ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εγκαίνια του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Πάχνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου»

Ο χαιρετισμός της Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Τελέστηκαν τα εγκαίνια του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Πάχνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου». Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμός της ότι «ο Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Πάχνας υλοποιήθηκε, κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με 250 δράσεις, που υιοθέτησε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη για την ανάπτυξη της ορεινής Κύπρου».

Ο χαιρετισμός της Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας

Είναι με χαρά που δέχτηκα την πρόσκληση των αγαπητών συνεργατών του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας, για να τελέσουμε σήμερα τα εγκαίνια ενός πολύ σημαντικού έργου που η Κοινότητα ανέμενε για πολλά χρόνια, αυτό του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Πάχνας. Η σημερινή εκδήλωση, πέραν από τη σημαντικότητα που έχει για την Κοινότητα της Πάχνας, έχει μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα και αποκτά συγκινησιακό χαρακτήρα, αφού ο Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Πάχνας θα φέρει το όνομα της πολυαγαπημένης μας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Έχοντας τα παιδιά στην καρδιά της, η Ζέτα εργάστηκε με όραμα και επιμονή για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία, όπου κι αν βρίσκονται, θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους. Με αυτό τον στόχο προώθησε τη δημιουργία δομών για παιδιά, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα θέσεων προς όφελος των ίδιων των παιδιών.

Ο Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Πάχνας υλοποιήθηκε, κατά προτεραιότητα, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με 250 δράσεις, που υιοθέτησε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη για την ανάπτυξη της ορεινής Κύπρου.

Ακολουθώντας τις επικρατούσες τάσεις στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, το Κράτος στηρίζει τη λειτουργία προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου δίδεται ετήσια οικονομική ενίσχυση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία προγραμμάτων που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, το 2022, 130 τέτοια προγράμματα έλαβαν συνολική κρατική ενίσχυση ύψους πλέον των €3,2 εκ. (€3.261.674) για επιχορήγηση προγραμμάτων φροντίδας παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας παγκύπρια. 

Από το Σχέδιο αυτό, ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Πάχνας ενισχύθηκε οικονομικά το 2021 με ποσό ύψους €60.000 για να ξεκινήσει η ανέγερση του κτιρίου, ενώ το 2022 ενισχύθηκε οικονομικά με €120.000 για την περάτωσή του.

Κυρίες και Κύριοι,

Η προσήλωση στην παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλα τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε ασφαλή περιβάλλοντα, επιβεβαιώνεται και μέσω σειράς άλλων πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, με στόχευση την ενδυνάμωση της οικογένειας και κυρίως την ευημερία των παιδιών, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επένδυσε, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των υποδομών στις Παιδικές Στέγες της Λάρνακας και της Λευκωσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για όλα τα παιδιά που βρίσκονται υπό την φροντίδα του Κράτους. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει ότι τα παιδιά αισθάνονται ότι βρίσκονται στο σπίτι τους. Παράλληλα, μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος_Το Αύριο» προωθείται η δημιουργία δύο νέων δομών στην Λεμεσό και η μετακίνηση σε ιδιόκτητο κτήριο της Παιδικής Στέγης Πάφου.

Επιπλέον, ενδεικτικό της βούλησής μας για στήριξη της οικογένειας, των παιδιών και των γυναικών, εφαρμόσαμε από την φετινή σχολική χρονιά το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών. Μέσω του Σχεδίου επιδοτείται μέρος του μηνιαίου κόστους φοίτησης των παιδιών σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία του παιδιού, της σύνθεσης της οικογένειας και του ωραρίου φοίτησης. Στο Σχέδιο συμμετέχουν ιδιωτικοί και κοινοτικοί βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία και από την επιδότηση επωφελούνται περίπου 7.000 παιδιά, με συνολική επιδότησης ύψους €1.1 εκατομμύρια μηνιαίως.

Το Κράτος αναγνωρίζει τη σημαντική εμπλοκή των Τοπικών Αρχών στον τομέα παροχής υπηρεσιών, καθώς προσφέρεται η δυνατότητα της αποτελεσματικότερης διερεύνησης και εντοπισμού αναγκών και της κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών, ώστε να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν σύνθετα τοπικά προβλήματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση εστιάζει και το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών που εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα υλοποιηθεί από τις ΥΚΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο». Το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ή την επέκταση συνολικά 30 δομών για παιδιά με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026 και με προτεραιότητα τις περιοχές όπου η χαρτογράφηση κατέδειξε την ύπαρξη πραγματικών αναγκών.

Η ωφελιμότητα από τη λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων είναι πολύπλευρη, ειδικά σε ορεινές κοινότητες όπως η Πάχνα, αφού η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι ώρες λειτουργίας των προγραμμάτων επιτρέπουν την ένταξη, επανένταξη και παραμονή του αδρανούς –κυρίως γυναικείου– εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, καθώς και στη εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η προσχολική αγωγή κατέχει σημαντικό ρόλο στη διάπλαση του παιδιού, καθώς βάζει τα θεμέλια σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, στην οποία οι εμπειρίες έχουν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, στην εξέλιξη της μαθησιακής του ικανότητας και γενικότερα στη δυνατότητα του ατόμου να πορεύεται στη ζωή με δύναμη και γνώση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προωθούν αναβάθμιση της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των βρεφικών και παιδικών σταθμών, με στόχο την παροχή ποιοτικής φροντίδας σε κάθε παιδί, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, όπως είναι η ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό, η πολυπολιτισμικότητα και οι νέες τεχνολογίες.

Αγαπητοί φίλοι,

Ενόψει της παράδοσης του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργείου, αισθάνομαι ικανοποιημένη γιατί, παρά το σύντομο διάστημα που βρέθηκα στο πηδάλιο ενός πολύ ευαίσθητου και απαιτητικού Υφυπουργείου και των δυσκολιών που είχαμε να διαχειριστούμε ως νεοσύστατο Υφυπουργείο, μπόρεσα με τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό όλων των συνεργατών μου, να βάλουμε τα πρώτα λιθαράκια για την ενδυνάμωση και τη βελτίωση του κράτους πρόνοιας. Συνεχίζοντας το πολυσχιδές έργο της μακαριστής Ζέτας, επενδύσαμε με σεβασμό σε πολιτικές που προστατεύουν τους ευάλωτους συνανθρώπους μας και τους επιτρέπουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Φίλε Αντρέα,

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη βοήθεια και την επιμονή σου για τη διεκπεραίωση του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Πάχνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου», και έτσι μπορούμε σήμερα να παραδώσουμε στα παιδιά μια σύγχρονη δομή, όπου θα μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν όμορφες εμπειρίες. Και είμαι σίγουρη, Αχιλλέα, ότι η μητέρα σου είναι σήμερα ευτυχής που μετουσιώσαμε το όραμά της σε πράξη και προσφέρουμε στα παιδιά χαρά.

Είμαι βέβαιη ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον προς τους τοπικούς παράγοντες και θα παρέχει στήριξη προς το έργο που επιτελούν.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους και επιδιώξεις σας. Σας ευχαριστώ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση