ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Υπ. Συμβούλιο: Τα πακέτα στήριξης σε γεωργούς και κτηνοτρόφους

Αναλυτικά οι αποφάσεις

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, αποφάσισε την καταβολή ενίσχυσης μέσω του Κανονισμού 1408/2013 Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε εσπεριδοκαλλιεργητές των Κοινοτήτων που επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη.

Η ενίσχυση είναι μέγιστου συνολικού ύψους €100.000. Το ποσό θα κατανεμηθεί ως εκταρική ενίσχυση μέγιστου ύψους €25 / δεκάριο για τους εσπεριδοκαλλιεργητες που συμμετείχαν στην Προαιρετική Συνδεδεμένη Ενίσχυση του 2022 και οι οποίοι δεν ήταν επιλέξιμοι στο Σχέδιο που προνοούσε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, που αφορούσε τους εσπεριδοκαλλιεργητές σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος, και ήταν στοχευμένη προς τους επαγγελματίες γεωργούς, ως μη επαγγελματίες.

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, μέγιστου συνολικού ύψους €100.000, στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για τη διενέργεια των πληρωμών, μέσω του Άρθρου για τα «Μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων» του τακτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και την καταβολή έκτακτης κρατικής βοήθειας, υπό μορφή ήσσονος σημασίας προς τους καλλιεργητές αραβόσιτου μέγιστου συνολικού ύψους €19.000, σε 28 καλλιεργητές, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας από την υπέρμετρα υψηλή τιμή που καταγράφουν τα λιπάσματα, καθώς και από την πολύ υψηλή αύξηση στο κόστος ενέργειας (ηλεκτρισμού και καυσίμων), ως συνέπεια του πολέμου την Ουκρανία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή οικονομικής βοήθειας, ύψους €20.000, υπό μορφή ήσσονος σημασίας, στην Ομάδα Παραγωγών ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (Ο.Ν.Α.Π) ΛΤΔ και τη διενέργεια της πληρωμής από εξοικονομήσεις του Άρθρου για «Μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων» του τακτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας».

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του ημερ. 27.5.2022, είχε εγκρίνει 15 πρόσθετα έκτακτα μέτρα στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, συνολικού ύψους €103 εκατομμυρίων. Τα €9,5 εκατ. της εν λόγω Απόφασης αφορούσαν τη στήριξη σε κλάδους της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, καθώς επίσης και σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών.

Με βάση το Σχέδιο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προνοείται η καταβολή ενίσχυσης ύψους €250.000 στις Ομάδες Παραγωγών στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, οι οποίες είχαν εγκριθεί ως «Ομάδες Παραγωγών» από το Τμήμα Γεωργίας ως Αρμόδια Αρχή, μέχρι την 27η Μαΐου 2022.  

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση