ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μέτρα υπ. Μεταφορών στα λιμάνια λόγω κορωνοϊού

Περιοριστικά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις

Newsroom K

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Κύπρος λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID19), επιβάλλεται όπως, τα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις της Κύπρου τα οποία αποτελούν βασικές υποδομές/ουσιώδεις υπηρεσίες, συνεχίσουν να λειτουργούν για στήριξη της οικονομίας, του συστήματος υγείας αλλά και της βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής της χώρας.

Συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και συνεχής λειτουργία των λιμανιών και λιμενικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα για να αποφευχθεί τυχόν έλλειψη τροφίμων και ιατρικών προμηθειών και για σκοπούς προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκδίδει τις ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με περιοριστικά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις τόσο από την Αρχή Λιμένων Κύπρου όσο και από Αναδόχους/ Παραχωρησιούχους/Αδειούχους λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εγκαταστάσεων:

1. Πλοία/σκάφη οποιουδήποτε τύπου, περιλαμβανομένων κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής: Απαγορεύεται οποιαδήποτε αποβίβαση επιβατών και πληρωμάτων, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή πληρωμάτων, είτε εντός λιμένα είτε εκτός λιμένα.

2. Όσον αφορά τα πληρώματα των εμπορικής φύσεως σκαφών (ρυμουλκά κλπ) που έχουν μόνιμη βάση τα κυπριακά λιμάνια, εφόσον αυτά εκτελούν διεθνείς πλόες εκτός χωρικών υδάτων και έλθουν σε διεπαφή με άλλα πλοία ή λιμάνια του εξωτερικού, θα πρέπει κατά την επιστροφή τους στα κυπριακά λιμάνια, να τηρούν αυστηρώς τις οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, δηλαδή αυτοπεριορισμό των επιβαινόντων για 14 μέρες. Όσα τέτοια σκάφη εκτελούν πλόες εντός χωρικών υδάτων, τότε δεν θα υπάρχει περιορισμός, εφόσον τα ίδια μέλη πληρώματος εργάζονται ως εργοδοτούμενοι στην εταιρεία και νοουμένου ότι, όταν εξυπηρετούν άλλα πλοία, δεν έρχονται σε επαφή με τα πληρώματα άλλων πλοίων.

3. Πολεμικά Πλοία: Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός τους μετά από Ρηματική Διακοίνωση, αλλά δεν επιτρέπεται η αποβίβαση των πληρωμάτων τους.

4. UNIFIL: Επιτρέπεται η διακίνηση των μελών της Διοίκησης της δύναμης UNIFIL που εδρεύει στις χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμανιού Λεμεσού. Όσον αφορά τα πληρώματα των σκαφών της δύναμης UNIFIL, επιτρέπεται η αποβίβαση μόνο για κατευθείαν μεταφορά σε ενδεδειγμένο ξενοδοχείο στην ενδοχώρα για αυτοπεριορισμό.

5. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν έκτακτα ιατρικά περιστατικά (emergency medical situations) για ασθενούντα επιβάτη ή ασθενούντα μέλος πληρώματος πλοίου, είτε σε αγκυροβόλιο είτε εντός λιμένα, οι πράκτορες κατ’ εξαίρεσην και λόγω του έκτακτου ιατρικού περιστατικού, θα δικαιούνται να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις, μόνο αφού συνεννοηθούν με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας , οι οποίες θα φροντίζουν για τη μεταφορά και περίθαλψή του. Ανάλογα αιτήματα θα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στις περιπτώσεις έκτακτου Ιατρικού Περιστατικού μετά από συνεννόηση με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

6. Κανένας δεν επιτρέπεται να επιβαίνει επί πλοίου, εκτός για εργασίες που αφορούν φορτοεκφορτώσεις πλοίων. Επιτρέπεται σε Λιμενεργάτες, άτομα που προσδένουν – αποδένουν φορτία επί πλοίου (Lashers – Unlashers) και Επιθεωρητές Πλοίων/Φορτίων (Ships/CargoSurveyors), να επιβαίνουν σε πλοία για σκοπούς διεκπεραιώσεως των εργασιών φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, νοουμένου ότι ο καπετάνιος φροντίσει να απομακρύνει/αυτοπεριορίσει το πλήρωμα του πλοίου και στείλει σχετική γραπτή επιβεβαίωση στην Αρχή Λιμένων Κύπρου ή στους Αναδόχους/Παραχωρησιούχους/ Αδειούχους λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εγκαταστάσεων, ότι το πλήρωμα θα βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό στις καμπίνες του και καμία διεπαφή δεν θα υφίσταται με το πιο πάνω αναφερόμενο προσωπικό κατά την παραμονή του επί του πλοίου. Νοείται ότι όσοι, μπορούν να διεκπεραιώσουν την εργασία τους ηλεκτρονικά (υπογραφές εντύπων κτλ.), απαγορεύεται να επιβιβάζονται επί του πλοίου. Διευκρινίζεται επιπλέον ότι το ίδιο ισχύει και για τους Επιθεωρητές (Surveyors), οι οποίοι ασχολούνται με το διοικητικό μέρος των εργασιών, δηλαδή εκτός αυτών που θα πρέπει να ανέβουν στα πλοία για δειγματοληπτικούς ελέγχους και μετρήσεις, για παράδειγμα πετρελαιοειδών, οι υπόλοιποι δεν θα επιβιβάζονται. Νοείται επιπλέον ότι οι Λιμενεργάτες, τα άτομα που προσδένουν – αποδένουν φορτία επί πλοίου (Lashers – Unlashers) και οι Επιθεωρητές Πλοίων/Φορτίων (Ships/CargoSurveyors) θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής προστασίας/υγιεινής (μάσκες, γάντια, απόσταση 1-2 μέτρων ο ένας από τον άλλο, πλύσιμο χεριών κτλ.) πριν την επιβίβασή τους επί του πλοίου και μετά την αποβίβασή τους από αυτό, ως οι οδηγίες που αφορούν την επιβίβαση και αποβίβαση Πλοηγών και αναφέρονται στο μέτρο υπ’ αρ. 9.

7. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επιθεώρησης επί του κρηπιδώματος/προβλήτας ελλιμενισμένου πλοίου από μέλη του πληρώματος του πλοίου, τότε επιτρέπεται η αποβίβαση ενός μόνο μέλους του πληρώματος για σύντομο χρονικό διάστημα, νοουμένου ότι ο Πράκτορας του πλοίου ενημερώσει εκ των προτέρων την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή τους Αναδόχους/Παραχωρησιούχους/Αδειούχους λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε να γίνει απομάκρυνση των ατόμων που εργάζονται εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο μέρος του κρηπιδώματος ή της προβλήτας, όσο και τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία για επιτόπου παρουσία/εποπτεία.

8. Τροφοδοσίες/Προμήθειες: Το πλήρωμα πρέπει να παραμένει αυτοπεριορισμένο στις καμπίνες του κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας του πλοίου. Ο Καπετάνιος του πλοίου φέρει ευθύνη να επιβεβαιώσει, τόσο προς τον Πράκτορα του Πλοίου όσο και προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή τους Αναδόχους/Παραχωρησιούχους/Αδειούχους λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εγκαταστάσεων, ότι δεν θα υπάρξει καμία φυσική επαφή/διεπαφή πληρώματος με προσωπικό εδάφους. Νοείται ότι οι τροφοδότες/προμηθευτές θα τοποθετούν τις προμήθειες επί του κρηπιδώματος/προβλήτας, σε σημείο πλησίον του πλοίου που θα τους υποδειχθεί, και αφού απομακρυνθούν,τότε θα επιτρέπεται στο πλήρωμα να πλησιάσει και φορτώσει τις προμήθειες στο πλοίο. Όσον αφορά Τροφοδοσίες πλοίων στο Αγκυροβόλιο, αυτές επιτρέπονται νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει καμία φυσική επαφή/διεπαφή πληρώματος με τους Τροφοδότες/Προμηθευτές.

9. Οδηγίες επιβίβασης και αποβίβασης Πλοηγών σε πλοία:

Πριν την επιβίβαση των Πλοηγών στην Πλοηγίδα:

Α. Πλύσιμο χεριών πριν τη χρήση του εξοπλισμού (μάσκες, γάντια).

Β. Τοποθέτηση/εφαρμογή εξοπλισμού (μάσκες/γάντια) πριν την επιβίβαση στην πλοηγίδα.

Γ. Χρησιμοποιούν μάσκες με αναπνευστήρα-φίλτρο (τύπου FFP2).

Δ. Χρήση γαντιών μιας χρήσης.

Ε. Να έχουν πάντα μαζί τους αντισηπτικό διάλυμα, με τουλάχιστον 60% περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, ούτως ώστε σε περίπτωση που αλλοιωθούν τα γάντια στη διάρκεια της μανούβρας να μπορούν να απολυμανθούν.

Επιβίβαση επί του πλοίου:

ΣΤ. Κρατείται απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιοδήποτε άτομο.

Ζ. Στη γέφυρα του πλοίου παραμένει ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός ατόμων.

Αποβίβαση Πλοηγών από την Πλοηγίδα:

Η. Γάντια, μάσκες αφαιρούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Θ. Απορρίπτονται με το πέρας της μανούβρας όσο το δυνατό πιο γρήγορα, σε κάδο επί του κρηπιδώματος που θα τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό και σίγουρα πριν την είσοδό τους στα γραφεία ή επαφή με οποιαδήποτε άλλα άτομα.
Ι. Πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού.

10. Όσοι, μη έχοντες άλλη επιλογή, πρέπει να επιβαίνουν επί πλοίου για εκτέλεση εργασιών όπως επίβλεψη μηχανών εκφόρτωσης (π.χ. χύδην φορτίου, πετρελαιοειδών) αλλά και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας (safety), υποχρεωτικά θα τηρούν, όπου εφαρμόζονται, τις οδηγίες που αφορούν την επιβίβαση και αποβίβαση Πλοηγών και αναφέρονται στο μέτρο αρ. 9.

11. Όσον αφορά την παραμονή ατόμου/ατόμων στο πλοίο ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, όπως για παράδειγμα ο ‘MooringMaster’ για εργασίες μεταφόρτωσης πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο – ‘STSOperations’και εξειδικευμένων ατόμων για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω:

Α. Πιστοποίηση από το πλοίο που μεταφέρει το φορτίο ότι έχει προηγηθεί απολύμανση του χώρου παραμονής του/των ατόμου/ατόμων (καμπίνες). Εφόσον είναι εφικτό η παραμονή να γίνεται σε μονόκλινες ως δίκλινες καμπίνες.

Β. Διευκρίνηση κατά πόσο υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικής τουαλέτας για το προσωπικό αυτό. Στην περίπτωση θετικής απάντησης, τότε το προσωπικό θα παραμένει απομονωμένο στις καμπίνες του χωρίς επαφή με το προσωπικό του πλοίου και θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις προσωπικές τουαλέτες τηρώντας αυστηρά τα μέσα ατομικής προστασίας/υγιεινής. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, τότε το πλοίο θα πρέπει να καθορίζει ξεχωριστή τουαλέτα για τα άτομα, για την οποία επίσης θα πρέπει να πιστοποιήσει την προηγηθείσα απολύμανσή της.

Γ. Το/τα άτομο/άτομα θα πρέπει να αφαιρούν με προσοχή τα μέσα ατομικής προστασίας/υγιεινής μετά την ολοκλήρωση της εποπτείας και πριν εισέλθουν στο χώρο της καμπίνας. Κατά την έξοδό τους από την καμπίνα και εφόσον πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το προσωπικό του πλοίου, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα ατομικής προστασίας/υγιεινής για αλλαγή στην καμπίνα. Η τελική αφαίρεση των μέσων ατομικής προστασίας/υγιεινής θα γίνεται όπως καταγράφηκε στις οδηγίες για τους πλοηγούς (δηλαδή με το που φτάνουν στη στεριά).

Δ. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή άσκοπης παραμονής οποιουδήποτε προσωπικού του πλοίου κοντά στον MooringMaster/Εξειδικευμένα άτομα.

Ε. Σε ότι αφορά το θέμα της διατροφής συστήνεται να μεταφέρει/ουν μαζί του/τους, τις απαραίτητες προμήθειες για το χρόνο παραμονής του/τους στο πλοίο. Σε περίπτωση που χρειάζεται οτιδήποτε επιπρόσθετο θα του/τους το αφήνουν έξω από την καμπίνα και να τηρείται αυστηρά ο καθαρισμός των χεριών.

12. Απαγορεύεται η αποβίβαση πληρώματος και εκτέλεση εργασιών επί κρηπιδώματος για σκοπούς συντήρησης του πλοίου π.χ. βάψιμο, πλύσιμο σκάφους, κτλ.

13. Απαγορεύεται η αγκυροβόληση οποιουδήποτε είδους πλοίου/σκάφους/σκάφους αναψυχής, παρά μόνο για σκοπούς ανεφοδιασμού και άμεσης αναχώρησης. Επιτρέπεται η παραμονή εμπορικού πλοίου στο αγκυροβόλιο, νοουμένου ότι βρίσκεται σε αναμονή για είσοδό του στο λιμάνι ή στη λιμενική εγκατάσταση για εκτέλεση εργασιών.

14. Όσοι εισέρχονται στα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας σε σχέση με τη λήψη ατομικών μέσων προστασίας/υγιεινής. Νοείται ότι, αιτήματα που υποβάλλονται προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου για παραχώρηση τυχόν εξαίρεσης από την εφαρμογή των πιο πάνω περιοριστικών μέτρων, θα προωθούνται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για εξέταση και λήψη απόφασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ έχει στόχο, τόσο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους νοσούντες και τις οικογένειές τους, όσο και για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η φαρμακοβιομηχανία Remedica

Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ