ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Επ. Οικονομικών - Νομοσχέδιο για συνεργασία φορολογικών αρχών ΕΕ

Αναμένεται η Επιτροπή να τοποθετηθεί στη συνεδρία της την ερχόμενη Δευτέρα επί του νομοσχεδίου για να προωθηθεί στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής

Ολοκληρώθηκε ο νομοτεχνικός έλεγχος του εναρμονιστικού νομοσχεδίου «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας» και αναμένεται η Επιτροπή Οικονομικών να τοποθετηθεί στη συνεδρία της την ερχόμενη Δευτέρα επί του νομοσχεδίου για να προωθηθεί στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το νομοσχέδιο αφορά την διοικητική συνεργασία των φορολογικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τους φορολογούμενους. Η οδηγία θεσπίζει νέους κανόνες για την βελτίωση των διαδικασιών συνεργασίας των εθνικών φορολογικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και περιλαμβάνει την υποβολή στοιχείων για πωλήσεις και υπηρεσίες που εκτελούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση στόχο έχει να παράσχει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές για στοιχεία ώστε ο καθένας να καταβάλλει τη φορολογία που του αναλογεί και ειδικότερα φορολογούμενοι που εξασφαλίζουν τα έσοδα τους μέσω ψηφιακών πλατφόρμων.

Επίσης, η οδηγία επιδιώκει τη βελτίωση της συνεργασίας των φορολογικών αρχών των κρατών μελών διατηρώντας ταυτόχρονα το χαμηλό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις με την εφαρμογή ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Κύπρος όφειλε να εφαρμόσει τις εν λόγω διατάξεις από 31 Δεκεμβρίου του 2022 και ως εκ τούτου εκκρεμεί επιστολή παράβασης για μη κοινοποίηση μέτρων εναρμόνισης.

Σε τοποθέτηση της, ενώπιον της Επιτροπής, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Μιχαηλίδου είπε ότι η μεταφορά του πλαισίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων από την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ύστερα από διαβούλευση, με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχει γίνει ορθά με παραπομπή στα συγκεκριμένα αναγκαία άρθρα και διασφαλίστηκε, όπου υπάρχει ο περιορισμός κάποιων υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων που προβλέπονται, όπως είπε, ότι θα υπάρχει πάντοτε η εποπτεία του Γραφείου της Επιτρόπου και όπου ζητηθεί αυτό θα επεμβαίνει.

«Η εισήγηση μας για το λεκτικό έχει γίνει πλήρως αποδεκτή και είμαστε ικανοποιημένοι», σημείωσε.

Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Επίσης, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την εκ νέου και ορθότερη εναρμόνιση με αριθμό πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να καθοριστεί ως αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών οποιοσδήποτε φορέας που είναι αναγνωρισμένος ως φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, αντί αποκλειστικά ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, όπως ισχύει σήμερα.

Η Βοηθός Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου ζήτησε όπως μη διαφοροποιηθεί το νομοσχέδιο που διέπει τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών θα περιορίζονται σε παράπονα μόνο από φυσικά πρόσωπα, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι ο Φορέας δεν περιορίζεται μόνο σε παράπονα που προέρχονται μόνο από φυσικά πρόσωπα, αλλά δύναται να επιληφθεί παράπονα που προέρχονται και από νομικά πρόσωπα, καταδεικνύοντας έτσι ότι ο Φορέας έχει και μια άλλη δικαιοδοσία που δεν καλύπτεται από τους συγκεκριμένους Φορείς.

Επιπλέον, η κ. Γεωργιάδου αφού σημείωσε ότι από τον προϋπολογισμό του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης καλύπτεται μόνο η μισθοδοσία του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου και πρόσθεσε ότι ο υπόλοιπος προϋπολογισμός του Φορέα καλύπτεται από τους χρηματοδότες που προέρχονται από τρεις τομείς, τραπεζικός, ασφαλιστικός και επενδυτικός.

Ανέφερε ότι η χρηματοδότηση γίνεται από τον υπολογισμό και την καταβολή της πάγιας ετήσιας εισφοράς που θα πρέπει να καταβάλει η κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση που προέρχεται από τους τρεις αυτούς τομείς και πρόσθεσε ότι από κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση κατατίθεται ένα συγκεκριμένο ποσό με το οποίο χρηματοδοτείται η λειτουργία του Φορέα.

Για παράδειγμα ανέφερε ότι το ανώτατο όριο που μπορείς να χρεώσεις για τις τράπεζες είναι 80.000 ευρώ και το κατώτατο 3.000 ευρώ.

Η κ. Γεωργιάδου δεσμεύτηκε εντός της Επιτροπής να προσκομίσει επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τα τέλη που καταβάλλουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Νομοσχέδιο για Υφυπουργείο Έρευνας

Επίσης, η Επιτροπή συζήτησε τροποποιητικό νομοσχέδιο σε σχέση με την ίδρυση Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου του Υφυπουργείου ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με την οποία οι ετήσιες εκθέσεις των Υπουργείων/Υφυπουργείων κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο στη Βουλή για ενημέρωση της.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει, κατ΄ εφαρμογή της απόφασης του Υπουργικού, ότι η ετήσια έκθεση του Υφυπουργείου θα πρέπει να ετοιμάζεται και να αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του χρόνου που ακολουθεί την περίοδο που καλύπτει η έκθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

Η επιστροφή του έχει προκαλέσει ήδη ανησυχίες στην Πινδάρου, το Προεδρικό και το περιβάλλον Αναστασιάδη
Της Μαρίνας Οικονομίδου
 |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ