ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Prodea: Ενισχύει το ποσοστό της στην Aphrodite Springs Public

Στο 96,2% πλέον το ποσοστό κατοχής της εταιρείας

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η PRODEA Investments διευρύνει τις επενδύσεις της στην κυπριακή αγορά. Στα χέρια της εταιρείας περνά ποσοστό 36,2% της εταιρείας Aphrodite Springs Public ltd ("ASPL"), μετά από πώληση των 7.245 μετοχών που κατείχε στην εταιρεία, η IREP2 Midco Limited (“IREP2 MidCo”). Σε ανακοίνωση στο ΧΑΚ αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της επενδυτικής της στρατηγικής, η IREP2 Midcο προέβη στην πώληση των 7.245 μετοχών που κατέχει Aphrodite Springs Public ltd ("ASPL") (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 36,2%) στην τιμή των €650 ανά μετοχή στην εταιρεία PRODEA Real Estate Investment Company S.A (€4,7 εκατ.). (“Prodea”). Η μεταβίβαση των μετοχών ολοκληρώθηκε μέσω πράξης Over The Counter (“OTC”) την 30η Ιουνίου 2022, αφού ελήφθησαν και οι απαραίτητες εγκρίσεις από το XAK.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της Prodea στην ASPL έχει ανέλθει στο 96,2%.

Σημειώνεται ότι η MHV - Mediterranean Hospitality Venture Limited -, που είναι ο κοινός επενδυτικός βραχίονας των Invel Real Estate, PRODEA Investments και YODA Group με επίκεντρο τον τουριστικό τομέα περιλαμβάνεται το Parklane Resort and Spa, το The Landmark Nicosia και το Aphrodite Hills Resort. Στον όμιλο Invel- Prodea ανήκει το χαρτοφυλάκιο CYREIT, αξίας €170εκ που αποτελείται από 21 εμπορικά ακίνητα και το πρώην Holiday Inn στην Λευκωσία με τα οποία το χαρτοφυλάκιό της εταιρείας στην Κύπρο ξεπερνάει τα €210εκ εξαιρουμένων των ξενοδοχείων.

Αύξησε κέρδη

Στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα του για το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε €36,5 εκατ. έναντι €31,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2021. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €26,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2022 έναντι €24,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση