ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έδωσε 250 εκατ. στο κράτος το 2021 η ΚΕΔΙΠΕΣ

Οι αιτήσεις που μπήκαν στο ΕΣΤΙΑ είναι μόλις 100 εκατ. που έγιναν δεκτές (486 λογαριασμοί στο σύνολο)

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Με την τελευταία καταβολή €60εκ. σε μετρητά προς το Κράτος τον Δεκέμβριο του 2021, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε στα €250εκ. το 2021 και σωρευτικά στα €570εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο του 2028.

Σύμφωνα με στοιχεία που απορρέουν από τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2021 για την ΚΕΔΙΠΕΣ, εκκρεμεί η μεταφορά ακίνητης περιουσίας προς το κράτος ύψους €140εκ. περίπου που θα αυξήσει τη συνολική αποπληρωμή σε €710εκ. Η μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεχίζοντας σε άλλα οικονομικά στοιχεία από τα αποτελέσματα του Οργανισμού, οι ταμειακές εισροές του Δ’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €115,5εκ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση 28,3% έναντι €90,0εκ. για το Γ’ τρίμηνο του 2021 και 19,6% έναντι €96,6εκ. του Δ’ τριμήνου του 2020. Οι εισπράξεις Δ’ τριμήνου από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €114,0εκ. ή 1,6% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.128εκ. στο τέλος του Γ’ τριμήνου 2021.

Οι ετήσιες ταμειακές εισροές για το 2021 ανήλθαν στα €403,0εκ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση 29,4%, σε σχέση με τις εισροές €311,8εκ. για το 2020. Οι ετήσιες εισπράξεις 2021 από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €394,8εκ. ή 5,4% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.323εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 31/12/2021 ανήλθαν σε €1.224εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €1.176,5εκ. ή 14,61% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €33,4εκ., αυξημένες κατά 30,7% από €25,7εκ. για το Γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ είναι αυξημένες κατά 4,3% από €32,0εκ. για το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για το 2021 ανήλθαν στα €113,2εκ., αυξημένες κατά 7,0% από τα €105,7εκ. για το 2020.

Η αύξηση αφορά κυρίως μισθοδοσία προσωπικού αφού τον Σεπτέμβριο 2021 υπογράφηκε Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Προσωπικού και καταβλήθηκαν αναδρομικά ωφελήματα προσωπικού που αφορούσαν την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020, αλλά και δαπάνες σε σχέση με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.422εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2021 από €6.506εκ. για το Γ’ τρίμηνο του 2021 και €6.688εκ. το Δ’ τρίμηνο του 2020. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 12,9% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 30,1%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας ALTAMIRA διαμορφώθηκαν σε €191εκ. για το Δ’ τρίμηνο 2021 έναντι €174εκ. για το Γ’ τρίμηνο 2021. Οι συνολικές λύσεις για ολόκληρο το έτος 2021 ανήλθαν στα €703εκ. σε σχέση με €876εκ. για το 2020. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €2.797εκ. ή 38% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε €7.181εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €117εκ., ακίνητη περιουσία €609εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €623εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 13,0% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 28,4%.

Μόλις 100 εκατ. για ΕΣΤΙΑ

Στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν σε 486 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο €102,2εκ. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εφέσεων από το Υπουργείο Εργασίας.

Οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Δ’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €65,9εκ., σημειώνοντας αύξηση 19,5% έναντι €55,1εκ. για το Γ’ τρίμηνο του 2021, και σημαντική αύξηση 694% έναντι €8,3 για το Δ’ τρίμηνο του 2020 το οποίο συμπεριελάμβανε καταβολή έναντι του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων ύψους €55,6εκ. Οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €254,0εκ για το 2021 σε σχέση με €146,0εκ το 2020 και σε €606εκ. σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση