ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έτοιμη για τη νέα ενεργειακή εποχή δηλώνει η ΑΗΚ

Η έλευση του φυσικού αερίου θα δημιουργήσει νέες προοπτικές

ΚΥΠΕ

Η ΑΗΚ είναι έτοιμη να διαβεί το κατώφλι της νέας ενεργειακής εποχής που σφραγίζεται από την έλευση του φυσικού αερίου και την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Καθηγητής Μιχάλης Κωμοδρόμος σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ.

Πρόσθεσε ότι στόχος της ΑΗΚ είναι η ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου, κάτι που επιτυγχάνεται τόσο με την έλευση φυσικού αερίου όσο και με την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Σημείωσε ότι η ΑΗΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού, μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) με ποσοστό 30% έχοντας καταβάλει ποσό €43 εκ.

«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου μέσα από την ανάπτυξη υποδομών έλευσης Φυσικού Αερίου. Ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τον τόπο», είπε.

Πρόσθεσε ότι στην κατεύθυνση χρήσης φυσικού αερίου, είναι ήδη σε εξέλιξη και προχωρούν με ταχύτητα οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις Μονάδες Παραγωγής της ΑΗΚ, ώστε να λειτουργούν και με Φυσικό Αέριο. Όταν αυτό έρθει στην Κύπρο η ΑΗΚ θα είναι έτοιμη, σημείωσε.

Εξασφαλισμένη η επάρκεια του συστήματος

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συζήτηση που γίνεται για το κατά πόσο η ΑΗΚ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του καλοκαιριού, ο κ. Κομωδρόμος είπε ότι η ΑΗΚ ξεχωρίζει για την αξιοπιστία της σε όλο το εύρος των λειτουργικά διαχωρισμένων δραστηριοτήτων της: Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια. Το σύστημα Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσθεσε, διασφαλίζει την επάρκεια ακόμα και στις περιόδους αιχμής όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένη, όπως το καλοκαίρι.

Όπως είπε, την περίοδο που διανύουμε, παράλληλα με τις τροποποιήσεις των μονάδων παραγωγής για χρήση και φυσικού αερίου, πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι λειτουργικοί έλεγχοι της εγκατάστασης των σύγχρονων αντιρρυπαντικών συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με τις οδηγίες της ΕΕ και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων όπως καθορίζονται από την άδεια λειτουργίας που εκδίδει το Υπουργείο Εργασίας.

«Πρόκειται για μεγάλα και πολύπλοκα έργα που διεξάγονται σε παράλληλο χρόνο στην κάθε Μονάδα Παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα ενδεχόμενα », ανέφερε.

Παράλληλα σημείωσε ότι καμία συμφωνία δεν έχει γίνει από την ΑΗΚ για ενοικίαση προσωρινών μονάδων παραγωγής για το καλοκαίρι του 2021 ή του 2022, όπως αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα. « Το σύστημα παραγωγής της ΑΗΚ μπορεί με επάρκεια να ικανοποιήσει την αυξημένη καλοκαιρινή ζήτηση», τόνισε.

«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου»

Απαντώντας στις ανησυχίες των συντεχνιών της ΑΗΚ για συγκέντρωση των μονάδων παραγωγής σε ένα σημείο, στην περίπτωση που κάτι συμβεί στην ευρύτερη περιοχή του Βασιλικού, ο κ. Κωμοδρόμος τόνισε ότι υπάρχει διασπορά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς υπάρχουν οι Η/Σ Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής. Πρόσθεσε ότι τα αναπτυξιακά έργα της ΑΗΚ Παραγωγή, που περιλαμβάνουν και νέες μονάδες, είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένων μελετών που εκπονούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων. Οι μελέτες αυτές, σημείωσε, λαμβάνουν υπόψη τα εκάστοτε δεδομένα, καθώς και παράγοντες, όπως είναι το άνοιγμα της αγοράς και ο ανταγωνισμός, η ημερομηνία διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου στους χώρους εγκατάστασης των νέων μονάδων παραγωγής, ο βαθμός διείσδυσης των ΑΠΕ και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου.

«Στόχος της ΑΗΚ Παραγωγή είναι η εγκατάσταση νέων Μονάδων οι οποίες οδηγούν σε μείωση του κόστους παραγωγής και διαφυλάσσουν την ανταγωνιστικότητά της στο νέο περιβάλλον της ανοιχτής αγοράς», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι η ΑΗΚ Παραγωγή προχωρεί στην υλοποίηση των έργων της μετά από την απαιτούμενη αδειοδότηση από τους Φορείς του Κράτους, που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Προς ένα πράσινο ενεργειακό μέλλον

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ ανέφερε ότι η προσπάθεια είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να αυξηθεί η χρήση των ΑΠΕ. « Όραμά μας είναι ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ, από το 2014, έχει θέσει σε λειτουργία το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Κύπρου στο Τσέρι ισχύος 3MW. Είπε επίσης ότι ένα νέο, μεγάλο έργο σταθμός στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, είναι το ΦΠ στο Ακρωτήρι Λεμεσού, συνολικής ισχύος 12MW.

«Παράλληλα, με τη λειτουργία του επιτυγχάνουμε την ισοδύναμη αφαίρεση 17.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα από το περιβάλλον, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την ποιότητα ζωής όλων μας. Επίσης το έργο υποστηρίζει ουσιαστικά την επίτευξη των εθνικών στόχων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η προσθήκη έργων ΑΠΕ όπως αυτό, στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ, έχει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, τόσο στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, όσο και στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρισμού σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα με τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ακρωτήρι, ανέφερε, η ΑΗΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εγκαθιστά φωτοβολταϊκά σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Επίσης, είπε, ότι ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε κοινοπραξία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή Αχερά, για τα οποία ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης. Επιπλέον, ανέφερε, προετοιμάζεται το ΦΠ Αγίου Ιωάννη, ενώ ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ και στο νέο Περιφερειακό Γραφείο Αμμοχώστου-Λάρνακας. Αντίστοιχη μελέτη γίνεται και για τα υπόλοιπα κτήρια της ΑΗΚ παγκύπρια.

Παράλληλα ανέφερε ότι η ΑΗΚ έχει συνάψει συμφωνίες με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τις Τοπικές Αρχές, για αντικατάσταση του ενεργοβόρου οδικού φωτισμού όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου, με φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας. Σήμερα, ανέφερε, με την εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, το μεγάλο αυτό έργο έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό.

Αύξηση των σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ, είπε επίσης ότι ο Οργανισμός συμβάλλει στην προσπάθεια ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρος. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησε την η υπηρεσία e-charge πριν από έξι χρόνια, με στόχο οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε χώρους δημόσιας χρήσης.

« Αυτή τη στιγμή έχουμε σε λειτουργία 24 σταθμούς σε όλη τη Κύπρο, με 48 σημεία φόρτισης ενώ, εντός του 2021, προβλέπεται η εγκατάσταση ακόμη 12 σταθμών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πέντε ταχυφορτιστές νέας γενιάς με δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας σε μόλις 20 λεπτά. Πρακτικά οι σταθμοί φόρτισης της ΑΗΚ καλύπτουν τις ανάγκες κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Κύπρο», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που αναμένεται να παρέχουν στους καταναλωτές οι έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. «Οι έξυπνοι Μετρητές, αποτελούν μια μικρή επανάσταση. Μέσω των λειτουργικών τους δυνατοτήτων, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους καταναλωτές, για παράδειγμα την αναλυτική πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Οι καταναλωτές εφοδιάζονται με ένα σύγχρονο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας που τους παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ σχεδιάζεται η αντικατάσταση 400.000 συμβατικών μετρητών με έξυπνους, σε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2025.

«Οι έξυπνοι μετρητές, το νέο Σύστημα Ελέγχου Διανομής SCADA/DMS και το σύστημα MDMS που αποτελεί θεμέλιο αξιοπιστίας και διαφάνειας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, όλα αυτά είναι η βάση των νέων έξυπνων δικτύων που αναπτύσσει η ΑΗΚ στο πεδίο της διαχείρισης ενέργειας», ανέφερε.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ, είπε τέλος, η ΑΗΚ υλοποιεί το στρατηγικό της σχεδιασμό, με κοινό στόχο να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ενεργειακές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση