ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πώς η Κύπρος μπορεί να κυριαρχήσει στην τεχνολογία Blockchain

Η Εταιρεία K. Treppides & Co Limited δραστηριοποιείται στη Μάλτα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Finanz-Audit Limited

Tου Κοσμά Κοσμά*

Η παρουσία του ομίλου Treppides στην Μάλτα προσδίδει δαημοσύνη στον όμιλο, όσον αφορά την τεχνολογία Blockchain: Πως η Κύπρος δύναται να κυριαρχήσει στη νομοθεσία και να γίνει ηγέτιδα στην ΕΕ ακολουθώντας το πρόσφατο Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Μάλτας όσον αφορά την Τεχνολογία Blockchain και τα Εικονικά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία.

Η Εταιρεία K. Treppides & Co Limited δραστηριοποιείται στη Μάλτα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Finanz-Audit Limited, προσφέροντας λογιστικό έλεγχο ο οποίος είναι υποχρεωτικός από το νομοθετικό πλαίσιο της Μάλτας , έλεγχο ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες . Οι υπηρεσίες παρέχονται σε διεθνές επενδυτές οι οποίοι διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους, σε ευάριθμες κατηγορίες βιομηχανιών και οικονομικών υπηρεσιών.

Η επιλογή της αρμόζουσας διεθνής δικαιοδοσίας για δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο ή για διεθνής επενδύσεις ενδέχεται συχνά να είναι δυσεπίτευκτη. Η ανεπτυγμένη υποδομή και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Μάλτας την καθιστούν χώρα - όμοια με την Κύπρο - την οποία οι επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν να θεμελιώσουν τις διεθνές δραστηριότητες τους.

Η Μάλτα έχει προσελκύσει στις ακτές της, διάφορους παράγοντες και φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην επένδυση αμοιβαίων κεφαλαίων, στο κλάδο των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (iGaming), και της τεχνολογίας Blockchain. Επίσης προσελκύει εξειδικευμένες εταιρείες παροχής προγραμμάτων οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν τη Μάλτα ως βάση για τις επιχειρήσεις τους , καθώς επίσης διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και πλατφόρμας συναλλαγών όλοι οι οποίοι ψάχνουν τρόπο να εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ. Το νησί έγινε μία ελκυστική διεθνής δικαιοδοσία για τη χορήγηση αδειών και τη λειτουργία εταιρειών και ειδικότερα πρόσφατα για εταιρείες που δραστηριοποιούντα στην τεχνολογία Blockchain.

Ο τομέας της τεχνολογίας Blockchain ήταν μέχρι στιγμής μη ρυθμιζόμενος από νομοθετικό πλαίσιο – έχοντας τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις σε σύγχυση, χωρίς ελέγχους και χωρίς σαφή πλαίσιο .

Η Μάλτα χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως πρωτοπόρος στη δημιουργία ρυθμιστικού νομοθετικού πλαισίου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία Blockchain και προορισμός για εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) παγκόσμιας κλάσης. Η Μάλτα, με τρία νέα νομοσχέδια για κρυπτονομίσματα που εγκρίθηκαν και έχουν υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο της Μάλτας στις 24 Απριλίου, έγινε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν ένα επίσημο σύνολο κανονισμών για φορείς Blockchain, κρυπτονομισμάτων, Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (‘DLT’), Ψηφιακά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, όπως εικονικά νομίσματα και Αρχικές Προσφορές Εικονικών Νομισμάτων (‘ICOs’).

Τα σχετικά νομοσχέδια παρέχουν εξουσία στις Ρυθμιστικές Αρχές της Μάλτας για την έκδοση και επιβολή συγκεκριμένων κανονιστικών πράξεων για τα κρυπτονομίσματα. Το Νομοσχέδιο της Αρχής Ψηφιακής Καινοτομίας της Μάλτας (MDIA Act). Καθιερώνει την Αρχή Ψηφιακής Καινοτομίας της Μάλτας, η οποία σε εθελοντική βάση, θα πιστοποιεί πλατφόρμες Blockchain για την εξασφάλιση και την παροχή νομικών εγγυήσεων σχετικά με τα κρυπτονομίσματα.

Το Νομοσχέδιο για Ρυθμίσεις Καινοτόμου Τεχνολογίας (ITAS Act). Παρέχει ένα πλαίσιο για καταχώρηση των παροχών υπηρεσιών τεχνολογίας και την πιστοποίηση των τεχνολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τους διαχειριστές και ελεγκτές των εν λόγω συστημάτων.
Το Νομοσχέδιο για Υπηρεσίες και Εικονικά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (VFIA Act). Παρέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα και τις Αρχικές Προσφορές Εικονικών Νομισμάτων (ICOs).

Η τεχνολογία Blockchain είναι αναμφισβήτητα σήμερα, μια από τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες στο χρηματοπιστωτικό κλάδο . Από τεχνική άποψη μπορεί να οριστεί ως μια «κατανεμημένη, αποκεντρωμένη τεχνολογία βάσης δεδομένων που διατηρεί έναν αυξανόμενο κατάλογο συναλλαγών και, μέσω κρυπτογράφησης και άλλων δραστηριοτήτων, επαληθεύει τη μονιμότητα τους». Αυτό σημαίνει ότι όποιος συμμετέχει στη διαδικασία μπορεί να προσθέσει συναλλαγές στο λογιστικό βιβλίο με ασφάλεια και χωρίς την ανάγκη κεντρικής αρχής, γιατί θα αναπαραχθεί σε όλους τους συμμετέχοντες του δικτύου Blockchain.

Η κατανόηση της λειτουργίας του δικτύου είναι περίπλοκη, αλλά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εφαρμογή και στα πολλαπλά οφέλη του. Η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας Blockchain απαιτεί μια σταθερή τεχνολογική υποδομή, μαζί με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία της.

Η ιστορία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν μια χώρα είναι έτοιμη και πρόθυμη να αποδεχτεί μια νέα τεχνολογία ή βιομηχανία, τότε συνοδεύεται με πρωτοφανή ανάπτυξη και αυτό ωφελεί όλους.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι κανονισμοί θα επιτρέψουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, να λειτουργούν σε ένα σταθερό περιβάλλον με σαφείς κανόνες και ευθύνες. Θα προσδίδει προστασία στους χρήστες και στους παρώχους να λαμβάνουν ορθότερες και μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κύπρος πρέπει να ακολουθήσει και να εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Stasis.Net, ένα από τους επίσημους συμβούλους της ειδικής ομάδας της κυβέρνησης της Μάλτας για το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορούν το κρυπτονόμισμα, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πεδία για βελτίωση.

Ο εγκεκριμένος νόμος από την κυβέρνησης της Μάλτας για τα Εικονικά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (‘VFA’) είναι προοδευτικός. Οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στους Κανόνες Εικονικών Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων για Εκδότες είναι προστατευτικές για τους επενδυτές. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι η διάσπαση του υποκατάστατου ψηφιακού νομίσματος (‘token’) σε : VFAs , χρηματοπιστωτικά μέσα και εικονικά ψηφιακά νομίσματα χρειάζεται λεπτομερή επεξεργασία καθώς επίσης η ταξινόμηση των VFA είναι ευρεία.

Επισημαίνεται ότι πολύ λίγα token, μπορούν να ταξινομηθούν ως εικονικά token με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, ο περαιτέρω διαχωρισμός των VFA σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες θα πυροδοτούσε τη συζήτηση για το πως ένα VFA (token) μπορεί να συνταιριάξει στην κεφαλαιακή διάρθρωση και το φορολογικό καθεστώς μιας εταιρείας.

Μια πλειοψηφία, των token τα οποία είναι σε κυκλοφορία μπορεί να χαρακτηριστεί ως:

  • Ένα token με εγγύηση περιουσιακού στοιχείου, μια κρυπτογραφική ενσωμάτωση ενός περιουσιακού στοιχείου που παρέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο στον κάτοχό του.
  • - Ένα Blockchain token / ψηφιακό νόμισμα που παρέχει λειτουργική ικανότητα στο Blockchain χρησιμοποιεί και δίνει στον ιδιοκτήτη του αποκλειστικά δικαιώματα να μεταχειρίζεται τη λειτουργικότητα του για το δικό του σκοπό.
  • - Ένα utility token που είναι μια μορφή προπληρωμένης υπηρεσίας, που παρέχεται από τον εκδότη του στον κάτοχο του token.
  • - Tokenized Security που αντιπροσωπεύει είτε μετοχικό ή χρεωστικό χρηματοοικονομικό μέσο και παρέχει παθητικό εισόδημα στον κάτοχο της (αυτό το είδος αναλύεται ευρέος στο VFAA)
  • - Μια ανταλλαγή ή ένα υβριδικό token που συνδυάζει χαρακτηριστικά του utility και του Security token. Το επαγγελματικό τους μοντέλο παρέχει υπολογίσιμες ταμιακές ροές. Επομένως, τα token έχουν πραγματική εγγενής αξία.

Σε αντίθεση με τον ρυθμιστικό πλαίσιο (με πολλές χώρες να αναπτύσσουν παρόμοια πλαίσια ) οι φορολογικοί κανόνες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους, τα περιουσιακά στοιχεία χρεώνονται με φόρους, ενώ τα μέσα πληρωμών συνήθως όχι. Κάποια VFAs θα πρέπει να ταξινομούνται ως περιουσιακά στοιχεία, ενώ άλλα ως νόμισμα. Λόγω της έλλειψης πραγματικών προδιαγραφών, κάποια VFAs μπορούν να θεωρηθούν περιουσιακά στοιχεία, μολονότι έχουν την δυνατότητα να θεωρηθούν μέσο πληρωμής.

Άλλες φορολογικές περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το ΦΠΑ, οι φόροι Αρχικής Προσφοράς Νομίσματος, για κατοχή και ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, για εξόρυξη και επένδυση. Εν ολίγοις, η φορολογική μεταχείριση θα εξαρτηθεί από τη φύση του περιουσιακού στοιχείου και αν θα χρεωθεί έναντι ενός εκδότη ή επενδυτή.

Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε τον καινοτομικό μας ρόλο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πρέπει να παρέχουμε συνεχή και σοβαρή υποστήριξη στους καινοτόμους της τεχνολογίας .

Η εξέλιξη της ψηφιοποίησης [και κατά συνέπεια της τεχνολογία blockchain και των εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) ] οφείλεται στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στον πολλαπλασιασμό των έξυπνων συσκευών καθώς και του διαδικτύου των πραγμάτων - Internet of Τhings (‘IoT’) και της Τεχνητής Ευφυΐας - Artificial Intelligences (‘AI’). Τομείς στους οποίους η Κύπρος πρέπει να πρωταγωνιστήσει με ανταγωνιστικό νομοθετικό πλαίσιο .

Θα αδράξει λοιπόν η Κύπρος την ευκαιρία καινοτομίας που υφίσταται και να κυριαρχήσει στη εν λόγω νομοθεσία;

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία σε Λονδίνο και Μάλτα, προσφέροντας ένα ευρύ και πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα καταρτισμένων και έμπειρων στελεχών που βρίσκονται σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικές τους δραστηριότητας στην Κύπρο.

*Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος στην Finanz A9udit Ltd 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος στην K. Treppides & Co Ltd

Η Finanz Audit Limited είναι θυγατρική της εταιρείας K. Treppides & Co Limited

Επικοινωνία: cacosma@treppides.com

ccosma@finanz-audit.com
www.treppides.com

 

 

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X