ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

«Μικτή εικόνα» στο Ευρωβαρόμετρο του 2019

«Η θετική εικόνα της ΕΕ έχει χάσει κάποιο έδαφος και τώρα ανέρχεται στο 42%»

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

«Μικτή εικόνα» παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της φθινοπωρινής έρευνας του Ευρωβαρομέτρου του 2019, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν, μετά από την επίτευξη ρεκόρ δεκαετίας την περασμένη Άνοιξη (2019). Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 27.382 σε όλη την από στα μέσα Νοεμβρίου, (505 άτομα στην Κύπρο).

Στα συμπεράσματα της σχετικής έκθεσης αναφέρεται μάλιστα ότι «η θετική εικόνα της ΕΕ έχει χάσει κάποιο έδαφος και τώρα ανέρχεται στο 42%», ενώ η μεγαλύτερη σχετική μείωση έχει καταγραφεί στην Κύπρο (στο 37%, υποχώρηση -10 ποσοστιαίες μονάδες).

Από την άνοιξη του 2019, η ικανοποίηση μειώθηκε σε 24 κράτη μέλη

Η δε Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου περισσότεροι από τρεις στους δέκα ερωτηθέντες έχουν αρνητική εικόνα της ΕΕ (32%), αν και η πλειοψηφία έχει μια ουδέτερη εικόνα (37% ουδέτερη και 31% θετική).

Αναλυτικά, σε 18 Κράτη Μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα των ερωτηθέντων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ (από 20 την άνοιξη του 2019), με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Ιρλανδία (63%), τη Βουλγαρία (61%) και την Πορτογαλία (59%). Οι άλλες χώρες με τουλάχιστον το ήμισυ των ερωτηθέντων που έχουν θετική εικόνα είναι: η Δανία (55%), το Λουξεμβούργο (54%), η Ουγγαρία (53%), η Ρουμανία (52% ).

Από την άνοιξη του 2019, το ποσοστό με θετική εικόνα της ΕΕ έχει μειωθεί σε 17 κράτη μέλη, με κυριότερες επιπτώσεις στην Κύπρο (37%, -10 ποσοστιαίες μονάδες), Ρουμανία (52%, -8) και Κάτω Χώρες (43% 7) και την Αυστρία (38%, -7).

Αυξήσεις (1 ή 2 ποσοστιαίες μονάδες) σημειώθηκαν σε επτά χώρες, ενώ η θετική εικόνα παρέμεινε σταθερή στη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Σε δέκα κράτη μέλη (από τα οκτώ την άνοιξη του 2019), η ΕΕ δημιουργεί μια κατά βάση ουδέτερη εικόνα για τους ερωτηθέντες, με τις υψηλότερες αναλογίες στη Σλοβακία (55%), την Ισπανία και τη Μάλτα (και 45%) και την Τσεχία και την Κροατία 44%).

Επιπλέον το 45% των πολιτών της ΕΕ συμφωνούν τώρα ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, με πτώση 11 μονάδων από τις ευρωεκλογές. Το ίδιο ποσοστό στην Κύπρο είναι μόλις 35%. Το σημερινό αποτέλεσμα αντιστρέφει μια συνεχή ανοδική τάση μεταξύ της άνοιξης 2016 και της άνοιξης του 2019 (από 38% έως 56%), με επιστροφή στο επίπεδο που παρατηρήθηκε την άνοιξη του 2018.

Σε 17 κράτη μέλη (κάτω από 20 την άνοιξη του 2019), η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι ακούγεται η φωνή τους στην ΕΕ, με μέγιστα τα ποσοστά της Δανίας (72%), της Σουηδίας (69%) και των Κάτω Χωρών (63%). Αυτές οι χώρες ακολουθούνται από την Κροατία, τη Γερμανία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, όπου η πλειοψηφία άνω του 50%. Μια μικρότερη πλειοψηφία στη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία (όλοι το 49% Στο Βέλγιο 49% συμφωνούν και 49% διαφωνούν.

Σε δέκα χώρες, η πλειοψηφία διαφωνεί ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, με αναλογίες που κυμαίνονται από 72% στην Ελλάδα, 68% στην Εσθονία και 66% στην Ιταλία και 62% στην Κύπρο έως 54% στην Ισπανία, 55% στη Λιθουανία και 56% στη Γαλλία.
Μείωση παρατηρείται σε 23 χώρες από την άνοιξη του 2019 και σε τέσσερις χώρες η μεταβολή είναι τουλάχιστον 15 ποσοστιαίες μονάδες: το Βέλγιο (49%, -19), η Σουηδία (69%, -17), η Ιρλανδία (54%, -15) και τη Γαλλία (38%, -15).

Ακολούθως καταγράφεται ότι σε 24 κράτη μέλη (αντί 27 την άνοιξη του 2019), η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, με τις μεγαλύτερες αναλογίες στη Δανία, την Ιρλανδία (73%), το Λουξεμβούργο και την Πολωνία και τη Λιθουανία (66%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η ικανοποίηση είναι λιγότερο διαδεδομένη στη Μάλτα (48%), στην Ισπανία (49%) και στη Σλοβακία (50%).

Υπάρχουν τέσσερις χώρες όπου η πλειονότητα των ερωτηθέντων "δεν είναι ικανοποιημένη" τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ: Ελλάδα (62%), Γαλλία (48%), Ιταλία (46%) και Ηνωμένο Βασίλειο (44%).

Από την άνοιξη του 2019, η ικανοποίηση μειώθηκε σε 24 κράτη μέλη, με επικεφαλής τη Μάλτα (48%, -13 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (59%, -8), την Κύπρο (53%, -7) και την Ιταλία (45%, -7). Αυξήθηκε μόνο στη Ρουμανία (62%, +3) και στην Τσεχία (56%, +2) και παραμένει αμετάβλητη στη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο.

Η πλειονότητα των πολιτών σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ αισθάνεται ότι είναι πολίτες της ΕΕ. Επτά στους δέκα το κάνουν σε επίπεδο ΕΕ (70%, -3 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2019), ενώ το 29% δηλώνει ότι δεν αισθάνονται ότι είναι πολίτες της ΕΕ (+3). Το ποσοστό αυτό στην Κύπρο είναι 72% και στην Ελλάδα μόλις 51%, το χαμηλότερο στην ΕΕ.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων και των Κυπρίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με ποσοστά 34% και 60% αντίστοιχα παραμένει το μεταναστευτικό και ακολουθεί με 24% η κλιματική αλλαγή στην ΕΕ και με 23% η τρομοκρατία στην Κύπρο. Στην τρίτη θέση η οικονομική κατάσταση με 18% στην ΕΕ και το έγκλημα με 22% στην Κύπρο.

Σε εθνικό επίπεδο, η Κύπριοι ανησυχούν σε ποσοστό 30% για την οικονομική κατάσταση, 29% για τη μετανάστευση, 22% για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, 19% για την ανεργία και το εκπαιδευτικό σύστημα, 15% για την εγκληματικότητα και 13% για το σύστημα υγείας. Το 36% των Κυπρίων χαρακτηρίζει την οικονομία, ως "τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα", ενώ ακολουθεί και πάλι το μεταναστευτικό με 27%.

Σε σχέση με τη νέα πράσινη συμφωνία, το 64% των Κυπρίων εκτιμά ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί μέσω αυτής στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον τα δύο τρίτα των πολιτών της ΕΕ τάσσονται υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (66%), το 21% είναι αντίθετο και το 13% λέει ότι δεν το γνωρίζουν ή αρνούνται να απαντήσουν. Σε 26 κράτη μέλη, η συμφωνία είναι η δεσπόζουσα θέση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, από το 89% στην Κύπρο, 86% στη Γερμανία και 84% στις Κάτω Χώρες, ως 40% στην Εσθονία και το 44% στη Λετονία . Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αντιτίθεται στην Τσεχία (52% ) και τη Σλοβακίας (49%).

Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (68%) τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με περισσότερους Ευρωπαίους συνοριοφύλακες και συνοριοφύλακες. Η στήριξη είναι ισχυρότερη στην Κύπρο και την Ελλάδα (91%) και τη Βουλγαρία (85%), ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο (55%) και η Σουηδία (57%) είναι οι μόνες χώρες στις οποίες λιγότεροι από έξι στους δέκα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη πολιτική.

Όπως καταγράφεται, η στήριξη μιας ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής ένωσης με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ (76% χωρίς μεταβολή, 82% στην Κύπρο και 70% στην Ελλάδα), αφού αυξήθηκε σχεδόν συνεχώς μεταξύ της άνοιξης 2016 και της άνοιξης του 2019. Συνεπώς, η στήριξη παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

Περισσότερο από τα τρία τέταρτα (78%) των πολιτών τάσσονται υπέρ της εφαρμογής νέων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας, ενώ το 13% είναι αντίθετο και το 9% λέει ότι δεν γνωρίζουν ή αρνούνται να απαντήσουν. Μεγάλες πλειοψηφίες τάσσονται υπέρ της εφαρμογής των μέτρων αυτών σε όλες τις χώρες, με ποσοστά που κυμαίνονται από 95% στην Κύπρο και την Πορτογαλία και 90% στην Ισπανία έως 66% στη Ρουμανία και την Εσθονία και 67% στην Ιταλία.

Επιπλέον καταγράφεται πως παρόλο που υπάρχει πλειοψηφία σε κάθε κράτος μέλος υπέρ μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Ενώ οι περισσότεροι από επτά ερωτηθέντες από τους δέκα είναι θετικοί στη Σλοβενία (78%), την Εσθονία και την Κύπρο (74%), τη Λιθουανία (73%), την Ελλάδα (72%) και τη Λετονία (71% ).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Ευρώπη  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Κόσμος: Τελευταία Ενημέρωση