ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πώληση ακινήτου: Οδηγός Πρακτικών Συμβουλών

Προωθητική Ενέργεια

Η διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου, μπορεί συχνά να μετατραπεί σε μια χρονοβόρα και πολύπλοκη πρόκληση. Περιλαμβάνει πολλά στάδια μέχρι η συναλλαγή να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Στην πορεία και για να υπάρξει μια θετική κατάληξη, η συμβουλή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου είναι πάντα αναγκαία, καθώς η νομική του εμπειρία και γνώση είναι απαραίτητες για να κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο, αποτελεσματικά, μέσα από τις πολύπλοκες διαδικασίες της πώλησης ακινήτου. Ο δικηγόρος μπορεί να συμβουλεύσει για γενικά και ειδικά νομικά θέματα, να συντάξει ή να ελέγξει συμβόλαια και να προστατεύσει τα νομικά συμφέροντα του πωλητή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο οδηγός πρακτικών συμβουλών που ακολουθεί παρουσιάζει όλα τα στάδια και τις κύριες διαδικασίες για την πώληση ενός ακινήτου, αναδεικνύοντας τη σημασία της ορθής νομικής συμβουλής και κατάλληλης εμπειρογνωμοσύνης.

Διαφήμιση του Ακινήτου

Η διαφήμιση του ακινήτου αποτελεί ένα βήμα ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη πώλησή του.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνει αυτό είναι μέσω του διορισμού ενός κτηματομεσίτη.

Ο κτηματομεσίτης διαθέτει την εμπειρία και τις δεξιότητες για να προωθήσει το ακίνητο στην αγορά και να το προτείνει σε ενδεχόμενους αγοραστές. Μέσω μίας δυναμικής προώθησης και διαφήμισης, ο κτηματομεσίτης αυξάνει την έκθεση του ακινήτου σε πιθανούς ενδιαφερόμενους, ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχούς πώλησης.

Συμφωνία Κράτησης

Αφού επιτευχθεί μια πώληση, είναι σημαντικό να υπογραφεί η λεγόμενη Συμφωνία Κράτησης (Reservation Agreement) με τον αγοραστή. Αυτή καθορίζει τις βασικές παραμέτρους της συναλλαγής και επιβεβαιώνει την πληρωμή της αρχικής προκαταβολής από τον αγοραστή.

Μέθοδος Πληρωμής

Σε αυτό το στάδιο, ο πωλητής είναι απαραίτητο να αποφασίσει πώς και πού επιθυμεί να λάβει τα έσοδα από την πώληση, καθώς και να επικοινωνήσει με το χρηματοπιστωτικό του ίδρυμα, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο αγοραστής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του, και ειδικότερα με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας.

Συμφωνία Πώλησης

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας κράτησης και πληρωμής της προκαταβολής, ο δικηγόρος του πωλητή θα διαπραγματευτεί, με τον δικηγόρο του αγοραστή, σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας πώλησης προς υπογραφή.

Διαδικασία Φοροαπαλακτικών

Στη συνέχεια, όταν υπογραφεί και χαρτοσημανθεί η συμφωνία πώλησης, ο πωλητής πρέπει να επισκεφθεί το Τμήμα Φορολογίας και τον Δήμο η την κοινότητα στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, για να εκδώσει τα φοροαπαλλακτικά που σχετίζονται με την πωληση του ακινήτου και τα οποία ειναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πώλησης.

Τα συγκεκριμένα φοροαπαλλακτικά περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις πληρωμής όλων των δικαιωμάτων, τελών και φόρων, που επιβαρύνουν το υπό μεταβίβαση ακίνητο, όπως για παράδειγμα:

  • Βεβαίωση πληρωμής τέλους 0,4% σύμφωνα με τον, περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών νόμο,
  • Βεβαίωση πληρωμής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών,
  • Βεβαίωση πληρωμής των τελών αποχέτευσης
  • Βεβαίωση πληρωμής δημοτικών η κοινοτικών τελών

Επιπλέον, όλοι οι κοινοτικοί φόροι, φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας, κοινόχρηστα και λογαριασμοί ρεύματος, πρέπει να εξοφληθούν έως την ημερομηνία που ο πωλητής έχει την κατοχή του ακινήτου.

Παράδοση της Κατοχής του Ακινήτου και Μεταβίβαση του Τίτλου Ιδιοκτησίας στον Αγοραστή

Το τελευταίο στάδιο μιας επιτυχημένης πώλησης, περιλαμβάνει την κατάθεση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, το οποίο θα επιβεβαιώσει την ακριβή ημερομηνία μεταβίβασης του Τίτλου Ιδιοκτησίας στον Αγοραστή.

Ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου και η κατοχή του ακινήτου μεταβιβάζονται και παραδίδονται στον αγοραστή, μόλις καταβληθεί το πλήρες τίμημα πώλησης.

Σε όλα αυτά τα στάδια είναι πολύ σημαντική η έμπειρη, επικαιροποιημένη και τεκμηριωμένη νομική συμβουλή. Δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας για τον πωλητή και τον προφυλάσσει από πιθανές κακοτοπιές σε μια, συνολικά, πολύπλοκη διαδικασία με πολλά σημεία που χρήζουν προσοχής.

Η ουσία, από την πλευρά του πωλητή, βρίσκεται στην ηρεμία και τη διασφάλιση μιας ομαλής και επιτυχημένης συναλλαγής. Για να είναι αυτό εφικτό, ένας εξειδικευμένος δικηγόρος:

  • διασφαλίζει ότι η σύμβαση είναι νομικά ορθή, προστατεύοντας τα δικαιώματα του πωλητή, ελαχιστοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους
  • διασφαλίζει την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων, αποτρέποντας μελλοντικές επιπλοκές
  • προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα διαπραγμάτευσης, επιτυγχάνοντας τους καλύτερους δυνατούς όρους    
  • επιλύει αποτελεσματικά ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν διότι διαθέτει σχετική γνώση και εμπειρία
  • δημιουργεί την αναγκαία εμπιστοσύνη, καθώς η νομική καθοδήγηση επιτρέπει στον πωλητή να νιώθει αυτοπεποίθηση, στη διάρκεια της διαδικασίας

Καταληκτικά, με τους τρόπους αυτούς μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες δαπανηρών λαθών, καθυστερήσεων ή απρόβλεπτων προβλημάτων. Ο πωλητής είναι επικεντρωμένος στο καθαρό αντικείμενο της επιτυχημένης πώλησης του ακινήτου, γνωρίζοντας ότι οι νομικές του βάσεις είναι στέρεες.

*του Χαράλαμπου Χριστοφή, Δικηγόρου Associate Partner, Andreas Demetriades&Co LLC

Λίγα λόγια για την Andreas Demetriades&Co LLC

Ο Νομικός Οίκος Ανδρέας Δημητριάδης & Σια ΔΕΠΕ, με διεθνή καταξίωση, διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην εκπροσώπηση επενδυτών στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Υπεύθυνα και αξιόπιστα, καθοδηγεί με ασφάλεια τους υποψήφιους επενδυτές, μέσα από κάθε στάδιο της διαδικασίας πώλησης ακινήτου.

info@demetriadeslaw.com www.demetriadeslaw.com 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση