ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Διαφάνεια και προτεραιότητα στη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας

Η KPMG Κύπρου κατέθεσε στην Ερευνητική Επιτροπή, για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις

Δελτίο Τύπου

Σήμερα η KPMG Κύπρου κατέθεσε στην Ερευνητική Επιτροπή για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, παραθέτοντας με λεπτομέρεια τις ξεκάθαρες και αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόζει στον έλεγχο και την αποδοχή προτεινόμενων πελατών.

Μέσα από την κατάθεση του Διοικητικού Συμβούλου της KPMG Τάσου Γιασεμίδη και την κατάθεση του σχετικού Εγχειριδίου που αφορά τις διαδικασίες για Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της KPMG και όλων των σχετικών προαπαιτούμενων εγγράφων, τονίζεται με πλήρη και κατηγορηματικό τρόπο ότι η KPMG εφαρμόζει με συνέπεια και προσήλωση τις διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση για αποδοχή προτεινόμενων πελατών και οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τις εκάστοτε νομοθεσίες, κανονισμούς και διεθνείς πρακτικές.

H KPMG διαθέτει κεντρικό τμήμα αξιολόγησης πελατών και διαχείρισης κινδύνων από το Φεβρουάριο του 2016. Καμία επιχειρηματική σχέση δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς πρώτα να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η απαιτούμενη διαδικασία αποδοχής πελατών, όπως ορίζεται στην ισχύουσα πολιτική και στο Εγχειρίδιο.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις αυστηρές διαδικασίες της, πέραν των τριάντα περιπτώσεων απορρίφθηκαν από την KPMG είτε εν τη γενέσει τους είτε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Τα έσοδα, κατά μέσο όρο, από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών για την περίοδο των τελευταίων δέκα ετών δεν ξεπερνούν το 1% των συνολικών εσόδων της KPMG.

Η KPMG θεωρεί ότι η παροχή κινήτρων είναι θεμιτή για μια εξωγενή οικονομία, όμως αυτή πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου, διασφαλίζοντας τόσο τη νομιμότητα, όσο και τη θετική εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Στόχος της KPMG, ως ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του τόπου, είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου που θα εγγυάται σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατ’ επέκταση την ευημερία της χώρας. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε μέσα από τις παρεμβάσεις μας και με πλήρη διαφάνεια να υποστηρίζουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, την τεχνολογική αναβάθμιση και το σεβασμό στο περιβάλλον και μας δίνεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Η KPMG διαχρονικά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας, μέσα από την παρουσία της σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση