ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πηλείδου: Η απάντηση στο γραμμικό μοντέλο οικονομίας είναι η μετάβαση στο κυκλικό

Tι είπε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΚΥΠΕ

Η απάντηση στο πρόβλημα του γραμμικού μοντέλου οικονομίας είναι η μετάβαση στο κυκλικό, όπου η αξία των πρώτων υλών και φυσικών πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, είπε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου.

Στην παρουσίαση του εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση και Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας στο εργαστήρι με θέμα «Μετάβαση στην κυκλική οικονομία: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τη βιομηχανία», η Υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα του γραμμικού μοντέλου οικονομίας, λέγοντας πως οι σύγχρονες οικονομίες, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους φυσικούς πόρους, σημειώνοντας πως αν διατηρηθούν οι σημερινοί τρόποι χρήσης των φυσικών πόρων, θα συνεχιστεί η υποβάθμιση με κίνδυνο εξάντλησής τους, καθώς και η δημιουργία αποβλήτων.

Η κ. Πηλείδου στην παρουσίαση της, σημείωσε πως η μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο δημιουργεί ευκαιρίες για μεταμόρφωση της οικονομίας, για βιώσιμη ανάπτυξη, για επίτευξη περισσότερης παραγωγικότητας και περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ανέφερε πως το οικονομικό μοντέλο εστιάζει στη μείωση της σπατάλης πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και η έμφαση είναι στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, μεγιστοποίηση/επέκταση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Στη συνέχεια, η κ. Πηλείδου στην παρουσίασή της αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Είπε πως είναι δέσμευση της ΕΕ για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, για μηδενικές εκπομπές άνθρακα και κλιματική ουδετερότητα ΕΕ το 2050 (Green Deal EE), για μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι 2030. Στόχος, όπως είπε είναι η αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Πρόσθεσε πως η στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ η κυκλική οικονομία στο πλαίσιο Green Deal, τονίζοντας πως είναι η ώρα για από κοινού Δράση.

Η Υπουργός έκανε αναφορά στην μελέτη προώθησης και ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η Προώθηση και η έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας από Υπουργικό Συμβούλιο έγινε στις 16/06/2021.

Αναφερόμενη στο τι προνοεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία, συνολικού κόστους 90 εκ. ευρώ, η Υπουργός είπε ότι αυτό χωρίζεται σε 4 Πυλώνες.

Ο 1ος Πυλώνας αφορά την Καλλιέργεια Κουλτούρας και συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας και των καταναλωτών για τις προοπτικές και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η κυκλική οικονομία, ύψους €500.000. Επίσης περιλαμβάνει εκστρατεία ενημέρωσης για το σχέδιο «Πληρώνω όσο πετώ» για βιώσιμη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων, ύψους €4.400.000.

Επίσης, περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θέματα κυκλικότητας μέσω της αξιοποίησης των Σχεδίων της ΑνΑΔ για επαγγελματική κατάρτιση εργοδοτουμένων σε θέματα κυκλικότητας καθώς και των χρηματοδοτικών Εργαλείων για διοργάνωση ετήσιου σεμιναρίου για παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για ενίσχυση της βιομηχανίας.

Ο 2ος Πυλώνας αφορά την παροχή κινήτρων και περιλαμβάνει το Σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών/επιχειρηματικής καθοδήγησης (business coaching) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ύψους €1.000.000 (€15.000 ανά εταιρεία). Επίσης, όπως είπε, περιλαμβάνει Σχέδια Χορηγιών “Go Circular” με σκοπό την ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών κυκλικότητας, ύψους €1.000.000 καθώς και την αξιοποίηση Σχεδίων που εφαρμόζονται από την ΑνΑΔ για εκπαίδευση σε θέματα κυκλικότητας.

Ο 3ος Πυλώνας αφορά τις υποδομές, και περιλαμβάνει την μελέτη ιεράρχησης για καθορισμό αποβλήτων που θα αποχαρακτηριστούν, ύψους €115.000 , τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να μοιράζονται εξοπλισμό, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, απόβλητα, ύψους €20.000, την παρακολούθηση, ενημέρωση, υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Διεθνών Προτύπων για τυποποίηση και πιστοποίηση κυκλικότητας. Επίσης, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και παρακολούθησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται, ύψους €2.000.000

Η κ. Πηλείδου είπε πως ο 4ος Πυλώνας, αφορά τη διαχείριση των Δημοτικών αποβλήτων και περιλαμβάνει το πρόγραμμα Πληρώνω όσο Πετώ για χωριστή συλλογή δημοτικών αποβλήτων, ύψους €25.000.000, το πρόγραμμα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων στις ορεινές περιοχές, περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία δικτύου πράσινων σημείων ανακύκλωσης για εξυπηρέτηση απομακρυσμένων κοινοτήτων, ύψους €3.500.000 καθώς και το πρόγραμμα για διαλογή στην πηγή και οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, ύψους €7.000.000

Επίσης, στον Πυλώνα αυτό περιλαμβάνεται η κατασκευή κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης. Στόχος είναι η λειτουργία 2 κέντρων που θα μπορούν να εξυπηρετούν και τις 5 επαρχίες, ύψους €4.000.000, ένα πρόγραμμα για πρόληψη, μείωση και χωριστή συλλογή στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού-Πάφου, ύψους €5.000.000, και ένα Σχέδιο αξιοποίησης αποβλήτων που συλλέχθηκαν χωριστά, ύψους €15.000.000.

Η κ. Πηλείδου είπε, τέλος ότι τα επόμενα βήματα του Υπουργείου της περιλαμβάνουν την ετοιμασία Σχεδίων Χορηγιών και την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, είπε πως άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέτρα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που αναμένεται να οδηγήσουν στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που θέτει η ΕΕ στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και να διευρύνει τις προοπτικές της χώρας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης υλικών τα οποία μέχρι σήμερα εξάγονταν ή θάβονταν.

Όπως είπε, ο σχεδιασμός του Υπουργείου του περιλαμβάνει πέντε πυλώνες δραστηριοτήτων. Τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, τη στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να εφαρμόσουν το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, την ενθάρρυνση και στήριξη της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τη διοικητική στήριξη του όλου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, με τη δημιουργία ειδικού Συντονιστικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο 5ος Πυλώνας αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να εφαρμόζει τις νέες αυτές πολιτικές.

Ο κ. Καδής διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Ενέργειας, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την υλοποίηση της νέας φιλόδοξης πορείας, με βασικό στόχο τη μετάβαση της οικονομίας, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και του τομέα διαχείρισης αποβλήτων, σε μοντέλα που θα βασίζονται αποκλειστικά στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση