ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έκκληση Κύπρου στις Βρυξέλλες για ενέργεια

Έκκληση Κύπρου στις Βρυξέλλες να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της στην ενέργεια στις κρατικές ενισχύσεις

ΚΥΠΕ

Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και το ψηλό κόστος ενέργειας που συνεπάγεται και άλλες ιδιαιτερότητες της Κύπρου στον τομέα της ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό κανόνων και στην εφαρμογή μέτρων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, υποστήριξε το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων που συμμετείχε στο High Level Forum στις 3 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση το Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το Forum πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση, με αντικείμενο εξαγγελίες για πολιτικές, κανόνες και μέτρα στον τομέα των Κρατικών Ενισχύσεων με βάση την αποκομισθείσα εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών από την εφαρμογή των κανόνων και τις εξελίξεις/προκλήσεις στην ενωσιακή οικονομία και σε διεθνές επίπεδο.

Εκπρόσωπος του Γραφείου της Εφόρου τόνισε την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα, που συνεπάγεται υψηλό κόστος ενέργειας, σε συσχετισμό με την ενεργειακή εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, την απουσία επαρκών υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και υποδομών φυσικού αερίου, το μεταφορικό κόστος που συνεπάγεται η απόσταση και ο νησιώτικος χαρακτήρας της Κύπρου, καθώς και η μικρή διείσδυση – εισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα της Κύπρου.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό κανόνων και στην εφαρμογή μέτρων στον τομέα των Κρατικών ενισχύσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με βάση την εμπειρία του Γραφείου υπογραμμίστηκε η ανάγκη αύξησης των εντάσεων ενίσχυσης στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό για επενδυτικές ενισχύσεις, αφού οι υφιστάμενες εντάσεις ενίσχυσης αποτελούν αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις.

Προστίθεται ότι ζητήθηκε επίσης η κάλυψη των μεγάλων επιχειρήσεων για επενδυτικές ενισχύσεις για αρχικές επενδύσεις πέραν της έναρξης νέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς αποτελεί περιορισμό ως προς την ανάπτυξη που οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν να επιφέρουν.

Συζητήθηκε, σημειώνεται, και η ανάγκη μείωσης του μεταφορικού κόστους στον τομέα της γεωργίας λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου και τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στις καιρικές συνθήκες, όπως παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας και οι μικροί γεωργικοί κλήροι.

«Το Γραφείο μας δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια δικαίου και περισσότερη διαφάνεια ως αντιστάθμιση στην αποκέντρωση της εφαρμογής των κανόνων και την επισήμανση ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ρυθμίζουν μόνο ίσους όρους του ανταγωνισμού εντός της Ευρώπης, χωρίς να διασφαλίζουν επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», αναφέρεται.

Στο High Level Forum συμμετείχαν ο Bernardus Smulders, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και η Margethe Vetsager, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ανταγωνισμού.

Αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο, το Γραφείο της Εφόρου συμμετείχε στο High Level Forum με τον λειτουργό του Γραφείου, Ιωάννη Ιωάννου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση