ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με μικρά κέρδη εισήλθε στον Σεπτέμβρη το ΧΑΚ

Με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 1,9%

ΚΥΠΕ

Με μικρά κέρδη εισήλθε στο Φθινόπωρο το Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 1,9%, κλείνοντας στις 69,64 μονάδες.
 
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε άνοδο 0,20%, κλείνοντας στις 41,05 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €176.653, αφού περιελάμβανε προσυμφωνημένες συναλλαγές ύψους €125.000 σε τίτλους της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού.
 
Σε σχέση με τους επιμέρους χρηματιστηριακού δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο η Κύρια Αγορά με 0,38%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε απώλειες 0,28%. Οι δείκτες των Επενδυτικών και των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασαν μεταβολή.
 
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €141.844 (άνοδος 0,80% - τιμή κλεισίματος €2,52). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζα Κύπρου με €10.939 (άνοδος 0,90% - τιμή κλεισίματος €1,12), της Petrolina (Holdings) Public Ltd με €7.350 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,05), της Demetra Holdings Plc με €6.140 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,40) και της Ελληνικής Τράπεζας με €6.010 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,87).
 
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 41.
 
Παράλληλα, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των εταιρειών Glenfinnian Bond Designated Activity Company και Pulteney Bond Designated Activity Company, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ), του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Ομολόγων των εταιρειών αυτών από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τη διαγραφή τους και το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον δεν είναι εφικτή η αγοραπωλησία των Ομολόγων των δύο Εταιρειών και ώστε το ΧΑΚ να μπορέσει να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη διαγραφή των Ομολόγων της εταιρείας.
 
Ανακοινώθηκε επίσης η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.

Πρόκειται για τις εταιρείες Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ , Regallia Holdings & Investments Public Ltd
Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, SFS Group Public Company Ltd, D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd, A.L. Prochoice Group Public Ltd και Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση (α)   της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, (β)  της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020 και (γ) της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.
 
Επίσης συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των εταιρειών Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Harvest Capital Management Public Ltd, καθώς οι εταιρείες αυτές δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση (α) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020 και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.
 
Επίσης αποφασίστηκε η συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας South East Europe Gaming Τυχερά Παιχνίδια ΑΕ (ΝΕΑ Αγορά).
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας South East Europe Gaming Τυχερά Παιχνίδια ΑΕ (Ν.Ε.Α. Αγορά).
 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν  οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω:
 
(α)    μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019,
(β)    μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020,
(γ)    μη έκδοση ανακοίνωσης για την καταβολή τόκου για την περίοδο 09/7/2020 – 09/01/2021,
(δ)    μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020 και
(ε)    μη έκδοσης ανακοίνωσης για την καταβολή τόκου για την περίοδο 9/1/2021 – 9/7/2021.
 
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Elaine Securities Plc (ΝΕΑ Αγορά). Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω:
 
(α)    Παραίτησης του Φορέα Εκκαθάρισης,
(β)    μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 29/2/2020,
(γ)    μη υποβολή και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/8/2020 και
(δ)    μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 28/2/2021.
 
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση