ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

«Απαραίτητος ο συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση του κοινού Ευρωπαϊκού Πτυχίου»

Δελτίο Τύπου

Η Κοινοπραξία ED-AFFICHE, στόχος της οποίας είναι η πιλοτική εφαρμογή κοινών τίτλων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καλεί με ανακοίνωσή της την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο στον συντονισμό της συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη, αξιολόγηση και αναγνώριση των κοινών τίτλων σπουδών. Η ανακοίνωση ακολουθεί την έγκριση νέας δέσμης μέτρων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων μέτρα για το κοινό Ευρωπαϊκό Πτυχίο.  

Η Κοινοπραξία ED-AFFICHE αποτελείται από 51 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 22 χώρες της Ευρώπης, τα οποία με τη σειρά τους ανήκουν σε έξι Δίκτυα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: EU-CONEXUS, Una Europa, 4EU+, CHARM-EU, EC2U και Unite!. Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό κυπριακό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, ως πλήρες μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS.

Τον τελευταίο χρόνο, η Κοινοπραξία ED-AFFICHE βρίσκεται σε διαβούλευση με Υπουργεία Παιδείας, Φορείς Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και μέλη πανεπιστημιακών κοινοτήτων στην Ευρώπη, με σκοπό να ξεπεραστούν νομικά και άλλα εμπόδια που παρουσιάζονται σήμερα στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών και στην αναγνώριση κοινών τίτλων σπουδών.

Η Κοινοπραξία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει διαδικασίες και κοινές μεθοδολογίες που θα στηρίζουν τη συνέχιση της διακρατικής συνεργασίας για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης, αξιολόγησης και αναγνώρισης κοινών τίτλων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεταξύ άλλων σειρά μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης ώστε να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές και δράσεις για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πτυχίου, ένα ετήσιο Συνέδριο που να παρακολουθεί την πρόοδο σε αυτό το θέμα και εκ νέου στήριξη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για τα κράτη μέλη και τα ΑΕΙ ώστε να εργαστούν για την υλοποίηση του στόχου. Αυτά τα βήματα καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει την πορεία προς το κοινό Ευρωπαϊκό Πτυχίο, ωστόσο εγείρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αναλάβει και θα υποστηρίξει τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των βασικών μερών που έχουν ήδη καθιερωθεί από πιλοτικά προγράμματα όπως η Κοινοπραξία ED-AFFICHE. Επιπλέον, δεν είναι σαφές πώς η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω αυτών των έργων θα αξιοποιηθούν και θα εφαρμοστούν στο μέλλον».

Η Neringa Narbutiene, συντονίστρια της προσπάθειας εκ μέρους του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, επισημαίνει: «Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πτυχίο προσφέρει στα κράτη μέλη μια ξεχωριστή ευκαιρία να εξετάσουν τη δυνατότητα βελτίωσης και εξορθολογισμού της δημιουργίας κοινών προγραμμάτων και πτυχίων εντός των συνόρων τους. Χαιρετίζουμε την πρόταση για συνέχιση του διαλόγου με εθνικές και περιφερειακές αρχές, και την πανεπιστημιακή κοινότητα για περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών, διαδικασιών και οικονομικών κινήτρων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Πτυχίο. Ως μια από τα Δίκτυα που συμμετέχουν στην προσπάθεια, θεωρούμε ακράδαντα ότι οι κοινοί τίτλοι σπουδών θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων κοινών προγραμμάτων σπουδών, αξιοποιώντας τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των Πανεπιστημίων μας και παρέχοντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας μοναδικές ευκαιρίες σπουδών».

Για να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Πτυχίο θα έχει πραγματικό αντίκτυπο, η Κοινοπραξία ED-AFFICHE προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ακόλουθες ενέργειες:

• Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Πτυχίου με υφιστάμενους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ μέσω της Διαδικασίας της Μπολόνια και της Ευρωπαϊκής Προσέγγισης (European Approach), ώστε να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία υποστηρίζει και ενισχύει ενεργά τα υπάρχοντα πλαίσια και ως εκ τούτου ενισχύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητά τους.

• Ανάπτυξη μηχανισμών χρηματοδότησης που συνδέονται άμεσα με το Ευρωπαϊκό Πτυχίο, βάσει της δέσμευσης στήριξης μέσω του προγράμματος Erasmus+. Αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη συμπερίληψη, να ενισχύουν την αναγνώριση και να προωθούν την προώθηση προγραμμάτων υψηλής ποιότητας.

• Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων με τα νομικά εμπόδια που τίθενται στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στο πλαίσιο του ED-AFFICHE.

• Ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής για τη βελτίωση της προβολής των προγραμμάτων που θα λαμβάνουν το European Degree Label.

Η Κοινοπραξία ED-AFFICHE ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επωφεληθεί από τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα του έργου, έχοντάς τα ως βάση για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών μερών και από κοινού να καλλιεργήσει και να εδραιώσει το κοινό Ευρωπαϊκό Πτυχίο προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών της Ευρώπης.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση