ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Νέο διάταγμα Υπ. Υγείας για προπονήσεις και πτήσεις

Το εν λόγω διάταγμα τίθεται σε ισχύ άμεσα

ΚΥΠΕ

Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε σήμερα το τελικό του διάταγμα με αριθμό 23, το οποίο τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το νέο διάταγμα, Κανονισμός 2.7 του Διατάγματος (Αρ. 20) , όπως έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό 2.2 του Διατάγματος (Αρ. 22) του 2020 καταργείται.

Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται, δυνάμει του Κανονισμού 2.1 του Διατάγματος (Αρ. 20), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2.1 του Διατάγματος (Αρ. 22) του 2020:

(α) Επιτρέπεται η προπόνηση, σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, των ακόλουθων προσώπων:

i) Αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,
ii) αθλητών και αθλητριών της Παραολυμπιακής Ομάδας που διεκδικούν πρόκριση με βάση τον κατάλογο της Παραολυμπιακής Επιτροπής,
iii) αθλητών και αθλητριών μελών των Εθνικών Ομάδων Στίβου στις κατηγορίες Εφήβων/ Νεανίδων, Ανδρών/ Γυναικών, Εθνικής Ενόπλων, και
iv) τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για τις σχολές Φυσικής Αγωγής και έχουν επιλέξει το μάθημα Παγκυπρίων Εξετάσεων «Πρακτική Δοκιμασία», προκειμένου να προετοιμασθούν για την εξέταση:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω πρόσωπα προπονούνται, σε εγκαταστάσεις τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, ανά κατηγορία αγωνισμάτων (π.χ. ρίψεις, δρόμοι κλπ)∙

(β) επιτρέπεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα δυο άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή∙ και

(γ) επιτρέπονται, μέχρι τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 05.59 π.μ., σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Σωματείων που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας, οι ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε μικρές ομάδες, με μέγιστο αριθμό τα 8 άτομα, περιλαμβανομένου του προπονητή, γυμναστή και φυσιοθεραπευτή, χωρίς να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσής τους.

Ο Κανονισμός 2.11 του Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2.11:

«Επιτρέπονται από τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα, μόνο για ομάδες ή/και σωματεία που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα Α΄ Κατηγορίας, νοουμένου ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσης των αθλητών και νοουμένου ότι δεν γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών.».

Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και/ή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, τα οποία προνοούνται από το Σύνταγμα, σε χώρους για τους οποίους εξασφαλίζεται σχετική άδεια από το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Ο Κανονισμός 2.9 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, τροποποιείται με την ένθεση, μετά τη φράση σε παρένθεση και του σημείου του κόμματος «(ατομική άθληση),» της ακόλουθης φράσης και του σημείου του κόμματος, «άσκησης κυνηγετικών σκύλων και γεωργικής ασχολίας,».

Επιπρόσθετα των προνοιών του Κανονισμού 2(α) του Διατάγματος (Αρ. 12), του Κανονισμού 2(γ) του Διατάγματος (Αρ. 13) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2(γ) του Διατάγματος (Αρ. 16), του Κανονισμού 2(ο) του Διατάγματος (Αρ. 14), όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς 2(ζ) και 2(η) του Διατάγματος (Αρ. 15), του Κανονισμού 2(α) του Διατάγματος (Αρ. 19), όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 2.25 του Διατάγματος (Αρ. 20), επιτρέπεται η μεταφορά στη Δημοκρατία ασθενών που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν, με πτήσεις που, κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα εν λόγω Διατάγματα.

Επιτρέπεται η επιβίβαση και μεταφορά προσώπων σε τοπικές πτήσεις, οι οποίες κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται, από την 00.00 π.μ. ώρα Κύπρου της 15ης Μαΐου 2020, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Για τις τεχνικές πτήσεις σε multi-crew αεροσκάφη, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι τρεις, δηλαδή διμελές ιπτάμενο πλήρωμα και ένας μηχανικός αεροσκαφών∙

(β) για τις τεχνικές πτήσεις σε single crew αεροσκάφη, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι δύο, δηλαδή ενός πιλότου και ενός μηχανικού∙

(γ) για τις εκπαιδευτικές πτήσεις, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι δύο, δηλαδή ενός εκπαιδευτή και ενός μαθητή∙

(δ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις διεξάγονται ρυθμισμένα (καθορισμένος αριθμός πτήσεων την ώρα), κάτι το οποίο αναθεωρείται σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, στη βάση προγράμματος που εκδίδεται από το Γραφείο Κινήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του αεροδρομίου Λάρνακας, το οποίο κοινοποιείται στις εκπαιδευτικές σχολές∙

(ε) η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών είναι υποχρεωτική, καθ΄ όλη τη διάρκεια των τοπικών πτήσεων∙

(στ) η απολύμανση του αεροσκάφους (disinfection) είναι υποχρεωτική, πριν από την κάθε τοπική πτήση.

Καθορίζεται ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης, η τιμή που σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος, η οποία τίθεται σε ισχύ από 00.01π.μ της 18ης Μαΐου 2020 και λήγει τα μεσάνυχτα της 30ής Ιουνίου 2020:

- Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση