ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αναζητούνται κονδύλια για ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης

Η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται να ζητήσει ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Του Γιάννου Λύτρα

Η πανδημία της νόσου COVID-19 δημιούργησε νέες και σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα της Παιδείας στην Κύπρο, με την μεγαλύτερη να αφορά την ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τον περασμένο Μάιο, όταν οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία μετά το lockdown, το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους εκπαιδευτικούς κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες ώστε να επιτύχουν την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω του προγράμματος «Teams».

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τότε, με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, χρήζουν άμεσης επίλυσης, με την Κυπριακή Δημοκρατία να αποτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές διάστημα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης αποτελεί η κατάθεση των σχεδιασμών εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τις πτυχές της εκπαίδευσης οι οποίες θα τεθούν σε προτεραιότητα. Ενώ ήδη κρίνεται ότι οι διαδικασίες για το πέρασμα στη νέα εποχή βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν βρίσκονται στον σωστό δρόμο, όπως είναι η προμήθεια των μονών θρανίων.

Το Plan B΄

Το καλοκαίρι ο υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου, είχε παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής το Plan B΄ του Υπουργείου που αφορούσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία δεν περιοριζόταν στο πλαίσιο του τρόπου παράδοσης του μαθήματος, αλλά θα διευρυνόταν σε τρεις άλλες διαστάσεις: τον εξοπλισμό και την υποδομή των σχολείων, τον εξοπλισμό μιας τράπεζας ψηφιακού υλικού και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όσον αφορά στον εμπλουτισμό των ιστοσελίδων των σχολείων για καλύτερη πρόσβαση γονέων και μαθητών. Η αξιολόγηση των αναγκών των σχολείων βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ώστε να εξακριβωθεί ποιες διευθετήσεις πρέπει να γίνουν ως προς τον εξοπλισμό των σχολείων. Αφ’ ενός, πρέπει να διαφανεί η ποσότητα που χρειάζονται τα σχολεία όσον αφορά τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αφ’ ετέρου πρέπει να αναβαθμιστεί η σύνδεση στο διαδίκτυο σε πολλά σχολεία.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στις 21 Αυγούστου ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε όπως κατατεθούν μέχρι τον Οκτώβριο 2020 οι ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να υποβληθεί αίτημα εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκής Ένωση για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Πρόδρομος Προδρόμου βρίσκεται σε επαφές με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, με τον οποίο θα αξιολογήσουν τις οικονομικές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν. Στην συνέχεια το αίτημα θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Κύπρος έχει την δυνατότητα να αιτηθεί οικονομική στήριξη μόνο για το θέμα της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, ένα θέμα το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο, σε σύγκριση με άλλα ανοικτά ζητήματα, όπως αυτό της κτηριακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των σχολείων ή της προμήθειας των μονών θρανίων. Η μη ετοιμότητα που διαπιστώθηκε σε σχέση με την επαναλειτουργία των σχολείων, ως προς την διαρρύθμιση των τάξεων, φέρνει την Κύπρο σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την υποβολή ανάλογου αιτήματος για χρηματοδότηση στον τομέα αυτό.

Αιτήματα και ποσά

Την ίδια ώρα, όμως, ο Υπουργός Παιδείας εκφράζει την αισιοδοξία του ότι, όσον αφορά στο θέμα της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Υπουργείο βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, με το πρόγραμμα να κρίνεται πιο έτοιμο και ώριμο. Ήδη έχει υποβληθεί η πρόταση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση των σχολείων, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών και περιφερειακών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Το δεύτερο σχέδιο που υπέβαλε το Υπουργείο Παιδείας αφορά την ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλίων και την αρχειοθέτηση του υλικού, έργο το οποίο ανελήφθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τέλος, το τρίτο σχέδιο που υπεβλήθη αφορά σε μια προσθήκη στο πρόγραμμα «School Management System». Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία των γονέων με τα σχολεία. Και τα τρία πιο πάνω σχέδια έχουν δοθεί στον Υπουργό Οικονομικών, ενώ υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εκτιμάται ότι η Κύπρος, σε βάθος πενταετίας θα λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό των 11 εκατ. ευρώ. Επίσης, το ποσό το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία θα αιτηθεί σε σχέση με την αναβάθμιση του δικτύου στα σχολεία το ποσό των 300.000 ευρώ, περίπου. Τέλος, όπως πληροφορείται η «Κ», αναφορικά με το «School Management System», η Κύπρος προτίθεται να ζητήσει το ποσό των 16 εκατ. ευρώ, περίπου, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συμβουλευτική ομάδα

Καθώς η Κύπρος κάνει τα πρώτα της βήματα για να εισέλθει σε μια εποχή ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, προκύπτουν μερικά θέματα τα οποία χρήζουν εξέτασης και αξιολόγησης. Πρωτίστως, τέθηκε πριν από μερικούς μήνες το θέμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, η λύση αυτή εξακολουθεί να βρίσκει εμπόδιο στο ζήτημα της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής το τελευταίο διάστημα να το τοποθετεί ψηλά στην λίστα των θεμάτων προς συζήτηση. Για την επίλυση τέτοιου είδους θεμάτων, καθώς και άλλων που αναμένεται ότι θα ανακύψουν, το Υπουργείο Παιδείας και το Υφυπουργείο Καινοτομίας σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην σύσταση μιας συμβουλευτικής ομάδας που θα αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Ψηφιοποίηση εναντίον παραπαιδείας

Βάσει των σχεδιασμών του Υπουργείου και του Υφυπουργείου, η αναβάθμιση των υποδομών στις σχολικές μονάδες που αφορούν στην συνδεσιμότητά τους, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου. Η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης, όμως, θεωρείται ότι δεν θα είναι χρήσιμη μόνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά θα συμβάλει και στην καταπολέμηση της παραπαιδείας. Η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την καλύτερη επικοινωνία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει θετική επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η επικοινωνία θα μπορεί να γίνεται και σε ώρες εκτός σχολείου, ακόμα και σε περιπτώσεις που ένας μαθητής θα χρειάζεται επιπλέον βοήθεια για τα μαθήματά του. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στην μείωση της παραπαιδείας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Γιάννου Λύτρα

Σχόλια αναγνωστών

ΟΕΛΜΕΚ: Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση αυτή την εβδομάδα

«που το ξερετε ρε χαχες?»
μαρουλα  |  09:55

ΟΕΛΜΕΚ: Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση αυτή την εβδομάδα

«που το ξερετε ρε χαχες?»
μαρουλα  |  09:55

ΟΕΛΜΕΚ: Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση αυτή την εβδομάδα

«που το ξερετε ρε χαχες?»
μαρουλα  |  09:55

ΟΕΛΜΕΚ: Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση αυτή την εβδομάδα

«που το ξερετε ρε χαχες?»
μαρουλα  |  09:54

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση