ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Βουλή: Ψηφίστηκε ο 1ος Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του 2021

Το ποσό των €250 εκ προτίθεται να καλύψει τα σχέδια στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ανέργων που θα συνεχίσει να εφαρμόζει το Υπ. Εργασίας

ΚΥΠΕ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τον 1ο συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2021 με τον οποίο παρέχεται έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €250.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής. 

Όπως αναφερόταν στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνόδευε το νομοσχέδιο, λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού και για μεγάλο μέρος του 2021, και παρόλες τις πιστώσεις ύψους €150 εκ., που περιλήφθηκαν στο άρθρο για τα «Μέτρα Στήριξης - COVID-19 (Κορωνοϊος)» στο Κεφάλαιο για «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», στον Προϋπολογισμό του 2021, οι οποίες έχουν σχεδόν εξαντληθεί, παρίσταται ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετων πιστώσεων ύψους €250 εκ..

Σε αυτό διευκρινίζεται ότι το ποσό των €250 εκ προτίθεται να καλύψει τα σχέδια στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ανέργων που θα συνεχίσει να εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέχρι και τον Μάιο του 2021 (€140 εκ.), τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά εμβολίων COVID-19 και τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), αναλώσιμα και φάρμακα, καθώς και αγορά υπηρεσιών για ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας σε σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας (€60 εκ.).

Πρόσθετα προβλέπεται ότι για διάφορες άλλες έκτακτες δαπάνες, που αναμένονται να προκύψουν εντός του έτους, σε σχέση με την αντιμετώπιση στης πανδημίας (€50 εκ.).

Στο σημείωμα αναφέρεται επίσης πως επειδή δεν υπάρχουν ισόποσες διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλα Κεφάλαια του Προϋπολογισμού, αλλά ούτε και είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με τη ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

Στο σημείωμα αναφέρεται ότι βάσει του νόμου της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών, δύναται με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον υφίστανται ειδικές περιστάσεις, να υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, νομοσχέδιο Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για ψήφιση πριν από την 15η Ιουνίου, του υπό αναφορά έτους.

Διευκρινίζεται ότι «Ειδικές Περιστάσεις» σημαίνει την περίπτωση ασυνήθιστου γεγονότος, το οποίο –εκφεύγει του ελέγχου της Δημοκρατίας και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση της Γενικής Κυβέρνησης ή αφορά περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως οι περίοδοι αυτοί ερμηνεύονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Κατατέθηκε επίσης και παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τις εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 62.6) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Y 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ», ως διορθώθηκε.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση