ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:09
 

Μέχρι τον Σεπτέμβρη η εθνική στρατηγική για το Τρόοδος

Με έξοδα Γιαννάκη Παπαδούρη η εκπόνηση της στρατηγικής που ανέρχεται στις 200 χιλιάδες ευρώ

Της Μαρίας Ηρακλέους

Μόλις το 3% των τουριστικών επισκέψεων και το 1% των διανυκτερεύσεων αντιστοιχεί στην ορεινή περιοχή του Τροόδους ενώ σύμφωνα με στοιχεία στην περιοχή Πλατρών, Προδρόμου, Πεδουλά και Κακοπετριάς μόλις 22 ξενοδοχεία είναι ενεργά, ενώ υπάρχουν 165 μη αναγνωρισμένες μονάδες. Την ίδια ώρα παρατηρείται πρόβλημα στην εγγραφή στον τομέα των εστιατορίων καθώς μεγάλος αριθμός αυτών δεν είναι εγγεγραμμένα είτε στον ΚΟΤ είτε στο Υγειονομείο. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα θέματα που εκκρεμούν στο τουριστικό κομμάτι της περιοχής Τροόδους και είναι μία από τις δέκα θεματικές του συνεδρίου επιστημονικών και τεχνικών επιτροπών για την αναγέννηση των ορεινών κοινοτήτων της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστεί το θέμα διαχείρισης υδατικών πόρων, φυσικού περιβάλλοντος και δάσους. Στο επίκεντρο θα τεθεί επίσης η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, η μεταρρύθμιση της γεωργίας, η μεταποίηση, οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εκπαίδευση.

Ορεινότητα, βιοτεχνία και οικοτεχνία

Αυτό που τονίστηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης της αναγέννησης του Τροόδους ήταν η ανάγκη κατοχύρωσης του όρου «ορεινότητα», κατ’ αντιστοιχία της νησιωτικότητας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Είναι με αυτό τον τρόπο που εκτιμάται ότι θα γίνει κατορθωτή η εξειδίκευση σχεδίων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των ορεινών περιοχών με στόχο την δημιουργία ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας. Στόχος είναι βάσει της στρατηγικής, Στόχος είναι, επίσης, η διαμόρφωση ενός προτύπου ορεινού κυπριακού τουρισμού προσαρμοσμένου στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής Τροόδους.

Μόλις 22 ξενοδοχεία λειτουργούν σε Πλάτρες Πρόδρομο, Πεδουλά και Κακοπετρία

Παράλληλα θα επιδιωχθεί ο νομικός καθορισμός της έννοιας βιοτεχνία και οικοτεχνία, μέσα από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής γεωργικής ανάπτυξης, με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, την προώθηση της μεταποίησης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών εμβληματικών αγροτροφίμων, με τον παράλληλο νομικό καθορισμό της έννοιας «βιοτεχνία» και «οικοτεχνία».

Μειώνεται ο πληθυσμός των ορεινών

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος τόνισε το πρόβλημα της πληθυσμιακής μείωσης που αντιμετωπίζει η περιοχή. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, πρόκειται για τάση η οποία που αναπόφευκτα επηρεάζει τη βιωσιμότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την εδαφική συνοχή της περιοχής. Αναγνωρίζοντας παράλληλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και το συνεπαγόμενο και πολυδιάστατο υψηλό κόστος της εγκατάλειψης της περιοχής και αφετέρου τη δυναμική και τις προοπτικές της, ο πρόεδρος επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη του Τροόδους μέσα από την υιοθέτηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης.

Πέραν των 200 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στην ορεινή περιοχή Τροόδους από το 2004 μέχρι το 2017 έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα ποσό ύψους 97 εκατ. ευρώ δαπανήθηκε για κοινοτικά έργα τα οποία περιλαμβάνουν την δημιουργία πολιτιστικών χώρων, κοινοτικών κτηρίων ,αναπλάσεις οικισμών και κοινωνικών παροχών. Στον τομέα δημοσίων έργων το ποσό ανήλθε στα 110 εκατ. ευρώ και αφορά το αρδευτικό Σολιάς ύψους 32,4 εκατ., έργα ύδρευσης, επενδύσεις στην εκπαίδευση ύψους 30.8 εκατ. Παράλληλα 5.4 εκατ. δόθηκαν για την αστυνομική διεύθυνση και άλλους σταθμούς της περιοχής, 4.7 εκατ. για την αναβάθμιση του νοσοκομείου Κυπερούντας, 21,35 εκατ. για το αποχετευτικό της Σολέας και 15,8 εκατ. για αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αναμένεται να διαμορφωθεί πολιτική στήριξης και προσέλκυσης πληθυσμού, με στόχο την αναστροφή της πληθυσμιακής αποψίλωσης της περιοχής ορεινής Τροόδους.

Αναμένεται δε ότι η εθνική στρατηγική για τις ορεινές κοινότητες θα είναι έτοιμη το αργότερο τον Σεπτέμβρη, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η υλοποίηση των εισηγήσεων. Για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού έχει αποφασιστεί η από το Υπουργικό Συμβούλιο, η ενεργοποίηση Μηχανισμού Οριζόντιου Συντονισμού των τομεακών πολιτικών και παρεμβάσεων των κυβερνητικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Τροόδους. Έτσι έχει διοριστεί Διυπουργική και Καθοδηγητική Επιτροπή με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης για την Ορεινή Κύπρο.

Με έξοδα Παπαδούρη

Σημειώνεται ότι από σήμερα ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γιαννάκης Παπαδούρης ορίζεται Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, άνευ απολαβών, μετά από απαίτηση του ιδίου. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι ο κ. Παπαδούρης ανέλαβε και τα έξοδα εκπόνησης της στρατηγικής αλλά και τα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την στήριξη των μελετητών, ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Γραφείο Γιαννάκη Παπαδούρη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδου. Κεντρικό θέμα του πολυθεματικού συνεδρίου είναι η προσέγγιση ζητημάτων στρατηγικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής για τις ορεινές Κοινότητες του Τροόδους και της Κύπρου. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 21 Τεχνικές Επιτροπές από όλα τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και επιστήμονες των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αιγαίου και Γεωπονικού Αθηνών καθώς και εμπειρογνώμονες της ALA Planning Partnership. Oι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν από 19 έως 22 Ιουνίου 2018 στα γραφεία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ

"...ο κ. Παπαδούρης ανέλαβε και τα έξοδα εκπόνησης της στρατηγικής αλλά και τα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την στήριξη των μελετητών, ύψους 200 χιλιάδων ευρώ"
Γιατί κάτι μου μυρίζει;

Ai Em
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Σχόλια αναγνωστών

Στην αντεπίθεση οι γιατροί του δημοσίου

«Προς κυρία Έλενα Νεοκλέους: μην εκπλήττεστε για την αρνητική στάση του Κούμα. Ο άνθρωπος κάνει ...»
ΑΚΑ  |  09:23

Επιστολή Συνδέσμου Τραπεζών προς Πρόεδρο Βουλής για εκποιήσεις

«Mιλούμε για μια ομάδα 56 άχρηστων ατόμων! »
ΑΚΑ  |  09:18

Αδιάλλακτη η Τουρκία παρά τον αποκλεισμό από τα F-35

«Η γελεία αυτή ιστορία έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος που ηγείται των ΗΠΑ ...»
ΑΚΑ  |  09:17

Επιστολή Συνδέσμου Τραπεζών προς Πρόεδρο Βουλής για εκποιήσεις

«Από τους αμπάλατους λαϊκιστές της βουλής άρχισαν τα δεινά όταν αρνήθηκαν την φορολογία 15% επί των καταθέσεων ...»
Αρμαγεδών  |  19:30

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X