ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, σημαίνει να κάνεις το σωστό

της Παγώνας Σ. Λίγγου*

Newsroom K

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα κομμάτι μιας «πίτας» που δεν τελειώνει ποτέ, σημειώνει η Παγώνα Σ. Λίγγου, διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων, Α&Υ & Επικοινωνίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. Οι ορισμοί της πάρα πολλοί που καταλήγουν όλοι στο ίδιο συμπέρασμα: η ΕΚΕ αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Σε απλή γλώσσα σημαίνει να κάνεις το σωστό! Στην καθημερινή πρακτική σημαίνει οι δράσεις και οι δραστηριότητες μιας εταιρείας να επιδρούν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές, κοινότητες, επιχειρηματικούς εταίρους και να υπάρχει η κατάλληλη ανταπόκριση. Η επίδραση μιας εταιρείας στην κοινωνία είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει τα προϊόντα/υπηρεσίες της. Πώς αγοράζει και πουλά, πώς επιδρά στο περιβάλλον, πώς ελκύει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει τους υπαλλήλους, πώς επενδύει/συνεισφέρει στην κοινωνία και πώς σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ακαδημία Ταλέντων», η εταιρεία εργοδοτεί νέους άνεργους πτυχιούχους και μη ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. 

Η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές ανακατατάξεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες και ριζικές αλλαγές στην κοινωνία παγκοσμίως. Στη νέα οικονομία που δημιουργείται, οι εταιρείες κρίνονται όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέσματα, προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι εταιρείες σήμερα θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την ΕΚΕ ως διαχρονική αξία, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις όχι μόνο σε συνάρτηση με τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως κέρδη και μερίσματα, αλλά και βάσει των άμεσων μακροπρόθεσμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους, διότι οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων αλλάζουν δραματικά.

Η άσκηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνει ένα πλέγμα αρχών, δεσμεύσεων και πολιτικών, που διαχέονται στο σύνολο της λειτουργίας και εκφράζονται στην πράξη μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που καλύπτει όλους τους τομείς. Τα σημαντικότερα προβλήματα για την ανάπτυξη του θεσμού της ΕΚΕ στην Κύπρο, είναι πως η εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία πολλών εταιρειών δεν στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η βιώσιμη, μακροχρόνια, καλή επίδοση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μέριμνα για τον ανθρώπινο παράγοντα, για την προστασία του φυσικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

Η ΕΚΕ κάθε επιχείρησης ξεκινάει αρχικά από τον πυρήνα της: διοίκηση και εργαζόμενοι. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν πάνω στην εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα βελτίωσης κουλτούρας, ευαισθητοποίησης και σεβασμού προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η εταιρική κουλτούρα των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται στην καθημερινή τους λειτουργία, η οποία σέβεται πραγματικά και δεν τραυματίζει το φυσικό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο. Τέλος, επιδεικνύεται στις επιχειρηματικές της επιλογές, δηλαδή στο πώς επιλέγει, σχεδιάζει και προωθεί τις απαραίτητες διαδικασίες και πολιτικές που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η δημιουργία του κυπριακού δικτύου για την ΕΚΕ, έρχεται στη σωστή στιγμή και θα αποτελέσει εφαλτήριο για την εξέλιξη μιας νέας κουλτούρας στην κυπριακή κοινωνία, όσον αφορά την έννοια της εταιρικής βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας να αναπτύξει, να προωθήσει και να προβάλει την έννοια της ΕΚΕ τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού, αναγνωρίζοντας τη σημασία του κοινωνικού της ρόλου, έχουμε υιοθετήσει μια τέτοια φιλοσοφία που μάς επισημαίνει ότι ανήκουμε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που ξεπερνά μακράν τα όρια των δραστηριοτήτων μας και ότι ανήκουμε σε μια κοινωνία που χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία και συνεργασία. Και σε αυτό ακριβώς ανταποκρινόμαστε.

Οι σημαντικότερες δράσεις της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, οι πλείστες χαρακτηριζόμενες ως «θεσμοί» της εταιρείας είναι:

• Δημιουργία 1ου Θερινού Σχολείου στην περιοχή Ζυγίου, για την απασχόληση παιδιών εργαζομένων και γειτονικών κοινοτήτων, ηλικίας 6-12 χρόνων.
• Ακαδημία Ταλέντων. Εργοδότηση νέων ανέργων πτυχιούχων και μη, χωρίς να υπάρχει ανάγκη πλήρωσης θέσεων, με σκοπό να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης.
• Στήριξη του Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά», μέσα από τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Let’s Hippo για τα παιδιά».
• Τακτικές συναντήσεις με τις γειτνιάζουσες κοινότητες (2 φορές/έτος) με ανοιχτό διάλογο και εποικοδομητική συζήτηση.
• Συμμετοχή στο «Let’s Do It Cyprus».
• Διοργάνωση αιμοδοσίας.

Οι άμεσοι μελλοντικοί στόχοι μας σε θέματα ΕΚΕ είναι η συνεχής επιχειρησιακή διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο ανοιχτός διάλογος μαζί τους. Επίσης, η προσαρμογή και εφαρμογή νέων πρακτικών που συνδέονται με την κοινωνία, τους εργαζομένους, τους πελάτες και το φυσικό περιβάλλον. Έχοντας εντάξει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στη στρατηγική μας, αναλαμβάνουμε τολμηρά και μεταρρυθμιστικά βήματα προς μια σταθερά βελτιωτική πορεία. Απώτερος στόχος να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία με αυξανόμενη αξία, λειτουργώντας σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας και με σεβασμό στον άνθρωπο.

Η Τσιμεντοποία Βασιλικού σε αριθμούς

247 εργαζόμενοι
€97.926.000 τζίρος (2018)
207 άνδρες (πλήρους απασχόλησης)
40 γυναίκες (πλήρους απασχόλησης)
0,04% ποσοστό αποχώρησης
21,21% ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις
36,42 ώρες εκπαίδευσης/εργαζόμενο ανά έτος

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2019», στις 4 Αυγούστου.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ έχει στόχο, τόσο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους νοσούντες και τις οικογένειές τους, όσο και για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η φαρμακοβιομηχανία Remedica

Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
X