ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αμερικανικές πιέσεις για 5G στην Κύπρο

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για αυστηρότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την προμήθεια κινεζικού εξοπλισμού

Της Μαρίας Ηρακλέους

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας και οι διαστάσεις που λαμβάνει τους τελευταίους μήνες στην ανάπτυξη δικτύων 5G, δεν αφήνει αμέτοχη την Κύπρο η οποία τρέχει για να αδειοδοτήσει τις συχνότητες του 5G με χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλος του 2020. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν παρασκηνιακά επαφές σε επίπεδο της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Κύπρο με τους CEO των εταιρειών τηλεπικοινωνιών κατά τις οποίες τους κάλεσε να μην αναθέσουν στην κινεζική Huawei τον εξοπλισμό για το δίκτυο 5G.

Από πλευράς των εταιρειών πάντως αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα με το να προσεγγίζουν τους παρόχους αλλά με το να επηρεάσουν την ΕΕ να υιοθετήσει στην πολιτική της συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα. Η στάση που τηρεί για το θέμα η ΕΕ δίνει ισχυρό άλλοθι στα κράτη μέλη για τον τρόπο χειρισμού του θέματος. Μέχρι στιγμής τα κράτη καλύπτονται από την εργαλειοθήκη προτάσεων την οποία υιοθέτησε η Κομισιόν αρχές του 2020, μέχρι τουλάχιστον να διαμορφώσουν το δικό τους τελικό κείμενο κανονισμών για την ασφάλεια του νέου δικτύου.

Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται το τελικό κείμενο που θα διέπει την Κυβερνοασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών 5G στην Κύπρο από το ΓΕΡΗΕΤ.

Πάντως το κείμενο της εργαλειοθήκης έχει χαρακτηριστεί εν πολλοίς ως μια διπλωματική απάντηση εκ μέρους της ΕΕ ώστε να μην διαταράξει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ διατηρώντας παράλληλα γέφυρες και με την Κίνα. Θεωρείται εντούτοις ότι οι συστάσεις τις οποίες περιλαμβάνει αναπόφευκτα θα επηρεάσουν την χρήση εξοπλισμού από τις κινεζικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή των συστάσεων αναμένεται ότι θα μειώσει σταδιακά την εξάρτηση από την Huawei. Αυτό εξάλλου συνεπάγεται από το ότι η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τους προμηθευτές υψηλού κινδύνου και να μην ελέγχεται από χώρα εκτός ΕΕ. Υπονοείται, χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η απαγόρευση αφορά τις κινεζικές εταιρείες, Huaweiκαι ZTE. Επισημαίνεται επίσης ότι είναι καλό οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών να επιλέγουν περισσότερους από ένα προμηθευτές.

Αλλάζουν οι ισορροπίες

Όπως επισημαίνουν πηγές στην «Κ» από την στιγμή που δεν υπάρχει ξεκάθαρα οδηγία για την Huawei οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν την συνεργασία τους με την εταιρεία, αν και θα ανοίξουν γέφυρες επικοινωνίας και με άλλες εταιρείες. Για παράδειγμα η Cytaήδη συνεργάζεται με δύο εταιρείες και αναμένεται ότι θα συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο, ενώ εταιρείες οι οποίες δεν έχουν κλείσει ακόμα νέες συμφωνίες, προσανατολίζονται σε αριθμό προμηθευτών πέραν του ενός. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η εταιρεία να αρχίσει να μειώνει σταδιακά σε σχέση με το παρελθόν το βαθμό συνεργασίας με την Huawei, χωρίς αυτό να σημαίνει τον τερματισμό της συνεργασίας με την εταιρεία. Εταιρείες τηλεπικοινωνιών αναφέρουν επίσης στην «Κ» ότι οι περιορισμοί που εισάγονται δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα την όποια συνεργασία με την κινεζική εταιρεία ως προς την ανάπτυξη ραδιοδικτύου, δηλαδή του δικτύου κεραιών 5G, αλλά το δίκτυο πυρήνα, η υλοποίηση του οποίου δεν αναμένεται πριν την παρέλευση πέντε ετών.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στα συμπεράσματα της εργαλειοθήκης όπως δημοσιεύτηκαν στις 24 Ιανουαρίου αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας, να αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών, να εφαρμόζουν σχετικούς περιορισμούς για τους προμηθευτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αποκλεισμών για βασικά πάγια στοιχεία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας και ευαίσθητα (όπως οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου), καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των πωλητών. Στην ουσία η εργαλειοθήκη της ΕΕ αφήνει στην ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους να επιλέξει ένα πιο χαλαρό ή ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, αναλόγως με το επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων που διατηρεί με τις δύο υπό διαμάχη χώρες.

Σεπτέμβριο στην Κύπρο

Το πλαίσιο κανονισμών για την ασφάλεια του δικτύου 5G της Κύπρου αναμένεται να παρουσιαστεί εντός Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Γραφείο του Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Πρόκειται εξάλλου για απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των παρόχων ώστε να προχωρήσουν τον Σεπτέμβρη με την υποβολή του ενδιαφέροντος τους στον διαγωνισμό αδειοδότησης συχνοτήτων ο οποίος τρέχει από τα τέλη Ιουλίου. Την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκε και η δημόσια διαβούλευση με την συμμετοχή των τεσσάρων παρόχων κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι έχουν δώσει τις δικές τους εισηγήσεις επί του προσχεδίου για τους κανονισμούς ασφάλειας του νέου δικτύου.

Το περιεχόμενο των προτάσεων

Όπως αναφέρουν πηγές στην «Κ» το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από τις αρχικές εισηγήσεις, οι οποίες βασίστηκαν στις συστάσεις της εργαλειοθήκης της ΕΕ. Στο κείμενο του προσχεδίου αναφέρεται ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων εξαρτημάτων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το δίκτυο 5G πρέπει να συμμορφώνεται με τις συστάσεις εγγράφου ENISA το οποίο είναι σύμφωνο με την απαίτηση της ΕΕ για συμμόρφωση με τα ειδικά πρότυπα ασφαλείας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Αναφέρεται επίσης ότι ο προμηθευτής εξοπλισμού 5G θα πρέπει να συμμορφώνεται με νόμους περί απορρήτου δεδομένων όπως είναι ο GDPR. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να περιλαμβάνει θέση δεδομένων και κατά πόσο αποθηκεύονται δεδομένα εκτός της ΕΕ, καθώς και κατά πόσο θα έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά ή ιδιωτικά δεδομένα που σχετίζονται με τα δεδομένα τελικού χρήστη εντός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για την επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη, η πιθανότητα του προμηθευτή να υποστεί παρέμβαση από τρίτη χώρα, χώρα δηλαδή εκτός ΕΕ καθώς και το ενδεχόμενο άσκησης πίεσης σε προμηθευτές εξοπλισμού 5G για τη διευκόλυνση των κυβερνοεπιθέσεων που εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέρονται εχθρικών τρίτων χωρών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Σχόλια αναγνωστών

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«πραγματικα γιατι δεν καταδικαζουν καποιο σε φυλακιση . ειναι εγλημα εναντια στην ανθρωποτητα αυτο »
chris  |  10:45

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«δεν τηρουσε τα πρωτοκολλα εκανε και διασπορα ποσα το προστιμο? γιατι αν δεν πληρωσουν δεν θα ...»
Μαριος  |  13:06

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«δεν τηρουσε τα πρωτοκολλα εκανε και διασπορα ποσα το προστιμο? γιατι αν δεν πληρωσουν δεν θα ...»
Μαριος  |  13:05

#PoliticsBlog Το νέο εύρημα του Οδυσσέα και οι σαμπάνιες του Νικόλα

«Αυτά συμβαίνουν στον πολιτικό μικρόκοσμο της ημικατεχόμενης Κύπρου εν έτει 2021.»
Leon  |  13:09

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση