ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μυστική συμφωνία για το σκυρόδεμα ερευνά η ΕΠΑ

Σενάριο ανταλλαγής ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές προσφορές για τη νέα αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού

Newsroom K

Διαδικασία έρευνας για παραβάσεις από εταιρείες σκυροδέματος ξεκινά η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), μετά από προκαταρκτική έρευνα η οποία ήταν αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης έρευνας για ενδεχόμενο σύμπραξης με στόχο την άμεση ή και έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΠΑ αυτή η σύμπραξη είχε ως αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών του έτοιμου σκυροδέματος και των αντλιών και τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις αφορούν πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (α) και (β) του Νόμου από μέρους των εταιρειών Ι&S KRITONIS LIMITED (στο εξής «I&S KRITONIS»), Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής «ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ»), BETOMAN LTD (στο εξής η «BETOMAN»), ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ (στο εξής η «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»), ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD (στο εξής «ATHINODOROU & POULLAS»), ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED (στο εξής «ALFA CONCRETE») δια της οικονομικής της διαδόχου ALFΑ BETON LIMITED (στο εξής «ALFA BETON») (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), TOP MIX CONCRETE LTD (στο εξής «TOP MIX»), SKYRAMIX LTD (στο εξής «SKYRAMIX») και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής «ΨΑΡΟΥΔΗΣ»), κατά την υπό αναφορά περίοδο 2011 έως και το 2014, με τη μεταξύ τους διαμόρφωση μιας μυστικής σύμπραξης έχοντας σκοπό την άμεση και/ή έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον καθορισμό των τιμών του έτοιμου σκυροδέματος και των αντλιών και τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος.

Η έρευνα αφορά επίσης πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (β) (γ) και (ε) του Νόμου από μέρους των εταιρειών I&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), TOP MIX, SKYRAMIX και ΨΑΡΟΥΔΗΣ με τη μεταξύ τους διαμόρφωση μιας μυστικής σύμπραξης έχοντας σκοπό την άμεση και/ή έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος, την κατανομή των αγορών (πελατών) και την εξάρτηση σύναψης συμφωνίας με νέους πελάτες από την αποπληρωμή οφειλών σε εταιρεία μέλος της συμπαιγνίας, κατά την υπό αναφορά περίοδο 2011 έως και το 2014.

Αντικείμενο έρευνας θα αποτελέσει επίσης η πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου από μέρους των εταιρειών I&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), TOP MIX, SKYRAMIX και ΨΑΡΟΥΔΗΣ, κατά την υπό αναφορά περίοδο 2011 έως και το 2014, ως αποτέλεσμα της άμεσης και/ή έμμεσης ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο και σκοπό τη νόθευση διαφόρων Διαγωνισμών στην Επαρχία Λεμεσού, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί από Δημόσιες Αρχές.

Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου από μέρους των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON, I&S KRITONIS, TOP MIX, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ATHNODOROU & POULLAS, με την ανταλλαγή ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές προσφορές που είχαν υποβάλει στην εταιρεία Lois Builders Ltd αναφορικά με την νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού, με στόχο τη νόθευση του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανταλλαγή των εν λόγω ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών είναι per se αντι-ανταγωνιστική, και τεκμαίρεται ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού.Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (α) και (β) του Νόμου από μέρους των εταιρειών K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, SKYRAMONT QUARRIES LTD, MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD) και Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, με τη μεταξύ τους διαμόρφωση μιας μυστικής σύμπραξης έχοντας σκοπό την άμεση και/ή έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον καθορισμό των τιμών των αδρανών υλικών και τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης αυτών, κατά την υπό αναφορά περίοδο 2012 έως και το 2014.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Οι κοινοποιήσεις των Εκθέσεων Αιτιάσεων δεν προδιαγράφουν το τελικό αποτέλεσμα των υποθέσεων, αλλά και ούτε δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβουν και/ή να υποκαταστήσουν την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης, και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στην εμπλεκόμενη εταιρεία και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση