πανδημίας, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μπορούν φέτος να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους στις αίθουσες των πανεπιστημίων τους. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η χώρα μας δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις χώρες του εξωτερικού.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση