ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

«Άδειασε» τα πλάνα εταιρειών η πανδημία

Δύο έρευνες καταγράφουν την εικόνα του επιχειρείν το 2021 και τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά

Ένα δύσκολο 2021 διαδέχεται η τρέχουσα χρονιά με τις εκτιμήσεις σημαντικής μερίδας επιχειρήσεων να εκτιμά ότι και για το 2022 η κερδοφορία και ο κύκλος εργασιών δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Δύο πρόσφατες έρευνες αποτυπώνουν την υφιστάμενη εικόνα του επιχειρείν και καταγράφουν λουκέτα, εκκαθαρίσεις αλλά και εκτιμήσεις για την επόμενη περίοδο.

Το 33% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν θα μεταβληθεί και το 27% να δηλώνει ότι θα παρουσιάσει μείωση.

Ξεκινώντας από την έρευνα της Infocredit Group, η οποία καταγράφει ότι το 2021 έβαλαν λουκέτο 38.500 επιχειρήσεις, αριθμός που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ρεκόρ μετά το 2016 όπου είχαν σημειωθεί σχεδόν 58.000 διαλύσεις εταιρειών. Στο σκηνικό προστίθεται και ο αριθμός των εγγραφών νέων εταιρειών, ο οποίος έχει καταγράψει μείωση σε σχέση με το 2019. Όπως αναφέρει η έρευνα, το 2019 ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 12% (ενεγράφησαν 12.782 εταιρείες), το 2020 κατά 13,5% (11.052 εγγραφές νέων εταιρειών) και το 2021 κατά 0,4% (11.011 εγγραφές εταιρειών). Έγιναν επίσης 1.396 εθελούσιες εκκαθαρίσεις εταιρειών, με τον αριθμό σχεδόν να διπλασιάζεται σε σχέση με το 2020 και να τετραπλασιάζεται σε σχέση με το 2019.

Το 2021 ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων επαγγελματικών ονομάτων ήταν σχεδόν 51.000, 1.212 ξένες εταιρείες και 6.651 συνεταιρισμοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 94,8% των εταιρειών στην Κύπρο αντιστοιχεί σε πολύ μικρές εταιρείες που εργοδοτούν μέχρι 9 άτομα (101.509). Σύμφωνα με τα στοιχεία, 4.666 εταιρείες εργοδοτούν από 10-49 άτομα, 736 εταιρείες έχουν προσωπικό μεταξύ 50-249 υπάλληλους και 125 εταιρείες εργοδοτούν πέραν των 249 υπαλλήλων. Αναφέρεται επίσης ότι ανεξάρτητα από τα κυβερνητικά πακέτα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών μειώθηκε κατά 11,7% τον Νοέμβριο του 2021. Στα θετικά καταγράφεται ότι το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών δεν έχει μεταβληθεί, καθώς ο αριθμός των ξένων εταιρειών αυξήθηκαν με ρυθμό 2% το 2021 σε σχέση με 4% ρυθμό αύξησης προηγούμενα έτη. Ωστόσο, το επιχειρηματικό πεδίο παραμένει ρευστό, κυρίως λόγω των εξελίξεων της πανδημίας.

60% κάτω

Αυτό καταδεικνύουν τα ευρήματα δεύτερης έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία CMRC CYPRONETWORK LTD, του ομίλου CYPRONETWORK σε συνεργασία και με τη χορηγία του Cyprus Institute of Marketing, του ομίλου Green Energy και της Bakertilly Cyprus. Φαίνεται δηλαδή ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αισθητά τη λειτουργία του 70% των επιχειρήσεων ενώ ευθύνεται για τη μείωση του κύκλου εργασιών για ποσοστό 59%. Τον περασμένο χρόνο, μόλις 13% των επιχειρήσεων έχει αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει αυξηθεί το τελευταίο έτος. Βάσει των υπόλοιπων απαντήσεων εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο προηγούμενος χρόνος ήταν ιδιαίτερα δύσκολος για τις επιχειρήσεις. Αυτό ποσοτικοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας αφού μία στις δύο επιχειρήσεις δεν είναι ικανοποιημένες με την πορεία του τελευταίου χρόνου, ενώ μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι απόλυτα ικανοποιημένο από την πορεία της εταιρείας τον τελευταίο χρόνο. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική έρευνα καταγράφει ανά εξάμηνο τις τάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τάσεις και προβλέψεις ως προς τις επιδόσεις των επιχειρήσεων (απασχόληση, κύκλος εργασιών, κερδοφορία, ρευστότητα και άλλοι επιχειρηματικοί δείκτες), στρατηγικές επιλογές και άλλες σχετικές παραμέτρους. Τα τελευταία ευρήματα βασίζονται στις απαντήσεις που έδωσαν 254 επιχειρήσεις την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021 σε τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις και δείχνουν ως σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων τη μειωμένη πελατεία και χαμηλές πωλήσεις και την έλλειψη ρευστότητας, για την αντιμετώπιση των οποίων προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν κυρίως σε νέους τρόπους προώθησης προϊόντων, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και την εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού.

Κρατούν μικρό καλάθι

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιλέγει να κρατά μικρό καλάθι για τη φετινή χρονιά, με το 33% να εκτιμά ότι ο κύκλος εργασίας τους δεν θα μεταβληθεί και το 27% να δηλώνει ότι θα παρουσιάσει μείωση. Ένα σεβαστό ποσοστό, το 24% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών για τον επόμενο χρόνο. Στα ίδια περίπου επίπεδα είναι και οι προβλέψεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, με το 38% να αναφέρει ότι αναμένουν να παραμείνει η ίδια, το 31% να μειωθεί και ένα 17% εκτιμά ότι η κερδοφορία της επιχείρησης θα αυξηθεί. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα είναι συγκρατημένη όσον αφορά πλάνα και στρατηγικές επιλογές. Το 33% δηλώνει ότι δεν υπάρχει πλάνο για τον επόμενο χρόνο, ενώ οι στρατηγικές επιλογές μοιράζονται στην εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην αλλαγή τρόπου προώθησης προϊόντων.

Δεν ικανοποίησαν

Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε πως σχεδόν επτά στις δέκα επιχειρήσεις δεν έχουν μείνει ικανοποιημένες από τη βοήθεια που έλαβαν μέσω των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Περιμένουν από το κράτος μέτρα για βοήθεια των επιχειρήσεων όπως φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές, σχέδια χρηματοδότησης, νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αριθμός αυτών αναμένει συνέχιση των υφιστάμενων.

Εργατικό δυναμικό

Ένα μεγάλο θέμα τους τελευταίους μήνες ήταν η εξεύρεση προσωπικού στις επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα επτά στις δέκα, δεν προβλέπει κάποια μεταβολή το τρέχον έτος, ποσοστό 13% προβλέπει αύξηση των εργαζομένων, ενώ σχεδόν το 10% των ερωτηθέντων έκανε αναφορά για μείωση του προσωπικού. Επιπλέον δύο στις τρεις επιχειρήσεις (66%) επιλέγουν να μην εργοδοτούν υπαλλήλους με συνθήκες μερικής απασχόλησης, γύρω στο 25% των επιχειρήσεων εργοδοτεί 1-5 άτομα υπό αυτές τις συνθήκες και γύρω στο 10% προσφέρει θέσεις μερικής απασχόλησης σε έξι ή και περισσότερους υπαλλήλους. Μόλις το 9% των επιχειρήσεων αξιοποίησαν προσωπικό σύμφωνα με τα σχέδια της ΑνΑΔ, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται επίσης ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια το κόστος εργατικού δυναμικού παρουσιάζει αύξηση, με το 15% να αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ενώ το 13% αναφέρει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης της επιχείρησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση