ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΙδΕΚ: Έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης

Παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών προς Ερευνητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις για μεγιστοποίηση του αντικτύπου της επένδυσης σε Ε&Κ

Δελτίο Τύπου

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των Υπηρεσιών Μεταφοράς Γνώσης και Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων για υποστήριξη κυπριακών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Κύπρος - Το Αύριο».

Το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ θα παρέχει στήριξη για καλλιέργεια κουλτούρας, τεχνογνωσίας και ικανοτήτων σχετικών με Μεταφορά Γνώσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας. Θα παρέχει επίσης, ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης μεταφοράς γνώσης που θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη στρατηγικής διανοητικής ιδιοκτησίας, την παραχώρηση χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους του κόστους προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, την προώθηση των τεχνολογιών και τον εντοπισμό πιθανών αγοραστών, συνεργατών ή επενδυτών, καθώς και την υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών μεταφοράς γνώσης.

Οι υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης θα παρέχονται χωρίς χρέωση και θα είναι διαθέσιμες προς όλους τους φορείς του οικοσυστήματος βάσει των κανονισμών κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής ανά Κατηγορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (651/2014) για τις ΜμΕ και του Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) (1407/2013) για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επικεφαλής των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Γνώσης και Υποστήριξης της Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΙδΕΚ είναι η διεθνώς καταξιωμένη Δρ. Phyllis Leah Speser η οποία στη μακρόχρονη πορεία της, έχει αξιοποιήσει εμπορικά τεχνολογίες σε διαφορετικούς τομείς, οι οποίες έχουν αποφέρει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς επίσης σε επιχειρήσεις. Η Δρ. Speser έχει διδάξει, μεταξύ άλλων, Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο State University of New York στο Buffalo των ΗΠΑ και Εμπορική Αξιοποίησης Τεχνολογιών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Είναι Εγγεγραμμένη Επαγγελματίας Μεταφοράς Τεχνολογίας (RTTP) και πιστοποιημένη Επαγγελματίας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.

Σε δήλωσή του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙδΕΚ, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος ανέφερε: «Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η δραστηριότητα Μεταφοράς Γνώσης σε εθνικό επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη διαφοροποίηση, τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της ζωτικότητας των εθνικών οικονομιών. Η μεταφορά γνώσης και η εμπορική αξιοποίησή της αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία και καταλύτη για την υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης ”Κύπρος – Το Αύριο”. Ταυτόχρονα, προχωρούμε με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη μεταφορά γνώσης και ειδικότερα τη δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών από τα δημόσια πανεπιστήμια για να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή».

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η BBF παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της να στηρίζει τις τοπικές κοινότητες που εμπνέουν και συγκινούν με τις δράσεις τους ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ