ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Χαμηλό βαθμό για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων δίνει στην Κύπρο ο οίκος Scope

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Χαμηλό βαθμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους λαμβάνει Κύπρος και Ελλάδα από τον γερμανικό οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, ο οποίος τονίζει πως οι δύο χώρες «είναι μεταξύ των ευάλωτων οικονομιών της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις».

Αντίθετα, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, οι Ολλανδία, Σλοβενία, Ιταλία και Βέλγιο συγκαταλέγονται στις πλούσιες και περιβαλλοντικά ευάλωτες χώρες της ΕΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους σχετικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Σε νέα μελέτη σε σχέση με τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι 27 χώρες της ΕΕ, ο Scope καταδεικνύει επίσης ότι η ευπάθεια στους περιβαλλοντικούς κινδύνους των κρατών μελών της Ένωσης είναι «σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από τον πλούτο, το κατά κεφαλήν εισόδημα, τη γεωγραφία και το μέγεθος μιας χώρας».

Η μελέτη, σύμφωνα με τον Scope, καταδεικνύει ότι εάν, συνολικά, ορισμένες χώρες κατατάσσονται σε υψηλά στην ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων, άλλες βαθμολογούν σχετικά χαμηλά, όπως το Λουξεμβούργο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργειακό εφοδιασμό με ορυκτά καύσιμα αλλά και η Κύπρος και η Ελλάδα, των οποίων "οι ευάλωτες οικονομίες αντιμετωπίζουν πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις".

Επίσης, ο οίκος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η σχετική ανθεκτικότητα φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να μην σχετίζεται με τα επίπεδα εισοδήματος, το μέγεθος του πληθυσμού ή την έκταση των κρατών (Εσθονία έναντι Κύπρου, Γαλλία έναντι Ιταλίας).

Επιπλέον, σημειώνει ότι η διαθεσιμότητα πόρων είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου για τα πιο ευάλωτα κράτη στους κινδύνους (Λουξεμβούργο, Κύπρος).

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, διαθέτει μεσαία βαθμολογία κινδύνου και μέτριο προφίλ, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, σε σύγκριση με χαμηλότερο κίνδυνο με την Γαλλία και με τον υψηλότερο κίνδυνο που έχει η Ισπανία, η δεύτερη και τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, αντίστοιχα.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν πού υπάρχει περιθώριο για βελτίωση στη χάραξη πολιτικής», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της μελέτης Bernhard Bartels.

«Οι κυβερνήσεις σε οικονομίες με βιομηχανίες ενέργειας θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρήση άνθρακα, αντικαθιστώντας τις παλαιές μονάδες άνθρακα με καθαρότερη ενέργεια, ενώ οι χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας θα μπορούσαν να μετριάσουν τους κινδύνους καλύτερα μέσω της φορολογίας και της υψηλότερης παραγωγικότητας», προσθέτει.

Ο Scope εντοπίζει τρεις κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικών κινδύνων στην αναθεωρημένη μεθοδολογία αξιολόγησης των κρατών - το κόστος της μετάβασης σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τις φυσικές καταστροφές και το οικολογικό αποτύπωμα της κατανάλωσης - ενώ οι δράσεις αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, σύμφωνα με τον οίκο, μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις, φορολογία και πολιτικές στην εξάρτηση εισαγωγών και στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

Τέλος, ο γερμανικός οίκος τονίζει πως οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι πλήττουν ήδη σήμερα τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που αντικατοπτρίζει, όπως υπογραμμίζει, το αυξανόμενο κόστος για τη μετάβαση από τον βιομηχανικό άνθρακα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την κατασκευή προστατευτικής υποδομής από φυσικές καταστροφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Περιβάλλον: Τελευταία Ενημέρωση