ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Υπενθύμιση πληρωμής αποχετευτικών τελών για το έτος 2020

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020, ήταν η 18η Δεκεμβρίου 2020.

Δελτίο Τύπου

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ενημερώνει το κοινό ότι άρχισαν να αποστέλλονται οι υπενθυμίσεις για την πληρωμή των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για  το έτος  2020, ήταν η 18η Δεκεμβρίου 2020. 

  •  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, παράλειψη πληρωμής των τελών του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ως ακολούθως:

-       ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και

-       ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

  •  Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών του 2020 χωρίς την επιβολή της πρόσθετης επιβάρυνσης 10% είναι η 18η Απριλίου 2021.

  •  Η πληρωμή των αποχετευτικών τελών μπορεί να γίνει μόνο στα ταμεία του Συμβουλίου ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC όπως περιγράφεται στο πίσω μέρος του λογαριασμού.

  •  Υπενθυμίζεται το κοινό ότι, μέσω της JCC, μπορεί να πληρώνει οποιοδήποτε ποσό έναντι του οφειλόμενου ποσού μέχρι και την ημερομηνία λήξης των υπενθυμίσεων που είναι η 18η Απριλίου 2021.

  •  Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής η άλλες διευκρινίσεις για τους λογαριασμούς, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα γραφεία του Συμβουλίου στο τηλέφωνο 25881888 ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://www.sbla.com.cy

 

 

 

 

 

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση