ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανακοίνωση Διορισμού Εκτελεστικών Συμβούλων, Διοικητικών Συμβούλων και Ανώτερου Διευθυντή στην K. Treppides & Co Ltd

Πιστή στην δέσμευσή της για οργανική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ηγετικών προσωπικοτήτων που προέρχονται από την ανάπτυξη μελών του δικού της ανθρωπίνου δυναμικού

Δελτίο Τύπου

Η Διεύθυνση της K. Treppides & Co Ltd πιστή στην δέσμευσή της για οργανική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ηγετικών προσωπικοτήτων που προέρχονται από την ανάπτυξη μελών του δικού της ανθρωπίνου δυναμικού τα οποία έχουν την αριστεία όσο αφορά την γνώση και τον τρόπο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το διορισμό των ακόλουθων Συμβούλων στο Διοικητικό και Διευθυντικό Συμβούλιο με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Κοσμάς Κοσμά διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Κοσμάς Κοσμά διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος στο Τμήμα Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών. 

Ο Κοσμάς Κοσμά ξεκίνησε στην εταιρεία K. Treppides & Co Ltd το 2007 και έγινε Διοικητικός Σύμβουλος του Διευθυντικού Συμβουλίου το 2015.  Έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης. Η εμπειρία του συμπεριλαμβάνει αναθέσεις ελέγχου και διασφάλισης συστημάτων πληροφορικής.

Ο Κοσμάς Κοσμά έχει εκτενή εμπειρία που περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού χρήματος. Έχει άριστη γνώση σε θέματα που αφορούν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και τις Γενικές Λογιστικές Αρχές για οικονομικές οντότητες της Μάλτας.

Ο Κοσμάς Κοσμά είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Πτυχίου Οικονομικών. 

Κατέχει τον τίτλο του  Chartered Certified Accountant (FCCA), ασκούμενο μέλος και εγκεκριμένος ελεγκτής  του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εξουσιοδοτημένο εγκεκριμένο πρόσωπο από το FCA του Ηνωμένου Βασιλείου και της Μάλτας MGA, καθώς και μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).

Κώστας Λοΐζου διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Κώστας Λοΐζου διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο Κώστας Λοΐζου ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd το 2010 και έγινε Διοικητικός Σύμβουλος και μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου το 2014. Έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας και εκτεταμένη γνώση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στον Έλεγχo, στην Άμεση και Έμμεση φορολογία καθώς και σημαντική εμπειρία σε Εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και το Χονγκ Κονγκ.  Το χαρτοφυλάκιο το οποίο χειρίζεται, περιλαμβάνει Εταιρείες από διάφορους τομείς, όπως εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών, ενέργειας και επενδυτικές εταιρείες.

Σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση, την επίβλεψη και την απόδοση του τμήματος.

Ο Κώστας Λοΐζου είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA). Είναι ασκούμενο μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εγκεκριμένο πρόσωπο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΕΛΚ .

Κυριάκος Ηρακλέους διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Κυριάκος Ηρακλέους διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος στο Τμήμα Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών.

Ο Κυριάκος Ηρακλέους ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd τον Ιούλιο του 2011 και είναι μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου από το 2017.

Ο Κυριάκος Ηρακλέους έχει περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας και έχει συσσωρεύσει την εμπειρία του παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης τόσο σε τοπικές όσο και διεθνείς εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και τομείς. Σε αυτoύς τους τομείς περιλαμβάνονται επενδυτικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία υπό την εποπτεία ρυθμιστικών αρχών όπως την ΕΚΚ, ΚΤΚ, FCA, MFSA, FSA στις Σεϋχέλλες, και IFSC Belize, Εταιρείες Τυχερών Παιχνιδιών που ρυθμίζονται από το MGA, ναυτιλιακές εταιρείες και ένα ευρύ φάσμα εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας.

Έχει εκτεταμένες γνώσεις στα θέματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), τις Λογιστικές Αρχές GAPSME της Μάλτας, τις Λογιστικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και την Κυπριακή Νομοθεσία Φόρου Εισοδήματος.

Σήμερα ηγείται ως Διευθυντής της Finanz-Audit Ltd, την εταιρεία του Ομίλου η οποία παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες στην Μάλτα.

Ο Κυριάκος Ηρακλέους είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. 

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) και είναι ασκούμενο μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Accountancy Board της Μάλτας (MFSA) καθώς και μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).

Ο Κυριάκος είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΛΚ,  και μέλος σε διάφορους Επιχειρηματικούς Συνδέσμους όπως  ο Κυπρο-Λευκορωσικός και ο Κυπρο-Σαουδαραβικός Σύνδεσμος.

Γιώργος Νικολάου διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γιώργος Νικολάου διορίζεται Εκτελεστικός Σύμβουλος στο Τμήμα Υπηρεσιών Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Ο Γιώργος Νικολάου ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd το 2015 και είναι μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου από το 2016. Έχει περισσότερα από 12 χρόνια διεθνούς δυναμικής εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στους τομείς διασφάλισης και συμβουλευτικής, έχοντας εργαστεί στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα. Έχει εξειδικευτεί στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, εστιάζοντας στον τραπεζικό τομέα, το τομέα κεφαλαιαγορών, των κεφαλαίων, των εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων και των επενδύσεων. Διαθέτει σταθερή και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων, διάρθρωση κεφαλαίων , εξουσιοδότηση και συνεχή διαχείριση κεφαλαίων.

Σήμερα είναι επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρέχει υπηρεσίες αμοιβαίων κεφαλαίων, ιδιωτικών κεφαλαίων και ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμείων ακινήτων και εγγεγραμμένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια με έδρα την Κύπρο, την Μάλτα και τη Σιγκαπούρη.

Ο Γιώργος Νικολάου είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών.

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA), είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και μέλος της Επιτροπής Επενδυτικών Ταμείων του ΣΕΛΚ και μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).

 
Ανδρέας Βλαδιμήρου διορίζεται Διοικητικός Σύμβουλος, Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου

Ο Ανδρέας Βλαδιμήρου διορίζεται ως Διοικητικός Σύμβουλος στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο Ανδρέας Βλαδιμήρου ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd τον Ιούνιο του 2008 και είναι Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου από το 2017.

Με περισσότερα από 13 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και στις λογιστικές υπηρεσίες, συγκαταλέγεται ως ένας από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Κύπρο, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Ο Αντρέας Βλαδιμήρου, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Προτύπων Αναφοράς σε συμφωνίες που σχετίζονται με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που ισχύουν για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι οποίες εποπτεύονται και ρυθμίζονται από αρχές σε όλο τον κόσμο, όπως CySEC, FCA, FSA Seychelles, IFSC Belize, MFSA, και την Εσθονική (FIU).

Ο Ανδρέας ηγήθηκε αρκετών οικονομικών επισταμένων ερευνών για εξαγορές, καθώς και ειδικά σχέδια έρευνας. Η εμπειρία και δεξιότητες του, επικεντρώνονται στο να βοηθά τους πελάτες να βελτιώσουν την ποιότητα της στρατηγικής και επιχειρησιακής λήψης αποφάσεών και να βελτιώσουν την απόδοση μέσω ενός ευρέος φάσματος αναλυτικών τεχνικών εντός συμβατών διαδικασιών.

Ο Ανδρέας Βλαδίμηρου έχει αποκτήσει μέσα από τα χρόνια, ευρεία γνώση σε θέματα που αφορούν το Φόρο Εισοδήματος, το ΦΠΑ και τα Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Αναφοράς καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τη φύλαξη των κεφαλαίων των Πελατών.

Ο Ανδρέας Βλαδιμήρου είναι σήμερα επικεφαλής στο τμήμα χρηματοοινομικής

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Αλέξης Δαλίτης διορίζεται Διοικητικός Σύμβουλος, Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου

Ο Αλέξης Δαλίτης διορίζεται Διοικητικός Σύμβουλος στο Τμήμα Υπηρεσιών Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Ο Αλέξης Δαλίτης ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd τον Αύγουστο του 2010 και είναι μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου από το 2017. Θεωρείται ως ένας από τους πιο έμπειρους συμβούλους στην Κύπρο, στον τομέα των επιχειρήσεων των οποίων οι εργασίες ρυθμίζονται από Εποπτικές Αρχές και ειδικεύεται στη παροχή συμβουλών κατά την διαδικασία αδειοδοτησης καθώς και των διαδικασιών συμμόρφωσης κατά την διάρκεια της εποπτείας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τους κανονισμούς λειτουργίας για κάθε είδους ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες με ευρεία γνώση των πρακτικών των εν λόγω ιδρυμάτων και των κανονιστικών τους αναγκών.  Η εμπειρία και η γνώση του Αλέξη Δαλίτη επεκτείνεται στον άριστο χειρισμό των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στις διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σήμερα είναι επικεφαλής της ομάδας αδειοδοτήσεων στο Τμήμα  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών.

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA), είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Λίνος Ζαμπάς διορίζεται Διοικητικός Σύμβουλος, Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου

Ο Λίνος Ζαμπάς διορίζεται Διοικητικός Σύμβουλος, στο Τμήμα Υπηρεσιών Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Ο Λίνος Ζαμπάς ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd ως Βοηθός Διευθυντής τον Μάιο του 2015 και είναι μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου από το 2017. Έχει περισσότερα  από 11 χρόνια εμπειρίας στις υπηρεσίες ανεξάρτητου ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών, φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές και εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Λονδίνου. Έχει εκτεταμένες γνώσεις και ειδικεύεται σε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου και υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης, που παρέχονται σε Εταιρείες και νομικές οντότητες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών. Έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία από συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο όπως την ΕΚΚ, τη ΚΤΚ, την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στις Σεϋχέλλες, την FCA, την IFSC Μπελίζ, τη CIMA και την ASIC.

Σήμερα είναι επικεφαλής των τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών του Τμήματος  Υπηρεσιών Συμμόρφωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Ο Λίνος Ζαμπάς είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, είναι Chartered Financial Analyst (CFA), Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) και Certified Internal Auditor (CIA). Είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (IIA Cyprus) και μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services) του ΣΕΛΚ.

Δέσποινα Αρέστη διορίζεται ως Ανώτερος Διευθυντής, Μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου

Η Δέσποινα Αρέστη διορίζεται Ανώτερος Διευθυντής στο Τμήμα Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών. 

Ξεκίνησε στην K. Treppides & Co Ltd το 2009 και έχει περισσότερα από 11 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνείς, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους.

Επιπρόσθετα, έχει  αποκτήσει σημαντική γνώση και πρακτική εμπειρία σχετικά με την ενημέρωση και τη τήρηση λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έχει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία όσον αφορά την Κυπριακή Νομοθεσία Φόρου Εισοδήματος, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και το ρυθμιστικό πλαίσιο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Δέσποινα Αρέστη είναι κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου Νεοελληνικών Σπουδών.

Κατέχει τον τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountants (FCCA) και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Είναι κάτοχος Ανώτερου Πιστοποιητικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

info@treppides.com 
www.treppides.com 

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση