ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

AstroBank: Στεγαστικά δάνεια στα μέτρα σας

Με ανταγωνιστικά επιτόκια και ευέλικτους όρους αποπληρωμής

Newsroom K

Όλοι έχουμε ονειρευτεί μία στέγη, όπου εκτός από ασφάλεια θα μας γεμίζει με όμορφες στιγμές! Την περίοδο που πέρασε, όταν μείναμε στο σπίτι μας για να προστατεύσουμε την υγεία μας, έχουμε πιθανώς σκεφτεί πως θα μπορούσαμε να ανακαινίσουμε, να αγοράσουμε ή να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Ή ενδεχομένως να έχουμε βρεθεί μπροστά σε ευκαιρίες επένδυσης σε κάποιο ακίνητο που θα μπορούσε να μας επιφέρει απόδοση, σε μία εποχή χαμηλών καταθετικών επιτοκίων.

Η AstroBank, με μία γκάμα στεγαστικών δανείων με ανταγωνιστικά επιτόκια και ευέλικτους όρους αποπληρωμής, προσφέρει στεγαστικές λύσεις για:

 • Αγορά ή ανέγερση πρώτης και εξοχικής κατοικίας
 • Ανακαίνιση κατοικίας
 • Αγορά ακινήτου για επένδυση

Λύσεις για κάθε ανάγκη

Η AstroBank προσφέρει λύσεις σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη ή εξοχική κατοικία, να ανακαινίσουν την υφιστάμενη τους κατοικία ή να επενδύσουν σε ακίνητο.

Τα Στεγαστικά Σχέδια της AstroBank, προσφέρουν:

 • Χαμηλά επιτόκια, τα οποία καθορίζονται από το προφίλ του δανείου
 • Δανεισμό μέχρι και 80% της αξίας του ακινήτου (για πρώτη κατοικία)
 • Μεγάλη περίοδο αποπληρωμής
 • Γρήγορες διαδικασίες έγκρισης
 • Περίοδο χάριτος στην πληρωμή δόσης
 • Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα κατοικίας.

Οι στεγαστικές λύσεις της AstroBank προσφέρονται σε μορφή στεγαστικού δανείου ή Στεγαστικού Overdraft. Το Στεγαστικό Overdraft συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του στεγαστικού δανείου με τα οφέλη του τρεχούμενου λογαριασμού με όριο, σε ένα λογαριασμό. Η δανειοδοτική λύση προσφέρεται σε μορφή τρεχούμενου λογαριασμού με όριο, το οποίο μειώνεται κάθε μήνα κατά το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής (δόσης), μέχρι και την πλήρη εξόφλησή του. Επιπρόσθετα προσφέρει τη δυνατότητα επιπλέον καταβολών όποτε επιθυμεί ο πελάτης, χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο και κατ’ επέκταση οι τόκοι που χρεώνεται ο λογαριασμός κατά την επόμενη κεφαλαιοποίηση των τόκων. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα επιπλέον διαθέσιμα χρήματα, πάντα εντός του εκάστοτε διαθέσιμου ορίου του τρεχούμενου λογαριασμού.

Συμμετοχή της AstroBank στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου για Νέα Στεγαστικά Δάνεια, του Υπουργείου Οικονομικών

Πέραν από τα πολύ ανταγωνιστικά Στεγαστικά της Σχέδια, η AstroBank υιοθέτησε και παρουσίασε στην αγορά το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου για Νέα Στεγαστικά Δάνεια που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κύρια χαρακτηριστικά Σχεδίου

Το Σχέδιο για επιδότηση επιτοκίου απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις φορολογικές τους οφειλές και υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν δάνεια για τα οποία έχουν υπογραφεί συμφωνίες παραχώρησης δανείων από την 1η Μαρτίου 2020 και θα εγκριθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Σχέδιο καλύπτει δάνεια μέχρι €300.000, με σκοπό την αγορά ή ανέγερση ακινήτου για χρήση ως πρώτη κατοικία ενώ μέρος του δανείου δύναται να περιλαμβάνει την αγορά οικοπέδου. Το Σχέδιο δεν καλύπτει δάνεια για ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας και δάνεια για αγορά ή ανέγερση ακινήτου για χρήση ως εξοχικό, ως επένδυση ή ως επαγγελματική στέγη. Οι αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων στεγαστικών δανείων όπως και η μεταφορές υφιστάμενων δανείων από τρίτο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς επίσης και δάνεια που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν της αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, επίσης εξαιρούνται από τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Η AstroBank δίπλα στην κοινωνία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για όλα τα δάνεια είναι το κυμαινόμενο euribor 6 μηνών, με ελάχιστο 0%, πλέον περιθώριο. Ως ανώτατο περιθώριο επιτοκίου ορίζεται, βάσει Σχεδίου, το 2,25%. Από το συνολικό επιτόκιο, το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί μέχρι 1,50% για τα πρώτα 4 χρόνια του δανείου.

Το δάνειο προνοεί μέγιστη περίοδο εκταμίευσης τα δύο έτη από την ημερομηνία έγκρισης. Η περίοδος επιδότησης αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου και το ποσό της επιδότησης θα καταβάλλεται στον δανειακό λογαριασμό του πελάτη δυο φορές το χρόνο. Η επιδότηση διακόπτεται στην περίπτωση που το δάνειο παρουσιάσει πέραν των 90 ημερών καθυστέρηση. Για το εν λόγω εξάμηνο δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε επιδότηση. Σε περίπτωση, όμως, που εντός του ίδιου εξαμήνου διευθετηθούν οι καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, τότε η επιδότηση καλύπτει την περίοδο που οι καθυστερήσεις δεν ξεπερνούν τις 90 ημέρες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο είναι απλή. Οι πελάτες που πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου, θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος στεγαστικού δανείου, να ενημερώσουν τον λειτουργό εξυπηρέτησής τους ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου. Ακολούθως, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα στο Τμήμα Φορολογίας για έκδοση βεβαίωσης για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές. Μόλις οι πελάτες εξασφαλίσουν τη βεβαίωση, θα πρέπει να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Τράπεζα, αφού επιβεβαιώσει ότι όλα τα κριτήρια του Σχεδίου πληρούνται, θα αναλάβει την διαδικασία ένταξης του πελάτη, αποστέλλοντας στο Υπουργείο Οικονομικών όλα τα σχετικά έγγραφα και καταστάσεις που προνοούνται από το Σχέδιο.

Επιπρόσθετα ωφελήματα από την AstroBank

Η AstroBank καθιστά το Σχέδιο όχι μόνο ελκυστικό, αλλά ακόμα πιο ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο και την κυπριακή οικονομία, ενισχύοντας το περαιτέρω με επιπρόσθετα ωφελήματα.

 • Προνομιακό επιτόκιο: Ως ανώτατο περιθώριο επιτοκίου έχει οριστεί το 2,25%. Η AstroBank προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα, αναλόγως του προφίλ του δανείου, να δανειστούν με περιθώριο που αρχίζει από 1,75%. Tο περιθώριο, συνδυασμένο με το ποσοστό της επιδότησης, προσφέρει στους πελάτες το πλεονέκτημα να πληρώνουν περιθώριο επιτοκίου για το στεγαστικό τους δάνειο από 0,25% για τα πρώτα 4 χρόνια!
 • Προπληρωμή μελλοντικών δόσεων: Το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται ως προπληρωμή μελλοντικών δόσεων, δίνοντας έτσι την ευχέρεια στους πελάτες που επιθυμούν, να μην καταβάλλουν δόση για συγκεκριμένους μήνες.
 • Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα: Η AstroBank, αναγνωρίζοντας ότι τα έξοδα για ένα νέο νοικοκυριό είναι αυξημένα, προσφέρει εκπτώσεις στα ασφάλιστρα κατοικίας ύψους 50% για τον πρώτο χρόνο και 25% για τον δεύτερο χρόνο, για Ασφάλιση Κατοικίας μέσω της Atlantic Insurance.
 • Πρόωρη εξόφληση: Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να εξοφλήσει το δάνειο του νωρίτερα, θα μπορεί να το κάνει χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής.

Για την παραχώρηση των δανείων, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις βάσει των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, της σχετικής νομοθεσίας και της εσωτερικής πολιτικής της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω προϊόντα, η Τράπεζα προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Οι λειτουργοί στα καταστήματα και τα επιχειρηματικά κέντρα παγκύπρια, παραμένουν πάντοτε στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την εξυπηρέτησή τους.

H AstroBank δίπλα στην κοινωνία

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η Κύπρος, υπό την απειλή της πανδημίας Covid-19, η στήριξη στις βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας παραμένουν στον πυρήνα της στρατηγικής της AstroBank. Η Τράπεζα, από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας, λαμβάνει όλα τα μέτρα στήριξης του προσωπικού της, των πελατών και των οικογενειών τους αλλά και του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας, υλοποιώντας σωρεία ενεργειών:

Στήριξη της οικονομίας

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες ρευστότητας των πελατών της, η AstroBank ανακοίνωσε πρώτη και πριν από τις αποφάσεις του κράτους, Σχέδιο Αναστολής Δόσεων Στεγαστικών Δανείων για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020. Την ίδια ώρα και με συνοπτικές διαδικασίες, προχώρησε στην εφαρμογή σχεδίου προσωρινής αύξησης ορίου πιστωτικών καρτών, για την παροχή επιπρόσθετης ρευστότητας σε ενδιαφερόμενους πελάτες και εφάρμοσε επίσης σχέδιο παροχής βραχυπρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων, το οποίο απευθύνεται στους πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της επιδημίας.

Την ίδια ώρα η AstroBank, έγκαιρα και άμεσα ανταποκρίθηκε με συνέπεια στα κρατικά διατάγματα και υποστήριξε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθέτησε και παρουσίασε στην αγορά προϊόντα βασισμένα στα Σχέδια επιδότησης επιτοκίου για νέα στεγαστικά και νέα επιχειρηματικά δάνεια, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κοινωνική προσφορά

Κυριότερος στόχος της Τράπεζας ήταν και παραμένει η στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του κορωνοϊού, αποδεικνύοντας επανειλημμένα ότι η συνεισφορά της είναι πολλαπλάσια του μεγέθους της. Μεταξύ άλλων, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη αναγκών προς την αντιμετώπιση της πανδημίας, η AstroBank ανταποκρίθηκε παραδίνοντας την περασμένη άνοιξη 5,000 SWAB Test Kits στο Νοσοκομείο Λευκωσίας απ’ όπου έγινε διανομή σε νοσηλευτήρια παγκύπρια, αξίας περίπου €20.000. Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, η AstroBank δώρισε τέσσερις καινούριους αναπνευστήρες αξίας €25.000, σε νοσοκομεία που τους είχαν περισσότερο ανάγκη. Επιπλέον, προσφέρθηκαν χιλιάδες προστατευτικές μάσκες προσώπου στο προσωπικό και τους πελάτες στα σημεία εξυπηρέτησης του δικτύου της Τράπεζας.

Επιμόρφωση

Η AstroBank μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εκπαίδευσης και αλληλοενημέρωσης για διεθνή θέματα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντας, τόσο για την επιμόρφωση των στελεχών και του προσωπικού της, όσο και για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στην Κύπρο και γενικότερα των πολιτών.

Προσαρμόζοντας την πολιτική της αυτή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία και σε συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς, η Τράπεζα αξιοποιεί όλες οι δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία και διοργανώνει ή συμμετέχει σε δεκάδες σημαντικές διαδικτυακές συζητήσεις και συνέδρια. Πρόκειται για ανοικτές προς το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάσεις, μέσα από τις οποίες προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αίτησης συμμετοχής στα Σχέδια επιδότησης επιτοκίου και άλλα σχέδια που προσφέρονται από την Τράπεζα, το κοινό μπορεί να αποταθεί σε ένα από τα 16 καταστήματα της AstroBank, στα επαρχιακά επιχειρηματικά κέντρα, μέσω του 24ωρου Call Centre στο 80011800 ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.astrobank.com/

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση