ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ανακοίνωση Διορισμού Ανώτερου Συμβούλου και Ανώτερων Διευθυντών στην K. Treppides & Co Ltd

Δελτίο Τύπου

Η Διεύθυνση της K. Treppides & Co Ltd πιστή στην δέσμευσή της για οργανική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ηγετικών προσωπικοτήτων που προέρχονται από την ανάπτυξη μελών του δικού της ανθρωπίνου δυναμικού τα οποία έχουν την αριστεία όσο αφορά την γνώση και τον τρόπο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το διορισμό Ανώτερου Συμβούλου και Ανώτερων Διευθυντών στο Διευθυντικό Συμβούλιο με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2022.

Γιώργος Στρατή διορίζεται ως Ανώτερο Στέλεχος, μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου.

Ο Γιώργος Στρατή διορίζεται στην θέση Ανώτερου Στελέχους στο Τμήμα Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών.

Ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd το 2013 και προήχθη σε Ανώτατο Διευθυντή και μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου το 2021. Παρέχει υπηρεσίες σε τοπικές και διεθνείς εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους. Αυτοί περιλαμβάνουν τον βιομηχανικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών, της τεχνολογίας και πληροφορικής, της επικοινωνίας, των διαδικτυακών παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας όπως και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια και Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες που έχουν λάβει άδεια και ρυθμίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπλέον, έχει εις βάθος γνώση και εμπειρία αναφορικά με την Κυπριακή Νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος και διαφόρων φορολογικών θεμάτων που του επιτρέπουν να παρέχει στους πελάτες μας την καθοδήγηση για τη φορολογική τους συμμόρφωση. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, έχει ενδελεχείς γνώσεις σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και την κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Ο Γιώργος Στρατή είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountants (FCCA) και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Είναι επίσης μέλος του Chartered Institute of Taxation (CIOT) και κατέχει το Advanced Diploma in International Tax (ADIT).

Ανδρέας Παρασκευά διορίζεται ως Ανώτερος Διευθυντής, Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου

O Ανδρέας Παρασκευά διορίζεται Ανώτερος Διευθυντής στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ξεκίνησε στην K. Treppides & Co  Ltd το 2006 στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Με πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς της χρηματοοικονομικής αναφοράς και των λογιστικών υπηρεσιών, o Ανδρέας Παρασκευά παρέχει υπηρεσίες σε τοπικές και διεθνείς εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και αγορές. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον βιομηχανικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών, της τεχνολογία και της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των διαδικτυακών παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας όπως και τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μέσα από την επαγγελματική του εμπειρία, απέκτησε εις βάθος γνώση και κατανόηση σχετικά με την Κυπριακή Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς επίσης και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο Ανδρέας Παρασκευά είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountants (FCCA) και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

O Γιώργος Παναγιώτου διορίζεται ως Ανώτερος Διευθυντής, Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου

Ο Γιώργος Παναγιώτου διορίζεται Ανώτερος Διευθυντής στο Τμήμα Φορολογίας της Εταιρείας.

Ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd το 2021 και έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας ως φοροτεχνικός σύμβουλος. Είναι υπεύθυνος για το χειρισμό φορολογικών θεμάτων πελατών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, της ακίνητης περιουσίας και της τεχνολογίας. Έχει συμμετάσχει σε φορολογικές αναδιαρθρώσεις και φορολογικούς σχεδιασμούς για αρκετούς ομίλους εταιρειών, καθώς και σε έργα φορολογικής επιμέλειας και μελέτες τιμών μεταβίβασης.

Ο Γιώργος Παναγιώτου είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

Κατέχει τον τίτλο του Αssociate Chartered Accountant (ACA) και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

Ο Όμιλος Εταιρειών Treppides είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος συμβουλευτικός Όμιλος στην Κύπρο, με εδραιωμένη παρουσία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα και εργοδοτεί γύρω στους 200 επαγγελματίες. Η K. Treppides & Co Ltd προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών, ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1985, διαθέτει 36 χρόνια τεχνογνωσίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθούν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

info@treppides.com
www.treppides.com 

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia CY2112, Nicosia Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση