ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Νομικές απαιτήσεις για την αγορά ακινήτου στην Κύπρο: Ένας σύντομος οδηγός

Προωθητική Ενέργεια

Σε ένα διεθνές περιβάλλον διάσπαρτο από σύνθετες προκλήσεις, η ανάπτυξη στην Κύπρο συνεχίζεται με αξιοσημείωτο ρυθμό. Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά ακινήτου στο νησί παραμένει μια ελκυστική επιλογή για επενδυτές απ’ όλο τον κόσμο. Ωστόσο, πριν αποφασίσει κάποιος να επενδύσει σε ακίνητο, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει τις νομικές πτυχές που σχετίζονται με την αγορά του και τα κρίσιμα στάδια στα οποία η νομική συμβουλή και εμπειρογνωμοσύνη είναι απαραίτητες. Ας δούμε λοιπόν μαζί στη συνέχεια τις κύριες φάσεις της διαδικασίας, που ένας υποψήφιος αγοραστής πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να έχει μια επιτυχημένη κατάληξη στη αγορά ακινήτου στην Κύπρο.

Έρευνα και Επιλογή

Η πρώτη και πιο σημαντική φάση, είναι η έρευνα και η επιλογή του ακινήτου. Ξεκινήστε ερευνώντας την κυπριακή αγορά ακινήτων, ειδικά στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν. Εξετάστε παράγοντες όπως οι τοπικές ανέσεις και διευκολύνσεις, η προσβασιμότητα στα σχολεία και οι τιμές των ακινήτων. Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και τον επιθυμητό τύπο ακινήτου (διαμέρισμα, σπίτι κ.λπ.) Αφού έχετε επιλέξει το ιδανικό ακίνητο για εσάς και η προσφορά σας γίνει δεκτή, τότε αρχίζει η διαδικασία αγοράς. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να υπογράψετε μια συμφωνία κράτησης του ακινήτου και να καταβάλετε μία προκαταβολή για να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά. Η συμφωνία αυτή θα αποσύρει το ακίνητο από την αγορά, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ο δικηγόρος σας θα διεξάγει τον δέοντα έλεγχο.

Έρευνα Δέουσας Επιμέλειας

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται, από δικηγόρο με κατάλληλη εμπειρία, η διενέργεια έρευνας δέουσας επιμέλειας για το ακίνητο, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντά σας, σε όλη τη διαδικασία αγοράς. O έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση των τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων νομικών ζητημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά του ακινήτου, όπως έρευνα για τυχόν εμπράγματα βάρη και απαγορεύσεις που πιθανόν να βαραίνουν το ακίνητο, αμφισβητήσεις ιδιοκτησίας κτλ.

Σύναψη Σύμβασης

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας και αυτός είναι ικανοποιητικός, το επόμενο βήμα είναι η ετοιμασία του αγοραπωλητηρίου εγγράφου. Ανάλογα με τον τύπο του ακινήτου που έχετε επιλέξει (π.χ ακίνητο το οποίο βρίσκεται υπο ανέγερση ή ακίνητο το οποίο έχει ήδη ανεγερθεί και για το οποίο υπάρχει ήδη ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας), θα ετοιμαστεί το αγοραπωλητήριο έγγραφο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας

Αναλογα με τον τύπο του ακινήτου που έχετε πρόθεση να αγοράσετε, η διαδικασία μεταβίβασης διαφέρει ως ακολουθως :

Στις περιπτώσεις όπου για το ακίνητο υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, η μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομά σας μπορεί να γίνει άμεσα. Συνήθως, αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις μεταπώλησης (ακίνητο το οποίο έχει ήδη ανεγερθεί και για το οποίο υπάρχει ήδη ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας) .

Εάν το ακίνητο είναι υπό ανέγερση, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις ο πωλητής δεν έχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας γι΄αυτό. Αφού ληφθούν οι απαραίτητες άδειες και καλυφθούν όλες οι νομικές απαιτήσεις, τότε θα εκδοθεί ο ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας και επομένως η ιδιοκτησία του ακινήτου θα μεταβιβαστεί στο όνομά σας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας είναι εγγυημένα από την κατάθεση του αγοραπωλητηρίου εγγράφου στο Κτηματολόγιο.

Σε μια επιτυχημένη αγορά ακινήτου, είναι κομβική η νομική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Μέσα από την κατάλληλη νομική υποστήριξη, τους ελέγχους και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της διαδικασίας:

  • Προστατεύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του επενδυτή – αγοραστή
  • Αποφεύγονται παγίδες και λάθη που μπορεί να έχουν επίπτωση σε χρονική καθυστέρηση και οικονομική επιβάρυνση
  • Εξασφαλίζεται η ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς, με καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την έρευνα δέουσας επιμέλειας, τη σύναψη της σύμβασης, έως και τη μεταβίβαση του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη.

*της Ελένης Σιμιλλίδη, Δικηγόρου Associate Partner, Andreas Demetriades&Co LLC

Λίγα λόγια για την Andreas Demetriades&Co LLC

Ο Νομικός Οίκος Ανδρέας Δημητριάδης & Σια ΔΕΠΕ, με διεθνή καταξίωση, διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην εκπροσώπηση επενδυτών στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Υπεύθυνα και αξιόπιστα, καθοδηγεί με ασφάλεια τους υποψήφιους επενδυτές, μέσα από κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοράς ακινήτου.

info@demetriadeslaw.com www.demetriadeslaw.com

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση