ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οικογενειακή ευημερία: Η σημασία των εταιρικών και των κρατικών πρωτοβουλιών

Elena Krutova
Head of People Development & People Care
Exness

Η οικογενειακή ευημερία αναδείχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στους τομείς των ανθρωπίνων πόρων και της διοίκησης. Προκειμένου να αυξηθεί η αφοσίωση των εργαζομένων και να βελτιωθεί η απόδοση των επιχειρήσεων, οι εταιρείες εισήγαγαν την ιδέα της υποστήριξης των οικογενειών των εργαζομένων, σε συνδυασμό με άλλα έργα ευημερίας. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορεί να λάβουν τη μορφή των πρακτικών εξισορρόπησης επαγγελματικής-προσωπικής ζωής και βελτίωσης της ψυχικής υγείας, οικογενειακών ημερών και πάρτι ή ειδικών σεμιναρίων για συζύγους και την ένταξή τους στην επιχείρηση. Η λογική πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι απλή: εάν και οι δύο σύντροφοι και τα παιδιά τους είναι ευχαριστημένοι, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα ο ένας τον άλλο σε δύσκολες περιόδους στην εργασία τους.

Το γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί ασχολούνται με την οικογενειακή ευημερία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν οι εταιρείες διαχειρίζονται μετεγκατεστημένους εργαζομένους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιτυχής ενσωμάτωση της οικογένειας σε ένα νέο περιβάλλον αποτελεί ουσιαστική βάση για τη μελλοντική σταδιοδρομία του εργαζομένου. Και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αγνοηθεί: η έρευνα έχει δείξει ότι υφίσταται συσχέτιση μεταξύ της απόφασης παραμονής σε μία νέα χώρα και του επιπέδου συμμετοχής του/της συζύγου στην κοινωνική και εταιρική ζωή. 

Η ζήτηση για ξένο εργατικό δυναμικό καθίσταται ολοένα και πιο αναπόφευκτη στην Κύπρο: σημαντικός αριθμός εταιρειών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας προσλαμβάνουν ενεργά εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη εξειδίκευσης της τοπικής αγοράς στον κλάδο της πληροφορικής, κάτι που μπορεί βραχυπρόθεσμα να βελτιωθεί μόνο μέσω της προσέλκυσης επαγγελματιών από άλλες χώρες. Ωστόσο, παρά τον μεγάλο όγκο εισερχόμενου εργατικού δυναμικού, πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το νησί για διάφορους λόγους.

Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες από το εξωτερικό είναι πολύ σημαντικοί για την οικονομία της Κύπρου: σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, κάθε αλλοδαπός επαγγελματίας που ειδικεύεται στον κλάδο της πληροφορικής μπορεί να δημιουργήσει έως και 3 επιπλέον θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι επαγγελματίες της πληροφορικής επιλέγουν να παραμείνουν στην Κύπρο, τόσο εξυγιαίνεται η τοπική οικονομία.

Οι μετεγκατεστημένοι εργαζόμενοι γίνονται κάτι περισσότερο από μια πολύτιμη προσθήκη στο τοπικό εργατικό δυναμικό: γίνονται ουσιαστικό τμήμα της απασχόλησης. Ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τους μετεγκατεστημένους εργαζομένους είναι τα προγράμματα οικογενειακής ένταξης. Οι εταιρείες μπορούν να εξηγήσουν λεπτομερώς πώς είναι η κοινωνία στη νέα πατρίδα που έχει επιλέξει ο εργαζόμενος και η οικογένειά του, πώς να δημιουργήσουν νέες κοινωνικές σχέσεις και πώς να βρουν δραστηριότητες και επαφές, ώστε να ενσωματωθούν καλύτερα στην τοπική κοινότητα. Ακόμη και οι συμβουλές σταδιοδρομίας ή η ψυχολογική βοήθεια, καθώς και τα κρατικά προγράμματα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης σε μια νέα χώρα, μπορεί να έχουν πολύ θετική επίδραση στην οικογενειακή προσαρμογή. Ευτυχώς, τα γλωσσικά εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλές χώρες συνήθως δεν αποτελούν πρόβλημα για την Κύπρο, όπου το επίπεδο αγγλικών του πληθυσμού είναι τουλάχιστον μέσο.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η ένταξη των παιδιών στο τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επί του παρόντος, τα ιδιωτικά αγγλόφωνα σχολεία είναι η μοναδική επιλογή για πολλές οικογένειες. Η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τα παιδιά αποτελεί ίσως έναν από τους κρίσιμους παράγοντες όταν οι επαγγελματίες επιλέγουν να μετεγκατασταθούν σε οποιαδήποτε χώρα. Στην Κύπρο, υπάρχουν αρκετά διεθνή σχολεία, αλλά δεδομένου ότι είναι συνήθως ακριβά, η παροχή κάποιων κινήτρων για τους γονείς από την κυβέρνηση ίσως να είναι τεράστια βοήθεια.

Μία ακόμη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες με τους μετεγκατεστημένους εργαζομένους είναι η απασχόληση των συντρόφων τους και οι δυνατότητες σταδιοδρομίας που παρουσιάζονται σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς, ο υφιστάμενος τύπος βίζας «συζύγου» στην Κύπρο δεν επιτρέπει στους/στις συζύγους να εργαστούν. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια έχει λιγότερο εισόδημα από εκείνο που θα μπορούσε να έχει εάν εργάζονταν και οι δύο σύντροφοι. Σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Αυστραλία, ισχύει το αντίθετο: και οι δύο μετεγκατεστημένοι σύντροφοι μπορούν να εργαστούν. Υιοθετώντας κάτι παρόμοιο στην Κύπρο, θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά η οικογενειακή ευημερία των αλλοδαπών εδώ.

Ασφαλώς, πολλές από τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να υφίστανται σε εταιρικό επίπεδο: οικογενειακές εκδηλώσεις, διαλέξεις και μια καλή δέσμη παροχών. Ωστόσο, εάν συνδυαστούν με κρατική στήριξη, αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να οικοδομήσουν μια πολύ θετική εικόνα της Κύπρου ως εξαιρετικά ελκυστικής χώρας για αλλοδαπούς επαγγελματίες.

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση