ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ιστορική αναθεώρηση

Κύριο Άρθρο

Κύριο Άρθρο

Μετά από 18 χρόνια και με έντονη την σφραγίδα της Κριστίν Λαγκάρντ, η ΕΚΤ προχώρησε στην αναθεώρηση της στρατηγικής της σε μια διαδικασία που, όπως τη χαρακτήρισε η επικεφαλής της νομισματικής αρχής, δεν «αφήσαμε όρθια πέτρα στη θέση της». Η νέα στρατηγική αποτελεί την απάντηση της Φρανκφούρτης στις δομικές αλλαγές που επήλθαν στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία και περιλαμβάνουν πτωτικούς δείκτες ανάπτυξης και σταθεροποίηση των επιτοκίων προς τα κάτω ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Σημαντικές, επίσης, υπήρξαν και οι έντονες μεταβολές στα θέματα της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής, παράγοντες που συναποτελούν λόγους αναθεώρησης της νομισματικής πολιτικής.
Η αναθεωρημένη νομισματική στρατηγική της ΕΚΤ, αν και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, επικεντρώνεται στην λογική της διεύρυνσης ώστε να «αγγίξει» θέματα που αφορούν στην ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των οικονομιών της ευρωζώνης, την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς -όπως εκφράζεται μέσα από την απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο των πολιτών- και την προστασία και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Επίσης, η ΕΚΤ δηλώνει την πρόθεσή της να στηρίξει με τις κατάλληλες πολιτικές την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διατήρηση συνθηκών σταθερότητας στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Όσον αφορά στην επιμέτρηση των τιμών, η ΕΚΤ σημειώνει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα πρέπει να διευρυνθεί με τη συμπερίληψη του κόστους στέγασης για να υπάρξει καλύτερη αποτύπωση του πληθωρισμού στην οικονομία. Η προσπάθεια για συμπερίληψη της συγκεκριμένης παραμέτρου, αν και τεχνικά συνιστά μια απαιτητική διαδικασία, η εφαρμογή θα ξεκινήσει άμεσα σε αρχικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να δώσει υψηλότερες τιμές πληθωρισμού, καθώς στοχεύει να προσεγγίσει καλύτερα την πραγματικότητα που σε αρκετές περιπτώσεις «αδυνατούσε» να προσεγγίσει η υφιστάμενη πρακτική.

Η πιο σημαντική εξέλιξη όμως σε σχέση με αυτή την από κάθε άποψη ιστορική αναθεώρηση είναι η εγκατάλειψη του στόχου για μηδενικό πληθωρισμό και η «προσέγγιση» της πολιτικής που ακολουθεί η αμερικανική FED για μεσοπρόθεσμο στόχο πληθωρισμού στο 2%. Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά σε ισόμετρη απόκλιση από τον στόχο που σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα τείνει να «αποδεχθεί» και πληθωρισμό πάνω από το 2% για συγκεκριμένες περιόδους. Σημαντικό, επίσης, είναι και το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν προτίθεται να περιορίσει τις παρεμβάσεις της στη μεταβολή των επιτοκίων αναφοράς αλλά σκοπεύει να εμπλακεί σε πιο μόνιμη βάση και σε άλλες ενέργειες, όπως είναι η αγορά στοιχείων του ενεργητικού και οι μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης. Η ευελιξία, με άλλα λόγια, αναμένεται πως θα αποτελέσει στο μέλλον τη νέα τάξη πραγμάτων για την ΕΚΤ σε μια προσπάθειά να πετύχει τους νομισματικούς στόχους.

Όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή, η προσθήκη στη νομισματική στρατηγική είναι το αποτέλεσμα της «επιμονής» της Κριστίν Λαγκάρντ και σταχυολογείται στην πλήρη στήριξη που θα δώσει το ευρωσύστημα στην Κομισιόν, ως εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, για προώθηση των πολιτικών για την «πράσινη» ατζέντα. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα «απαιτήσει» στο επόμενο διάστημα όλοι οι εποπτευόμενοι να συμπεριλάβουν την κλιματική αλλαγή ως έναν ουσιώδη κίνδυνο, που θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιμετράται ενώ θα γίνονται και αγορές στοιχείων του ενεργητικού από εταιρείες που προωθούν την «πράσινη» οικονομία.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Κύριο Άρθρο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τελευταία Ενημέρωση

X