ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελεγκτική Υπηρεσία: Δεν υπερέβησαν τις προβλεπόμενες δαπάνες οι υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές

Η υπηρεσία εντοπίζει αριθμό παρατυπιών στις δηλώσεις περιορισμένου αριθμού υποψηφίων

ΚΥΠΕ

Δεν υπερέβησαν τις προβλεπόμενες δαπάνες για την προεκλογική τους εκστρατεία οι υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές του 2019, σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική της έκθεση, η οποία ωστόσο εντοπίζει αριθμό παρατυπιών στις δηλώσεις περιορισμένου αριθμού υποψηφίων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει επίσης κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία, που περιορίζουν τον έλεγχο, τον οποίο μπορεί να διενεργήσει και προβαίνει σε συστάσεις για τροποποίησή της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι 72 υποψήφιοι, που έλαβαν μέρος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, υπέβαλαν την έκθεση εκλογικών εξόδων τους και τη δημοσίευσαν εντός των καθορισμένων από τη νομοθεσία χρονικών πλαισίων.

Από τους 72 υποψήφιους που έλαβαν μέρος στις εκλογές, 18 υποψήφιοι δήλωσαν διαφημιστικά έξοδα στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων.

«Από έλεγχο που διενεργήσαμε στα αποδεικτικά στοιχεία, που είχαν επισυνάψει οι υποψήφιοι μαζί με τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων, εντοπίσαμε περιπτώσεις, όπου υποψήφιοι καταχώρισαν στην παράγραφο 5 διαφημιστικά έξοδα, που αφορούσαν σε εκτυπώσεις και σε διαφημίσεις σε διαδικτυακές σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά έξοδα που πρέπει να καταχωρίζονται στην παράγραφο 5», αναφέρεται στην έκθεση.

Εντοπίζεται επίσης ότι τα συνολικά έξοδα όλων των υποψήφιων, όπως παρουσιάζονται στις εκθέσεις εκλογικών εξόδων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που καθορίζεται στη νομοθεσία.

Ωστόσο, «από επισκόπηση των μη ελεγμένων συγκεντρωτικών καταστάσεων, που μας απέστειλαν οι φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, διαπιστώσαμε ότι έξι (6) υποψήφιοι που διενέργησαν δαπάνες συνολικού ύψους €4.504 σε επτά (7) φορείς, δεν δήλωσαν τις δαπάνες αυτές».

Πρόκειται για τους Ελένη Θεοχάρους, δαπάνη €1.200 σε εφημερίδα Φιλελεύθερος και δαπάνη €1.000 σε εφημερίδα Λεμεσός, Άριστο Βασιλειάδη, δαπάνη €703 στον Αδέσμευτο, Γιάννο Λακκοτρύπη, δαπάνη €298 στην Agapinor Media Ltd, Ελεύθεριο Δημητρίου, δαπάνη €390 στο Φιλελεύθερο, Θέα Νικολάου, δαπάνη €238 στον εκδοτικό οίκο ΔΙΑΣ δημόσια λτδ και Χρήστο Ιακώβου, δαπάνη €675 στην εφημερίδα Λεμεσός.

Σημειώνεται ότι τέσσερις από τους πιο πάνω υποψήφιους (Δημητρίου, Ιακώβου, Λακκοτρύπης και Βασιλειάδης) με επιστολή τους προς τον Έφορο, ανέφεραν ότι οι εν λόγω δαπάνες διενεργήθηκαν από τρίτα πρόσωπα εν αγνοία τους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει σχετικά με τα πιο πάνω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας «η πληρωμή εξόδων για προεκλογική εκστρατεία υποψήφιου από τρίτα πρόσωπα είναι παράνομη».

Προστίθεται ότι «από επισκόπηση των υποστηρικτικών στοιχείων που υπέβαλαν μαζί με τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων τους οι υποψήφιοι, έχει εντοπιστεί ένας υποψήφιος, ο Παναγιώτης Σεντώνας, ο οποίος έλαβε δωρεάν διαφημιστικές υπηρεσίες αξίας €28.670 από διαφημιστικό φορέα, οι οποίες περιλήφθηκαν στο μέρος της έκθεσης που αφορά στις εισπράξεις, καθώς και στα υποστηρικτικά στοιχεία, αλλά δεν περιλήφθηκαν και στο μέρος της έκθεσης που αφορά στα έξοδα. Ο υποψήφιος, σε επιστολή προς τον Έφορο ανέφερε πως η επισύναψη της απόδειξης στην έκθεση που υπέβαλε για τις πιο πάνω υπηρεσίες, υποδηλώνει τη μεταχείριση των εν λόγω υπηρεσιών και ως εξόδου».

«Κανείς από τους εν λόγω υποψήφιους δεν υπερέβη το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών που καθορίζεται από τη νομοθεσία μετά και από τη συμπερίληψη των πιο πάνω διαφημιστικών εξόδων στις δαπάνες τους», διευκρινίζεται.

Παράλληλα, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 των εκθέσεων, δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων, δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί από τους υποψήφιους, εκτός από τις δαπάνες ύψους €4.980 που παρουσιάζονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων μίας υποψήφιας, για τις οποίες το τιμολόγιο που επισυνάφθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά της.

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου, εκτός από τη δαπάνη ύψους €4.980 που παρουσιάζεται στην έκθεση εκλογικών εξόδων μίας υποψήφιας, της Ελένης Θεοχάρους, για την οποία το τιμολόγιο που επισυνάφθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο δεν έχει εκδοθεί εντός της περιόδου που προβλέπεται από τον νόμο και την δαπάνη ύψους €957 που πληρώθηκε από ένα υποψήφιο, τον Παναγιώτη Σεντώνα, εκτός της καθορισμένης από τον νόμο προθεσμίας για εξόφληση προεκλογικών εξόδων.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συνεχίζει σημειώνοντας ότι «κατά την επισκόπηση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψήφιων, παρατηρήσαμε διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις που αφορούν στη μη κατάλληλη/ορθή και ομοιόμορφη συμπλήρωσή τους από όλους τους υποψήφιους». Δίνει προς αυτό συγκεκριμένα παραδείγματα.

Επίσης, προστίθεται, «σημαντικές αδυναμίες εντοπίσαμε και στο νομοθετικό πλαίσιο, που περιορίζουν τους σκοπούς που επιδιώκονται, όπως το ότι ενδεχομένως να γίνονται, παράνομα, πληρωμές για λογαριασμό των υποψήφιων από τρίτους ή/και από πολιτικά κόμματα, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, να τις δηλώσουν».

Κάνει λόγο επίσης για περιορισμό του ελέγχου που διενήργησε λόγω απουσίας πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική υποβολή των σχετικών παραστατικών από τους υποψήφιους μαζί με την έκθεση εκλογικών εξόδων.

Καλεί τον Έφορο Εκλογής «να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο, που θα αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών, ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους».

Εισηγείται την τροποποίηση συγκεκριμένης παραγράφου της έκθεσης εκλογικών εξόδων «ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό των διαφημιστικών εξόδων που γίνονται σε ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αυτά μπορούν να ελεγχθούν».

Συστήνει επίσης όπως μέσω αλλαγής της νομοθεσίας θεσμοθετηθεί επίσης οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων να συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο και τον εκλογικό αντιπρόσωπο και όπως οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους να υποβάλουν και αναλυτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, πέραν των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί επίσης ότι ο Έφορος θα πρέπει να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των υποψήφιων, σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και την ορθή συμπλήρωση της έκθεσης εκλογικών εξόδων.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση