ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

#PoliticsBlog Από τον Κωστρίκη στον Αδάμου και τα ντεζαβού του Σιζό

Του Ονασαγόρα Αρκετό παρασκήνιο υπάρχει στη συμβουλευτική επιτροπή για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου και τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η αποστασιοποίηση του Κωστρίκη.