ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Διαδικασία επί παραβάσει κατά Κύπρου για νομοθεσίες για προσβασιμότητα και επενδύσεις

Προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο από την Κομισιόν

ΚΥΠΕ

Προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο για τη μη κοινοποίηση προς την Κομισιόν για τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δύο οδηγιών απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τετάρτη. Για την πρώτη οδηγία, που αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή συνολικά 26 κράτη μέλη, ενώ για τη δεύτερη, που αφορά τη χρήση εγγράφων βασικών πληροφοριών σε σχέση με επενδύσεις, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή συνολικά 24 κράτη μέλη.

Ειδικότερα, η Κομισιόν κινεί διαδικασίες επί παραβάσει στα κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο («παραβάσεις λόγω μη κοινοποίησης»), και για τα οποία έληξε πρόσφατα η σχετική προθεσμία.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, με το τελευταίο στάδιο να αποτελεί πιθανή προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη οδηγία είναι η Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα (Οδηγία 2019/882) σε προϊόντα και υπηρεσίες, με την οποία απαιτείται ορισμένα ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι τραπεζικές υπηρεσίες και τα διαδικτυακά καταστήματα, να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία.

Όπως σημειώνεται, οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία καλούνται από αυτήν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένες απαιτήσεις για την προσβασιμότητα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, με προθεσμία συμμόρφωσης τις 28 Ιουνίου 2025.

Τα κράτη μέλη που δεν μετέφεραν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο πριν την προθεσμία στις 28 Ιουνίου φέτος είναι η Κύπρος, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία.

Η δεύτερη οδηγία είναι η οδηγία 2021/2261 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι ΟΣΕΚΑ θα υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου 2023 να παρέχουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών και για ομάδες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση.

Το έγγραφο αυτό συνοψίζει και εξηγεί τα βασικά στοιχεία κάθε επενδυτικού προϊόντος —ιδίως τα κόστη, τους κινδύνους και τις δυνητικές αποδόσεις— ώστε οι ιδιώτες επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα το προϊόν που αγοράζουν και να το συγκρίνουν με άλλα προϊόντα.

Η οδηγία στόχο έχει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι ιδιώτες επενδυτές να λαμβάνουν δύο διαφορετικά προσυμβατικά έγγραφα γνωστοποίησης για τον ίδιο ΟΣΕΚΑ.

Τα κράτη μέλη που δεν μετέφεραν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο πριν την προθεσμία στις 30 Ιουνίου φέτος είναι η Κύπρος, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση