ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πρόεδρος: Προτεραιότητά μας η προστασία των εργαζομένων

Εκ των πρωταρχικών στόχων της Κυβέρνησης «είναι και η πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας»

ΚΥΠΕ

Διαχρονική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν και εξακολουθεί να είναι η προστασία των εργαζομένων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι εκ των πρωταρχικών στόχων της Κυβέρνησης «είναι και η πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας», η οποία μειώθηκε το 2020 στο 10%.

«Στην προσπάθεια αυτή διενεργούνται στοχευμένες επιθεωρήσεις για πιο αυστηρό έλεγχο της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του στο 18ο Συνέδριο της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ), στο οποίο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, βουλευτές, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη και εκπρόσωποι κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στον χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης διενεργεί ετησίως πέραν των 6.000 στοχευμένων επιθεωρήσεων για την αδήλωτη εργασία αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πρόσθεσε ότι αξιοσημείωτη είναι η μείωση στο ποσοστό της αδήλωτης απασχόλησης, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων, το 2009 υπολογιζόταν στο 27% ενώ το 2020 πετύχαμε μείωση του ποσοστού στο 10%».

Ανέφερε επίσης ότι σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια πάταξης της αδήλωτης απασχόλησης αποτελεί από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, η εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μέσω του οποίου δηλώνονται ηλεκτρονικά όλες οι προσλήψεις νέων εργοδοτουμένων.

Σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι, πέραν της διασφάλισης της εφαρμογής των διαδικασιών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, έλεγχοι και επιθεωρήσεις για διασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και ανέφερε ενδεικτικά ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 9.000 επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων εργοδότησης και για την αδήλωτη εργασία.

Σημείωσε ότι η προάσπιση της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας ως Kυβέρνηση.

Αναφερόμενος στην πανδημία του COVID-19, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης όμως κατάφερε να περιορίσει τις διαφαινόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, σε μεγάλο βαθμό. Μέσα από την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, στηρίχθηκαν πέραν των 210.000 εργαζομένων, αυτοεργοδοτούμενων, ανέργων και εργοδοτών με δαπάνη πέραν των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων, αλλά και των στοχευμένων κινήσεων της Κυβέρνησης, η οικονομία καταγράφει και πάλι θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ η ανεργία ακολουθεί σημαντική καθοδική πορεία φτάνοντας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο 4,3% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο της ανεργίας από το 2009», υπογράμμισε.

Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, δημιουργούν ένα αισιόδοξο κλίμα για μεθοδικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που προωθούνται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο η Κύπρος υπέβαλε και εγκρίθηκε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, αναφερόμενος σε νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης για τη σταδιακή μετάβαση σε διαρθρωτικά και μόνιμα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη αλλά και στην εμβάθυνση των δικαιωμάτων των πολιτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει σε τροχιά υλοποίησης την ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου που έχει αρχίσει για την καθιέρωση κατώτατου μισθού, την αναθεώρηση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της σχετικής Νομοθεσίας, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για δίκαιες συντάξεις για όλους, την αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με την οργάνωση και τις διαδικασίες και μελέτη καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τον ανασχεδιασμό και απλοποίηση των διαδικασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατάρτιση των στελεχών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων για παροχές και σύντμηση του χρόνου εξέτασής τους.

«Στόχος μας μέσα από αυτές τις επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές είναι η καθοριστική βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη αναφορικά με παροχές μέσω της ψηφιοποίησης και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών», υπογράμμισε.

Ανέφερε τέλος ότι η προσφορά της ΔΕΟΚ στις προσπάθειες για επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας, τη βελτίωση των μισθών, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τα διάφορα ωφελήματα που απορρέουν από αυτές, όπως η ανάπτυξη θεσμών και διαδικασιών που προωθούν τα εργασιακά δικαιώματα, «είναι αδιαμφισβήτητη» και πρόσθεσε πως ο κοινωνικός διάλογος ανέκαθεν αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια όλων για εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στο εργασιακό γίγνεσθαι.

Εξάλλου, σε ομιλία του ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου είπε ότι «πρωταρχικός στόχος της ΔΕΟΚ είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας, η θεσμική ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και η επίτευξη πραγματικών βελτιώσεων στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων».

«Είναι για αυτό τον λόγο που διεκδικούμε τη νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων ώστε η ισχύς τους να καταστεί υποχρεωτική και να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου και της επιχείρησης που συνομολογούνται», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ Αναστασίου απεύθυνε πρόσκληση στις δύο άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην ΠΕΟ και τη ΣΕΚ, «να ξεκινήσουμε επιτέλους διάλογο και συζήτηση για δημιουργία τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου» και πρόσθεσε ότι «η δύσκολη εποχή που ζούμε επιβάλλει ενότητα σε όλα τα επίπεδα της συνδικαλιστικής δράσης, που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να επηρεάσει τον πλουραλισμό και την πολιτικοδεολογική ταυτότητα των συνδικάτων αλλά θα ενισχύσει σημαντικά και ουσιαστικά τον κοινωνικό και παρεμβατικό τους ρόλο».

Αναφέροντας ότι η ΔΕΟΚ πάλεψε με συνέπεια χωρίς ταλαντεύσεις από την ημέρα της επανίδρυσης της για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του Γενικού Σχεδίου Υγείας, ο κ. Αναστασίου υποσχέθηκε ότι η Ομοσπονδία θα αγωνιστεί για να αποτρέψουμε, όπως είπε, «πολιτικές και προτάσεις που έχουν ως στόχο την αλλαγή της φιλοσοφίας και της αρχιτεκτονικής του ΓεΣΥ».

«Να είναι σίγουροι αυτοί που ονειρεύονται ένα ΓεΣΥ προσαρμοσμένο στα οικονομικά συμφέροντα αυτών που πολέμησαν την μεταρρύθμιση ότι θα μας βρουν απέναντι τους, όπως θα μας βρουν απέναντί τους όσοι θεωρούν ότι η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την απαραίτητη κρατική στήριξη», ανέφερε και πρόσθεσε πως το κράτος έχει την απόλυτη ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του τομέα της δημόσιας υγείας και «η δημιουργία του ΟΚΥπΥ δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι στην ανάληψη οποιονδήποτε κυβερνητικών ευθυνών».

Ανέφερε επίσης ότι η πανδημία επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του κοινωνικού κράτους και θέτει σε αμφισβήτηση τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ σε περιόδους οικονομικής κρίσης και πρόσθεσε πως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο ρόλος των κρατικών νοσηλευτηρίων και του Γενικού Σχεδίου Υγείας ήταν καθοριστικός στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ είπε ακόμη ότι «τα συνδικάτα της Κύπρου πρέπει να αντλήσουμε δύναμη από την παρούσα κρίση και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες» και πρόσθεσε ότι «η εφαρμογή του μνημονίου και των πολιτικών λιτότητας έχουν υποσκάψει τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις».

«Τα τελευταία χρόνια υπό το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης επιχειρήθηκε από τους νεοφιλελεύθερους κύκλους πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας» ανέφερε και πρόσθεσε πως «μια ανελέητη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, στα εισοδήματα, στις συλλογικές συμβάσεις, στην κοινωνική προστασία, ακόμα και στο ιερό δικαίωμα της απεργίας συντελέστηκε στον τόπο μας».

Ο κ. Αναστασίου χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση της κυβέρνησης για θεσμοθέτηση Γενικού Κατώτατου Μισθού που αποτελεί διαχρονική θέση της ΔΕΟΚ.

Είπε ακόμη ότι στην λογική αυτή η ΔΕΟΚ θα προτείνει συγκεκριμένα κριτήρια που για τον καθορισμό φόρμουλας του κατώτατου όπως το κόστος ζωής, η κατανομή του εθνικού εισοδήματος και το ποσοστό της φτώχειας στους εργαζόμενους.

Σε σχέση με τις συντάξεις, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα, ενώ ανέφερε πως στα ταμεία προνοίας «θα πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές πολιτικές για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και για την καταπολέμηση της άτυπης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας».

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τον κ. Αναστασίου, η ΔΕΟΚ θα καταθέσει προτάσεις για την εκπόνηση στρατηγικής για τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, τη θέσπιση νομοθεσίας για καθολική εφαρμογή των ταμείων προνοίας σε όλους τους εργοδότες και την επαναξιολόγηση της αναλογιστικής μείωσης των συντάξεων για άτομα που συνταξιοδοτούνται πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Αναφορικά με την ΑΤΑ, ο κ. Αναστασίου είπε ότι στην παρούσα συγκυρία με την πρωτοφανή έκρηξη του πληθωρισμού λόγω της αύξηση στις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών η λειτουργία της ΑΤΑ καθίσταται περισσότερο επιβεβλημένη και πρόσθεσε ότι θέση της ΔΕΟΚ ότι «ο θεσμός θα πρέπει να διατηρήσει τα βασικά και θεμελιώδη του χαρακτηριστικά, θα παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη».

Αναφορικά με τον έλεγχο της ακρίβειας, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, μεταξύ των οποίων, τη μείωση του ΦΠΑ σε καύσιμα και τρόφιμα, μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και ενίσχυση της επιδότησης των νοικοκυριών στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, την αποτελεσματική αξιοποίηση του νομοθετικού εργαλείου για την επιβολή πλαφόν σε καύσιμα καταναλωτικά ήδη πρώτης ανάγκης, την παραχώρηση επιδόματος θέρμανσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι και ενεργειακά αποκλεισμένοι πολίτες και την προώθηση αυστηρών μέτρων ελέγχου της αγοράς και πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτης κερδοσκοπίας.

Ανέφερε επίσης ότι η γενική μείωση της ανεργίας δεν πρέπει να μας οδηγεί σε εφησυχασμό και πρόσθεσε ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να ξεπερνά το 17%, ενώ το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων εξακολουθεί να είναι ψηλό.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ποιότητα της απασχόλησης έχει υποβαθμιστεί σημαντικά ενώ η ετεροαπασχόληση των νέων πτυχιούχων αγγίζει το 34%», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας απαιτούνται βαθιές μεταρρυθμίσεις στο αναπτυξιακό υπόδειγμα με έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους νέους μας για παραγωγική και αξιοπρεπή εργασία.

Ο κ. Αναστασίου αναφέρθηκε επίσης στον κορυφαίο στόχο της ΔΕΟΚ που είναι η ισότητα των φύλων στην απασχόληση και πρόσθεσε ότι το μισθολογικό χάσμα ανέρχεται στο 10%, ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός στο 19%, ενώ η μερική απασχόληση της γυναίκας έχει αυξηθεί στο 15%, ενώ ανέφερε ότι ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε Ευρωπαίους και ξένους εργάτες, που είτε δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση είτε εργάζονται στην αδήλωτη εργασία.

Ανέφερε επίσης ότι η ΔΕΟΚ στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στην Δημόσια Διοίκηση στην Δικαιοσύνη και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρόσθεσε πως η μεγάλη πρόκληση για τα συνδικάτα είναι να πετύχουμε ρυθμίσεις που να εγγυούνται την ομαλή μετάβαση των εργαζομένων στα νέα επαγγέλματα, ενώ αναφέρθηκε στις μεγαλύτερες δυσκολίες που «θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι/ες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι/ες είναι προσαρμοσμένοι/ες σε παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες και επαγγέλματα».

«Η πρόκληση είναι οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν προς όφελος όλης της κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος την βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου για ενίσχυση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «στη σημερινή εποχή χρειαζόμαστε μια Ευρώπη δυνατή, μια Ευρώπη έτοιμη να ανταποκριθεί στο αίτημα των ευρωπαϊκών συνδικάτων για ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές συνθήκες μιας ρήτρας κοινωνικής προόδου όπως απαιτεί και η ETUC που να διασφαλίζει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα δεν θα υπερισχύουν των λεγόμενων οικονομικών ελευθεριών».

Επίσης, ο κ. Αναστασίου χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών στην γεωγραφική περιφέρεια της Κύπρου.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Αναστασίου είπε ότι η ΔΕΟΚ παραμένει προσηλωμένη στις βασικές αρχές επίλυσης του Κυπριακού όπως αυτές καθορίζονται από τον χάρτη και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και πρόσθεσε ότι «η επιμονή του κατακτητή σε λύση δύο κρατών που θα περιλαμβάνει μόνιμες εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα είναι αντίθετη με τις αρχές της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτή από τον κυπριακό λαό».

Κατά την επίσημη τελετή του συνεδρίου προβλήθηκε οπτικοακουστικό για τη δράση της ΔΕΟΚ 2017 - 2021, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο ΓΓ της συνομοσπονδίας ευρωπαϊκών συνδικάτων Luca Visentini και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Ιωάννης Παναγόπουλος.

Στο τέλος της επίσημης τελετής απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ και Πρόεδρο της σοσιαλιστικής γυναικείας κίνησης Ρούλα Μαυρονικόλα.

Ακολούθησε, μεταξύ άλλων η ανάγνωση της έκθεσης δράσης 2017 – 2021 από τον Πρόεδρο της ΔΕΟΚ, η παρουσίαση του πλάνου δράσης της οργάνωσης για το 2021 – 2025, η έγκριση ψηφισμάτων και η ανακήρυξη εκλεγέντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΕΟΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση