ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης PMI Science για τη χρήση προϊόντων νικοτίνης

Προωθητική Ενέργεια

Εκδήλωση πραγματοποίησε το PMI Science, το επιστημονικό τμήμα της Philip Morris International με κύριο θέμα τις προκλήσεις στη μέτρηση της χρήσης προϊόντων νικοτίνης. Η Andrea Costantini, Head of Scientific Engagement for Latin America & Canada, PMI συντόνισε την διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές η Gizelle Baker, VP Global Scientific Engagement και ο Pierpaolo Magnani, Global Head of Behavioral and Regulatory Insights. Στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξε ανοιχτή συζήτηση, όπου απαντήθηκαν ερωτήσεις που τέθηκαν από το επιστημονικό κοινό.

Συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα της επιστημονικής εκδήλωσης μπορούμε να αναφέρουμε ότι η καλύτερη επιλογή για ένα καπνιστή είναι η πλήρης διακοπή καπνίσματος. Ωστόσο, για αυτούς που δεν επιθυμούν να διακόψουν, οι επιπτώσεις στην υγεία τους μπορούν να μειωθούν επιλέγοντας μια λιγότερο επιβλαβή εναλλακτική λύση.

Τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης δεν θεωρούνται προϊόντα απαλλαγμένα κινδύνου και επιπρόσθετα περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική, ωστόσο επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε τοξικές ουσίες και η ανταπόκριση του οργανισμού σε αυτές οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη καύση που λαμβάνει χώρα στο συμβατικό τσιγάρο.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα μοντέλα συμπεριφοράς και συνηθειών και πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν προς την κατεύθυνση της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα (Tobacco Harm Reduction). Ο τρόπος που χρησιμοποιείται κάθε ένα ξεχωριστό προϊόν καπνού και νικοτίνης είναι σημαντικό να κατανοηθεί με σαφήνεια και θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα, όπως: Όταν οι καπνιστές ανταλλάζουν το συμβατικό τσιγάρο με ένα νέο προϊόν καπνού, σταματούν να καπνίζουν τσιγάρα; Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα άλλα προϊόντα καπνού; Πόσο συχνά και πόσο χρησιμοποιούν κάθε προϊόν καπνού;

Σημαντικό θέμα που τέθηκε είναι ότι δεν υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων μια από κοινού συμφωνημένη ορολογία ή μεθοδολογία για την προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν τη χρήση προϊόντων καπνού. Ως αποτέλεσμα της έλλειψης κοινής ορολογίας και μεθοδολογίας είναι να βλέπουμε παρόμοιες μελέτες με διαφορετικά αποτελέσματα και το αντίθετο. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε προσέγγισης κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και "να γνωρίζουμε ποιο ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε με κάθε μελέτη".

Η διπλή χρήση ως θέμα συζήτησης.
Διπλή χρήση είναι η παράλληλη χρήση τσιγάρου και εναλλακτικών προϊόντων καπνού. Ένα θέμα που απασχόλησε τη συζήτηση είναι το πώς γίνεται να ελαχιστοποιηθεί αποτελεσματικά, ώστε να μεγιστοποιηθεί η πλήρης μετάβαση στις καλύτερες εναλλακτικές για εκείνους που διαφορετικά θα συνέχιζαν το κάπνισμα.

Η αλλαγή συμπεριφοράς είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, ωστόσο οι παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν είναι, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον του χρήστη για την υγεία του, κοινωνικοί λόγοι, οικονομικοί λόγοι, παράγοντες όπως η ικανοποίηση, η ευκολία να προμηθευτεί κάποιος το προϊόν κ.ά. Ανεξάρτητες μελέτες για το προϊόν θέρμανσης καπνού της Philip Morris International (εμπορική ονομασία IQOS), έχουν δείξει πως οι καπνιστές που θεωρούν ότι το προϊόν αυτό παρουσιάζει προφίλ μειωμένου κινδύνου, έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να αλλάξουν πλήρως συνήθεια, αφήνοντας το τσιγάρο και κάνοντας αποκλειστική χρήση του εναλλακτικού προϊόντος.

Σημαντική αναφορά έγινε στις μελέτες στην Ιαπωνία, που είναι μια από τις πιο σημαντικές αγορές για τα προϊόντα θέρμανσης καπνού, με υψηλό ποσοστό χρήσης των προϊόντων αυτών στον κόσμο, έδειξαν ότι υπήρξε από τις αρμόδιες αρχές σαφής διαφοροποίηση προϊόντων αυτών ως προς τις ιδιότητες, τη χρήση και την επίδραση στην υγεία των χρηστών. Αυτή η σαφής διαφοροποίηση οδήγησε χιλιάδες καπνιστές να τα επιλέξουν, χωρίς να κάνουν διπλή χρήση διακόπτοντας δηλαδή πλήρως το συμβατικό τσιγάρο.Τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με τις μελέτες της PMI, η οποία πρόσφατα ανέφερε ότι καταγράφει περισσότερους από 19 εκατομμύρια χρήστες των προϊόντων χωρίς καύση, με πάνω από το 70% από αυτούς να έχουν σταματήσει πλήρως το κάπνισμα. Οι ομιλητές συμφώνησαν πως για να αλλάξουν οι καπνιστές και να στραφούν σε προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους κάθε προϊόντος.

Τελειώνοντας, αναφορικά με την πιθανότητα να ξεκινήσει κάποιος το κάπνισμα μέσω των προϊόντων θέρμανσης καπνού, οι έρευνες έως σήμερα έχουν δείξει ότι το 99% των ενηλίκων χρηστών έχουν ιστορικό καπνιστή, ενώ το αντίθετο ισχύει για μόλις 1% των χρηστών. Σχετικά με τη πλέον ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα, τους νέους, υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες μελέτες σε πολλές χώρες που δείχνουν ότι η χρήση των προϊόντων θέρμανσης καπνού δεν αποτελεί « πύλη εισόδου» των νέων στο κάπνισμα. Ενδεικτικά, μελέτη από κρατικό φορέα στη Γερμανία έδειξε ότι στις ηλικίες 12-17 και 18-25 ποσοστό πολύ κάτω του 1% των καπνιστών ήταν χρήστες του IQOS. Το ίδιο μικρό ποσοστό έχουν δείξει μελέτες και σε Ελβετία, Βρετανία και αλλού.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση