ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Συζητείται άρση τραπεζικού απορρήτου για αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε στην υφιστάμενη νομοθεσία ότι δεν εφαρμόζεται ορθά η ευρωπαϊκή οδηγία, επειδή δεν δίνονται όλες οι πληροφορίες, όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΚΥΠΕ

Την τροποποίηση δύο νομοθεσιών προκειμένου να μπορεί να αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, για να εναρμονιστεί η Κύπρος με την ευρωπαϊκή οδηγία για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σε αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησης, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία του 2012, που προνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ για είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε ότι δεν εφαρμόζεται ορθά η ευρωπαϊκή οδηγία, επειδή δεν δίνονται όλες οι πληροφορίες, όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όπως ανέφεραν, αυτή η ανεπάρκεια συνοδεύεται με κίνδυνο ικανότητας των κρατών μελών να επιτυγχάνουν την ανάκτηση και κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν οι σχετικές νομοθεσίες, προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο ότι θα μπορεί να αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, ανεξάρτητα από την υποχρέωση για εχεμύθεια. Ουσιαστικά, παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να μπορούν να ζητούν άρση απορρήτου για να λαμβάνεται η πληροφόρηση.

Εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών ανέφερε ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αναφέροντας ότι τα όποια αιτήματα ήρθαν μέχρι στιγμής δεν αφορούσαν πιστωτικά ιδρύματα.

Εκπρόσωπος της Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανέφερε ότι είναι σύμφωνοι με την τροποποίηση, δεδομένου ότι είναι ευρωπαϊκή  υποχρέωση, ωστόσο, σημείωσε την επιφύλαξη του Γραφείου της Επιτρόπου για τις αρμόδιες αρχές, καθώς δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιες είναι αυτές. Ωστόσο, είπε, μετά από συνομιλία με το Υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω γνωστοποίησης.

Σύνδεσμος Τραπεζών και Κεντρική Τράπεζα συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, για το πώς προέκυψε το θέμα, εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε ότι ο υφιστάμενος νόμος αντανακλά την οδηγία ως έχει. Όπως ερμηνεύτηκε τότε, είπε, «θεωρούσαμε θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την παροχή αυτής της πληροφορίας». Ωστόσο, σημείωσε ότι δόθηκε διαφορετική ερμηνεία από την Επιτροπή. Σημείωσε ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζημιά.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση