ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρεις άξονες προκλήσεων για τη Cyta

Στα 47,8 εκατ. ευρώ το έλλειμμα στον Προυπολογισμό του 2019 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Newsroom K

Σε τρεις άξονες κινείται η Cyta, για να αντιμετωπίσει τις ευρύτερες προκλήσεις που έχει μπροστά της. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών συζητώντας τον Προυπολογισμό της Αρχής, πρέπει να αναπτυχθεί τεχνολογικά, να ενισχυθεί το πλαίσιο συνεργασίας της Αρχής με την πολιτεία και να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.

Με βάση τα όσα παρουσιάσθηκαν ενώπιον της Βουλής τα έσοδα του τηλεπικοινωνιακού ημικρατικού οργανισμού ανέρχονται στα 340,5 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες στα 388,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας έλλειμμα της τάξης των 47,8 εκατ. ευρώ εάν υπολογισθούν μαζί με τις τακτικές δαπάνες, και οι αναπτυξιακές. Εάν υπολογισθούν μόνο οι τακτικές, δεν παρουσιάζεται έλλειμμα.

Παρά το έλλειμμα που παρουσιάζεται, και το οποίο θα καλυφθεί από το αποθεματικό του οργανισμού που ανέρχεται στα 400,4 εκατ. ευρώ και στις δυο κατηγορίες (έσοδα, έξοδα), καταγράφεται μείωση σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα παρατηρείται μείωση στο κομμάτι των εσόδων κατά 2,6% που σε απόλυτους αριθμούς είναι 8,9 εκατ. ευρώ. Στις δαπάνες η μείωση σε σχέση με το 2018 είναι της τάξης του 1,3% (5,2 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα οι δαπάνες

Με βάση την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που συνοδεύει τον προϋπολογισμό της Cyta οι αποδοχές του προσωπικού ανέρχονται στα 117,5 εκατ. ευρώ (111 εκατ. ευρώ 2018) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές στα διάφορα ταμεία.

Σε σχέση με το 2018 παρατηρείται αύξηση 6,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,8%. Αυξητική είναι η εικόνα και στις τακτικές αποδοχές οι οποίες ανέρχονται στα 161 εκατ. ευρώ (159,4 εκατ. ευρώ 2018). Η αύξηση είναι 1,6 εκατ. ευρώ ή 1%.

Στα 7 εκατ. το Σχέδιο Εθελούσιας

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Cyta, Ρένα Πάνου – Ρουβιθά, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών που εξέτασε τον Προυπολογισμό της Αρχής για το 2019, το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου θα αποδώσει καρπούς μακροπρόθεσμα, μειώνοντας τα έξοδα της Αρχής. Σύμφωνα με την ίδια, είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα και θα εκπονήσουθν μελέτη ανεξάρτητοι σύμβουλοι. Βασικοί πυλώνες του Σχεδίου, να μικρύνει ηλικιακά ο μέσος όρος των υπαλλήλων του Οργανισμού και να αναβαθμιστεί τεχνολογικά.

"Την τελευταία φορά που εκπονήθηκε Σχέδιο Εθελούσιας εξόδου, έπεσαν τα έξοδα του προσωπικού κατά 25%", κατέληξε η κ. Ρουβιθά.

Σε τρεις άξονες η ανάπτυξή της

Σύμφωνα με το ταχύτατα μεταβαλλόμενο και πολυδιάστατο τηλεπικοινωνιακό τοπίο, η στρατηγική κατεύθυνση της Cyta εστιάζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισμού, στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του και στην υπεύθυνη, καθοριστική συνεισφορά του στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας του τόπου μας. Αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής κατεύθυνσης του Οργανισμού αποτελεί η υιοθέτηση των επιβεβλημένων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και ακεραιότητας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Cyta -σύμφωνα με την εταιρεία για το 2018- συνεχίζουν να αντανακλούν την οικονομική της ευρωστία, παρά τις πιέσεις από το σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές και τοπικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός.

Για το 2019, ο προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τις πιέσεις που υφίστανται τόσο στο προβλεπόμενο μικτό κέρδος, όσο και στο πλεόνασμα μετά τη φορολογία. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, αυτό που έχει σημασία είναι οι προσπάθειες και οι κινήσεις που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Διεύθυνση, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους εργαζομένους, ώστε να βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ηγετική του θέση στην αγορά.

Οι κινήσεις αυτές επικεντρώνονται σύμφωνα με την εταιρεία:

  • στην ισχυροποίηση των εμπορικών εσόδων
  • στη συνετή ορθολογιστική διαχείριση και επίτευξη εξοικονομήσεων στο λειτουργικό κόστος, και
  • στην επαναξιολόγηση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι δεδομένο ότι τόσο η προστασία του παραδοσιακού κύκλου εργασιών, όσο και η εξεύρεση σημαντικών εναλλακτικών πηγών εσόδων, αποτελούν επιτακτική ανάγκη και ύψιστη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, επανασχεδιάζεται το επιχειρησιακό πλάνο και το επιχειρηματικό μοντέλο της Cyta, ενώ ταυτόχρονα ο Οργανισμός προβαίνει σε ουσιαστικές και στοχευμένες αναπτυξιακές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής όπως:

  • παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών. Μία επένδυση ύψους €120εκ. σε βάθος δεκαετίας, που αποτελεί έργο εθνικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου,
  • επέκταση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4G, 4.5G,
  • ανάπτυξη του επαναστατικού δικτύου 5G,
  • επέκταση της υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομής διεθνών διασυνδέσεων, που καθιερώνουν την Κύπρο ως έναν από τους πιο αξιόπιστους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα με τις προσπάθειες για ισχυροποίηση των εσόδων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και στην επαναξιολόγηση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της Cyta στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τον Ιούλιο 2018, η ιδιαίτερα απαιτητική και πολυσύνθετη διαδικασία πώλησης της Cyta Hellas στη Vodafone Ελλάδας για €118,1εκ., κίνηση που θωρακίζει σε σημαντικό βαθμό το μετά φόρων πλεόνασμα.

Για να αντιμετωπίσει τις ευρύτερες προκλήσεις που έχει μπροστά της, η Cyta οφείλει να κινηθεί σε τρεις παράλληλους άξονες σύμφωνα με την ίδια:

  • εμπορική ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών του Οργανισμού, ώστε να δημιουργηθούν πρωτοποριακά προϊόντα νέας γενιάς, που θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα,
  • ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας του Οργανισμού με την Πολιτεία, ώστε η Cyta να αποτελέσει οδηγό και καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου,
  • αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της επαναξιολόγησης των κανονισμών και διαδικασιών που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Νέα εποχή για το Life Tsai

Νέα εποχή για το Life Tsai

Επαναλανσάρεται σε νέα συσκευασία και 3 σειρές και διανέμεται στην Κύπρο, από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης: World Recipes, Super ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ