ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι στην πρώτη υπόθεση για «χρυσά» διαβατήρια

Το σκεπτικό της απόφασης - Τι αναφέρει η εταιρεία

ΚΥΠΕ

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας – Αμμοχώστου, που συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, αθώωσε και απάλλαξε τα 9 πρόσωπα, 5 φυσικά και 4 νομικά, από τις συνολικά 36 κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, στην υπόθεση που αφορά στην κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών αιτητών, με βάση το πόρισμα Καλογήρου.

Το Κακουργιοδικείο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση, που αριθμούσε 252 σελίδες. 

Σε γραπτή ανακοίνωση του το Κακουργιοδικείο αναφέρει πως «όλες οι κατηγορίες πλην των κατηγοριών 33 και 34 που αφορούσαν συγκάλυψη και της κατηγορίας 36 που αφορούσε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είχαν ένα κοινό στοιχείο στις λεπτομέρειες τους, ότι το όνομα Τ.Ν. ήταν ψεύτικο και το όνομα Μ.Ε. αληθινό. Όμως το πρόσωπο που επιδίωξε την πολιτογράφηση κατείχε διαβατήριο της Κοινοπολιτείας της Δομινίκης στο όνομα Τ.Ν».

Σημειώνεται ακόμα ότι «η μη απόδειξη, κατά την κρίση του Δικαστηρίου ότι το διαβατήριο της Κοινοπολιτείας της Δομινίκης στο όνομα Τ.Ν. περιείχε ψευδή στοιχεία ή ότι ήταν πλαστό, είχε ως συνέπεια τη μη απόδειξη συστατικού στοιχείου των κατηγοριών και συνακόλουθα την αθώωση των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα έγγραφο πλατό για τους σκοπούς του αδικήματος της πλαστογραφίας, είναι να εμφανίζεται ως κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα σε σχέση με το πρόσωπο που το κατάρτισε, την προέλευση ή την ιστορία του, γεγονός που δεν ίσχυε στην προκειμένη περίπτωση».

Ακόμα, σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου «δεν αποδείχτηκε τέλος ότι οι κατηγορούμενοι η οποιοσδήποτε από αυτούς, γνώριζαν ότι ο Τ.Ν. ήταν ο Μ.Ε./M.R. κατά το χρόνο που τους καταλογιζόταν η διάπραξη των αδικημάτων. Ενώ περαιτέρω όσον αφορά την κατηγορία 25, η οποία αφορούσε πλαστογραφία επίσημου εγγράφου, το Δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία και για ένα περαιτέρω λόγω, ήτοι ότι η αίτηση για πολιτογράφηση δεν συγκαταλέγεται στα επίσημα έγγραφα».

Ακόμα «όσον αφορά τις κατηγορίες 31, 32,  33 και 34 για συγκάλυψη, το Δικαστήριο έκρινε ότι από τη μια, επειδή δεν συγκεκριμενοποιήθηκε στις λεπτομέρειες των κατηγοριών ποιο ήταν το γενεσιουργό αδίκημα, δεν υπήρχε αδίκημα και από την άλλη έστω κι αν γινόταν δεκτό ότι εννοείτο, η κατ’ ισχυρισμό συγκεκριμένων Ιρανών προσώπων, υπεξαίρεση ή κλοπή από τον Τ.Ν. δεν αποδείχτηκε το γενεσιουργό αδίκημα λόγω απουσίας μαρτυρίας, είτε για δίωξη, είτε για ύπαρξη κατηγορητηρίου για διάπραξη των λόγω αδικημάτων και πολύ περισσότερο για διάπραξη του γενεσιουργού αδικήματος».

Στην απόφαση του Κακουργιοδικείου που αναγνώστηκε μερικώς στην αίθουσα αναφέρθηκε πως «η Κατηγορούσα Αρχή ανήγαγε το ζητούμενο σε δεδομένο».

Επίσης το Κακουργιοδικείο στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι «όσον αφορά την κατηγορία 36, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λόγω της μη αποδείξεις των γενεσιουργών αδικημάτων των κατηγοριών 4 - 30 που αποτελούσαν συστατικό στοιχείο του αδικήματος της κατηγορίας 36, κατέστη απορριπτέα.  Επιπλέον η απόδοση καταβολής χρημάτων από τον Τ.Ν. στους κατηγορούμενους 1, 2, 6 και 8, ως μέτοχος σε διάφορες εταιρείες, ως μέρος εισοδημάτων από παράνομες δραστηριότητες, αποτελεί σφάλμα, αφού ο μέτοχος σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση καταβολής οφειλών, έτσι και εδώ δεν μπορεί να κατανεμηθεί αναλογικά οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε, με βάση το ποσοστό μετοχών που είχε ο Τ.Ν. σε διάφορες εταιρείες».

Σημειώνεται ότι στην απόφαση του Κακουργιοδικείου που αναγνώστηκε μερικώς στην αίθουσα αναφέρθηκε πως «η Κατηγορούσα Αρχή ανήγαγε το ζητούμενο σε δεδομένο».

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες, αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι «συγκεκριμένα το Δικαστήριο αθώωσε τους κατηγορουμένους 1 και 2, σε τρεις κατηγορίες συνωμοσίας προς καταδολίευση, 11 κατηγορίες πλαστογραφίας εγγράφου, 11 κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, μία κατηγορία εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, τέσσερις κατηγορίες  παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη, τέσσερις κατηγορίες συγκάλυψης περιουσίας, που αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο και μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Το Δικαστήριο αθώωσε και απάλλαξε επίσης «την κατηγορουμένη 3, σε δύο κατηγορίες συνωμοσίας για καταδολίευση, τέσσερις κατηγορίες πλαστογραφίας εγγράφου, τέσσερις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, μία κατηγορία εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και μία κατηγορία παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη».

Ακόμα, το Δικαστήριο αθώωσε και απάλλαξε «την κατηγορουμένη 4 σε δύο κατηγορίες συνωμοσίας για καταδολίευση, 10 κατηγορίες για πλαστογραφία εγγράφου, μία κατηγορία εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, τέσσερις κατηγορίες παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη και τέσσερις κατηγορίες συγκάλυψης περιουσίας που αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο».

Στη γραπτή ανακοίνωσή του το Δικαστήριο αναφέρει επίσης ότι αθωώθηκε και απαλλάχθηκε η κατηγορούμενη 5 σε μία κατηγορία συνωμοσίας για καταδολίευση, μία κατηγορία εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, μία κατηγορία πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου και μία κατηγορία κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Ακόμα αθωώθηκε και απαλλάχθηκε η κατηγορούμενη 6 σε δύο κατηγορίες συνωμοσίας για καταδολίευση, έξι κατηγορίες πλαστογραφίας εγγράφου, έξι κατηγορίες κυκλοφορίας εγγράφου, δύο κατηγορίες παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη, τέσσερις κατηγορίες συγκάλυψης περιουσίας που αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο και μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Επίσης το Δικαστήριο αθώωσε και απάλλαξε «την κατηγορουμένη 7 σε μία κατηγορία συνωμοσίας για καταδολίευση, εννέα κατηγορίες πλαστογραφίας εγγράφου, 9 κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, τέσσερις κατηγορίες παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη και δύο κατηγορίες συγκάλυψης περιουσίας που αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο. Ακόμα η κατηγορούμενη 8 αθωώθηκε και απαλλάχθηκε σε μία κατηγορία συνωμοσίας για καταδολίευση, πέντε κατηγορίες πλαστογραφίας εγγράφου, πέντε κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δύο κατηγορίες παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη και μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Εξάλλου το Δικαστήριο αθώωσε και απάλλαξε «την κατηγορουμένη 9 σε μία κατηγορία συνωμοσίας για καταδολίευση, τέσσερις κατηγορίες πλαστογραφίας εγγράφου, τέσσερις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, τρεις κατηγορίες παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με πελάτη και μία κατηγορία συγκάλυψης περιουσίας που αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο».

Ανακοίνωση της αθωωθείσας εταιρείας

Εν τω μεταξύ με γραπτή ανακοίνωση της η αθωωθείσα εταιρεία αναφέρει ότι «η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου θέτει τέρμα σε μια δίωξη που ήταν εξ αρχής αψυχολόγητη και αήθης. Η υπόθεση αυτή δεν αφορούσε ούτε διαφθορά ούτε διαπλοκή, αφορούσε μια περίπτωση πολιτογράφησης, την οποία σε ανύποπτο χρόνο, τον Μάρτιο του 2019, είχαμε καταγγείλει στις αρχές για να επέμβουν, πλην όμως ουδέν έπραξαν».

Προστίθεται ότι «εκ των υστέρων έγινε συνειδητή προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές προς εκτόνωση των όσων απαράδεκτων και σκανδαλωδών έλαβαν χώρα σε σχέση με πολιτογραφήσεις αλλοδαπών. Όπως πάντοτε, ενεργήσαμε με απόλυτη διαφάνεια και εμπράκτως συνεργαστήκαμε με τις αρχές».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «η πλήρης δικαίωσή μας αποτελεί την απάντηση της κυπριακής δικαιοσύνης σε όσους προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την εντιμότητά μας για να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα. Εμείς είμαστε δικηγορική εταιρεία και μοναδικός γνώμονας των ενεργειών μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των πελατών και συνεργατών μας».

Αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας «θα συνεχίσουμε να πράττουμε, με ζήλο, ακεραιότητα, ανεξαρτησία, επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια και προσήλωση στη νομιμότητα, όπως διαχρονικά πράττουμε εδώ και 45 χρόνια».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση