ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ο απολογισμός Αναστασιάδη στην αλλαγή «φρουράς» των Υπουργών

Περιμένουν υλοποίηση έργα ανάπτυξης και πέραν των 40 Εθνικές Στρατηγικές

Newsroom K

Σε απολογισμό της μέχρι σήμερα διακυβέρνησής του προέβη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την τελετή παράδοσης/παραλαβής στους υπουργών των χαρτοφυλακίων τους, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην ομιλία του ο κ. Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει, σε πρώτη φάση, τους απερχόμενους υπουργούς, Χάρη Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Πετρίδη, Κώστα Χαμπιαούρη και Βασιλική Αναστασιάδου, λέγοντας ότι η συνεργασία του μαζί τους ήταν άψογη, προσθέτοντας ότι η συμβολή τους στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος ήταν καθοριστικής σημασίας.

Ο απολογισμός του προέδρου άρχισε από το γεγονός ότι η Κύπρος ξεπέρασε το εμπόδιο της οικονομικής κρίσης. Όπως είπε, επιτεύχθηκαν πρωτόγνωροι ρυθμοί ανάπτυξης, με μείωση της ανεργίας στο 6,5% και επαναφορά της οικονομίας της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα με τα υψηλότερα από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας πλεονάσματα.

Όπως είπε, λόγω των πιο πάνω, έχουμε, πλέον, την ευχέρεια:

(α) Επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναπτυξιακών έργων που έχουμε εξαγγείλει το 2015 και 2017, ύψους πέραν των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

(β) Να προχωρήσουμε σε βελτίωση σημαντικών τομέων της κοινωνικής, στεγαστικής και σωρείας άλλων πολιτικών και δράσεων που αφορούν την καθ’ ημέρα ζωή του πολίτη.

(γ) Να υλοποιήσουμε και ολοκληρώσουμε τις δράσεις που προβλέπονται σε πέραν των 40 Εθνικών Στρατηγικών που έχουν υιοθετηθεί και καλύπτουν το σύνολο των στοχεύσεων ενός σύγχρονου κράτους.

Ακολούθως, αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί εκ μέρους της Κυβέρνησης:

(i) Στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του εξορθολογισμού του αριθμού των δημοσίων ωφελημάτων και της καλύτερης στόχευσης τους.

(ii) Στην εκπαίδευση, εφαρμόζοντας το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, την υιοθέτηση της εξέτασης των τετραμήνων και τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων.

(iii) Στον τομέα του Τουρισμού και Ναυτιλίας, μέσω της δημιουργίας των αρμόδιων Υφυπουργείων.

(iv) Στην άμυνα, μέσω της πρόσληψης επαγγελματικών στελεχών και την παράλληλη μείωση της θητείας των νέων μας.

(v) Στη γεωργία, με τη δημιουργία μητρώου αγροτών και την αναδιάρθρωση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης.

(vi) Στην υγεία, μέσω της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ, κάτι που αποτελεί την μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(vii) Την υιοθέτηση νέας στεγαστικής πολιτικής.

(viii) Την ενοποίηση των Τμημάτων Φορολογίας.

(ix) Την κατάργηση κοστοβόρων Ημικρατικών Οργανισμών.

(x) Εισαγωγή του θεσμού της πολιτικής συμβίωσης και ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους.

(xi) Εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

(xii) Αναγνώριση και εξίσωση των εκ μητρογονίας προσφύγων με τους εκ πατρογονίας και δημιουργία «Μητρώου Ιδιοκτητών Περιουσιών στα Κατεχόμενα».

(xiii) Υιοθέτηση μέτρου υποχρεωτικής καταβολής άδειας πατρότητας. 

Όσα πρέπει να γίνουν

Ο Νίκος Αναστασιάδης, μετά τον απολογισμό των μεταρρυθμίσεων οι οποίες έχουν εφαρμοστεί, παρέθεσε και αυτές οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν, καλώντας τους Υπουργούς της Κυβέρνησης να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, οι προς υλοποίηση μεταρρυθμίσεις, αφορούν:

(i) Την ολοκλήρωση του ΓεΣΥ, μέσω της εφαρμογής της δεύτερης φάσης και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

(ii) Την ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης, μέσω της εφαρμογής σειράς νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί, με παράλληλη εφαρμογή της «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης».

(iii) Τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω των σχετικών επανακαταθέντων νομοσχεδίων και τα οποία αφορούν την βέλτιστη αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις διαχρονικές αγκυλώσεις και αδυναμίες του δημόσιου τομέα.

(iv) Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών στη βάσει και της σχετικής πρότασης που μόλις χθες κατατέθηκε, ούτως ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και αφορούν την καθημερινότητα τους.

(v) Την συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, περιλαμβανομένου του συστήματος αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του εργασιακού χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.

(vi) Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που θα ολοκληρωθεί με την ενοποίηση όλων των συναφών αρμοδιοτήτων σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Έρευνας και Καινοτομίας.

(vii) Τη νέα απλοποιημένη διαδικασία για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού νόμου που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή.

(viii) Την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, με βασική στόχευση την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών και τη διείσδυση μας σε νέες μεγάλες αγορές.

(ix) Την προώθηση και υλοποίηση των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων, όπως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019

(x) Τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

(xi) Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, με στόχο την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

(xii) Την υλοποίηση του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού πάρκου Ακάμα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση της χερσονήσου, με πλήρη σεβασμό στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις αλλά και την ανάγκη συμβατής ανάπτυξης των κοινοτήτων.

(xiii) Τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, που θα συνενώσει όλες τις έως τώρα διάσπαρτες υπηρεσίες υπό έναν φορέα.

(xiv) Την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επαγγελματικές οργανώσεις για την θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

(xv) Την υλοποίηση της νέας στεγαστικής πολιτικής.

Οι Εθνικές Στρατηγικές

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε σε πέραν των 40 Εθνικές Στρατηγικές, που άπτονται σειράς οριζόντιων πολιτικών στους τομείς της υγείας, ισότητας φύλων, κοινωνικής πρόνοιας, καταπολέμησης της διαφθοράς, καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Έργα ανάπτυξης

Τέλος, ο Νίκος Αναστασιάδης κάλεσε τους υπουργούς να εργαστούν για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί. Έργα, όπως το νέο λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας, το ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα, η κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου και του γηπέδου στη Λεμεσό και τα ιδιαίτερα σημαντικά έργα οδικού δικτύου που αφορούν τους αυτοκινητόδρομους Λεμεσού – Σαϊτά, Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Αστρομερίτη – Ευρύχου, Ανάγιας – Καλού Χωρίου και του περιμετρικού Λευκωσίας, όπως και της σωρείας των άλλων αναπτυξιακών έργων που έχουν εξαγγελθεί. 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X